Socialno-geografska preobrazba naselbinskih struktur - kako usmerjati razvoj?

  • Marjan Ravbar Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU Gosposka 13, SI-1000 Ljubljana
Ključne besede: geografija Slovenije, socialna geografija, poselitev, urbanizacija, suburbanizacija, usmerjanje poselitve

Povzetek

Rast naselij je tudi v Sloveniji že desetletja v pretežni meri povezana s širitvijo njihovih zunanjih meja izven historičnih in organskih pogojenih meja. V sodobnosti največjo dinamiko izkazujejo obmestna in tudi oddaljenejša podeželska naselja. Druga značilnost sodobne prostorske preobrazbe naselij pa je povezana s prevladujočo disperzno pozidavo pretežno prosto stoječih enostanovanjskih hiš, kar namesto že dolgo časa izraženih želja po decentralizirani koncentraciji bivanjskih območij, le-ta odstopa od političnih ciljev in v sorazmernem deležu povišuje stroške infrastrukturne opremljenosti.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Objavljeno
2007-12-01
Kako citirati
RavbarM. (2007). Socialno-geografska preobrazba naselbinskih struktur - kako usmerjati razvoj?. Dela, (27), 81-100. https://doi.org/10.4312/dela.27.81-100
Področje
Razprave