Sonaravne usmeritve prihodnjega prostorskega razvoja Ljubljane

  • Dušan Plut Oddelek za geografijo Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani Aškerčeva 2, SI-1000 Ljubljana
Ključne besede: prostorski razvoj, sonaravni razvoj, varstvo okolja, Ljubljana

Povzetek

V Mestni občini Ljubljana (MOL) je varstvo okolja eno izmed treh temeljnih (gospodarsko in socialno polje), a neenakovredno obravnavanih polj sonaravnega, trajnostnega mestnega razvoja. Čeprav se Ljubljana med evropskimi mesti podobne velikosti ne uvršča med najbolj degradirana urbana območja, predstavljajo okoljski problemi zaradi številnih posledic na kakovost bivanja in izčrpavanje naravnih virov, ogrožanja narave, enega od ključnih problemov. Zaščita talne vode Ljubljanskega polja, umiritev suburbanizacijskih procesov in cestnega prometa ter prostorski razvoj v okviruomejitev okolja so temeljni sonaravni prostorski izzivi mestnih politik Ljubljane in MOL.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Objavljeno
2007-12-01
Kako citirati
PlutD. (2007). Sonaravne usmeritve prihodnjega prostorskega razvoja Ljubljane. Dela, (27), 39-67. https://doi.org/10.4312/dela.27.39-67
Področje
Razprave