Trajnostni prostorski razvoj in novejši procesi v prostorskem razvoju Ljubljane

  • Dejan Rebernik Oddelek za geografijo Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani Aškerčeva 2, SI-1000 Ljubljana
Ključne besede: mesta, urbanizacija, trajnostni prostorski razvoj, degradirana urbana območja, revitalizacija, Ljubljana

Povzetek

Osnovni cilj prispevka je evidentiranje, analiza in vrednotenje temeljnih značilnosti in najnovejših procesov v prostorskem razvoju na primeru mesta Ljubljana z vidika trajnostnega prostorskega razvoja mest. V prvem delu so navedena temeljna teoretska izhodišča in koncepti trajnostnega prostorskega razvoja mest ter usmeritve, cilji in ukrepi na področju prostorskega razvoja mest, ki jih predvidevajo dokumenti slovenske prostorske politike. Podrobneje je predstavljeno stanje, trendi in procesi v prostorskem razvoju Ljubljane po posameznih izbranih področjih: notranji razvoj mesta, degradirana urbana območja, območja razpršene poselitve, funkcijska preobrazba in racionalna rabazemljišč ter stanovanjska območja.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Objavljeno
2007-12-01
Kako citirati
RebernikD. (2007). Trajnostni prostorski razvoj in novejši procesi v prostorskem razvoju Ljubljane. Dela, (27), 17-38. https://doi.org/10.4312/dela.27.17-38
Področje
Razprave