Sodelovanje slovenskih in nemških geografov

  • Mirko Pak Oddelek za geografijo Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani Aškerčeva 2, SI-1000 Ljubljana
Ključne besede: slovensko–nemško sodelovanje, geografija, oblike, izmenjava literature

Povzetek

Po drugi svetovni vojni je bila v mednarodnem povezovanju slovenskih geografov v ospredju nemška geografija. Od začetnega intenzivnega sodelovanja z münchensko socialnogeografsko šolo v šestdesetih letih se je sodelovanje razširilo na številne nemške geografe in geografske inštitucije, med katerimi so prednjačili geografski inštituti v Münchnu, Frankfurtu, Bayreuthu, Heidelbergu, Regensburgu, Leipzigu, Marburgu, Augsburgu, Berlinu. Sodelovanje poteka v okviru osebnih stikov, študijskih obiskov in daljših izpopolnjevanj, predavanj, skupnih seminarjev in projektov, objav ter izmenjave literature.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Objavljeno
2007-12-01
Kako citirati
PakM. (2007). Sodelovanje slovenskih in nemških geografov. Dela, (27), 289-303. https://doi.org/10.4312/dela.27.289-303
Področje
Razgledi