Nekatere agroklimatske značilnosti Južne Moravske pomembne za vinogradništvo

  • Ondřej Antoš Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická Znojmo Pontassievská 3, CZ-669 02 Znojmo
Ključne besede: vinogradništvo, temperaturne vsote, količina padavin, Seljaninov hidrotermični koeficient, vinska letina, Južna Moravska, Republika Češka

Povzetek

Razmere, primerne za uspevanje vinske trte, najbolje ponazarja vsota povprečnih dnevnih temperatur višjih od 10 0C (TS10) v obdobju od aprila do septembra. Padavinske razmere obravnavanega območja v rastni sezoni so predstavljene s pomočjo podatkov o količini padavin, vlažnostne razmere od junija do avgusta pa s pomočjo Seljaninovega hidrotermičnega koeficienta (HTC). Vrednosti HTC pritrjujejo znanemu dejstvu, da spada Južna Moravska med najbolj sušna območja na Češkem. Posebna pozornost je v prispevku namenjena tudi vinski letini in vremenskim pogojem v letu 1997, ki je bilo z meteorološkega vidika neobičajno.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Objavljeno
2007-12-01
Kako citirati
AntošO. (2007). Nekatere agroklimatske značilnosti Južne Moravske pomembne za vinogradništvo. Dela, (27), 279-287. https://doi.org/10.4312/dela.27.279-287
Področje
Razgledi