Pomen terciarnih dejavnosti v razvoju Ljubljane

  • Angelca Rus Mestna občina Ljubljana Oddelek za urbanizem Poljanska 28, SI-1000 Ljubljana
Ključne besede: storitvene dejavnosti, terciarne dejavnosti, razvoj dejavnosti, struktura zaposlenih, Ljubljana, Evropa

Povzetek

V zadnjih treh desetletjih smo priča prestrukturiranja gospodarstva. Terciarni sektor dejavnosti je v porastu. Vedno težja je razmejitev med sekundarnim in terciarnim sektorjem. V prispevku so prikazani novejši trendi opredeljevanja in razvoja storitvenih dejavnosti v svetu in Sloveniji. Posebej je izpostavljen razvoj storitev v Ljubljani, struktura zaposlenih v terciarnem sektorju ter obstoječi trendi lokacije teh dejavnosti.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Objavljeno
2007-12-01
Kako citirati
RusA. (2007). Pomen terciarnih dejavnosti v razvoju Ljubljane. Dela, (27), 265-277. https://doi.org/10.4312/dela.27.265-277
Področje
Razgledi