Periglacialne oblike na Pohorju

  • Karel Natek Oddelek za geografijo Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani Aškerčeva 2, SI-1000 Ljubljana
Ključne besede: geomorfologija, periglacialne oblike, poledenitev, nivacijske kotanje, krnice, Pohorje, Slovenija

Povzetek

Za razliko od dobro raziskane pleistocenske poledenitve so periglacialni pojavi v Sloveniji slabo preučeni, saj zaradi prevlade karbonatnih kamnin v visokogorju niso posebno opazni. Drugače je na Pohorju, zgrajenem iz magmatskih in metamorfnih kamnin, ki zaradi premajhne višine ni bilo poledenelo, pač pa so bili aktivni periglacialni procesi. V članku so prvič predstavljene nekatere periglacialne oblike na Pohorju, predvsem nivacijske kotanje v vršnih delih, in krnica Jezerc, v kateri je ob višku poledenitve obstajal doslej nepoznan manjši ledenik.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Objavljeno
2007-12-01
Kako citirati
NatekK. (2007). Periglacialne oblike na Pohorju. Dela, (27), 247-263. https://doi.org/10.4312/dela.27.247-263
Področje
Razprave