Vpliv geografskega kurikuluma na kompetence učitelja geografije

  • Tatjana Resnik Planinc Oddelek za geografijo Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani Aškerčeva 2, SI-1000 Ljubljana
Ključne besede: geograf, geografija, kurikulum, učitelj, študent, študij

Povzetek

Prispevek obravnava vpliv geografskega kurikuluma na kompetence učitelja geografije. V tem okviru namenja posebno pozornost tako pridobivanju kompetenc učitelja geografije kot samemu pomenu teh kompetenc za geografsko izobraževanje, pri čemer je jasno razviden kompleksen in simbiotičen odnos med kurikulumom in kompetencami. Kompetence bi morale zato izhajati iz teorij, ki se nanašajo na vrednote, znanje, kurikulum in celoten izobraževalni proces,ki podpira dobro pedagoško prakso.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Objavljeno
2007-12-01
Kako citirati
Resnik PlanincT. (2007). Vpliv geografskega kurikuluma na kompetence učitelja geografije. Dela, (27), 183-197. https://doi.org/10.4312/dela.27.183-197
Področje
Razprave