Kompatibilnost turizma na kmetiji in proizvodnje v celičnih obratih

Avtorji

  • Matjaž Jeršič

DOI:

https://doi.org/10.4312/dela.2.85-87

Ključne besede:

Kompatibilnost turizma na kmetiji in proizvodnje v celičnih obratih

Povzetek

Zaradi neugodnih naravnih pogojev ali neustreznih socialno posestnih razmer v številnih gorskih območjih kmetijska gospodarstva ne morejo dosegati ustreznega dohodka le s kmetijsko dejavnostjo. Ena izmed možnosti dodatnega dohodka je tudi kmečki turizem. Namen kmečkega turizma ni v preusmeritvi dejavnosti kmetije iz pretežno agrarnega v pretežno turistični obrat. Turizem na kmetiji naj bi bil torej le dodatna dejavnost kmečkega gospodinjstva, s katero bi se izboljšal njegov gospodarski položaj. Posredno pa naj bi ta dejavnost pripomogla tudi k hitrejšemu posodabljanju bivalnih razmer prebivalstva gorskih kmetij (predvsem z izboljševanjem prometnega omrežja, PTT zvez, vodovodnega omrežja in z drugo infrastrukturo, ki jo uporablja tudi turizem), pa tudi k vzpostavljanju novih socialnih stikov.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

01.12.1986

Kako citirati

Jeršič, M. (1986). Kompatibilnost turizma na kmetiji in proizvodnje v celičnih obratih. Dela, (2), 85–87. https://doi.org/10.4312/dela.2.85-87

Številka

Rubrike

Razprave