Opredelitev dnevne migracije v občini Ravne na Koroškem s posebnim ozirom na možnosti celične proizvodnje

Avtorji

  • Anton Gosar

DOI:

https://doi.org/10.4312/dela.2.39-49

Ključne besede:

Opredelitev dnevne migracije v občini Ravne na Koroškem s posebnim ozirom na možnosti celične proizvodnje

Povzetek

Celično proizvodnjo predvidevamo za demografsko ustrezna območja. Kandidati za Železarni ustrezno celično proizvodnjo so predvsem naslednje tri socialnodemografske kategorije: nezaposleni (iz socialnih razlogov), delavci na začasnem delu v tujini (zaradi možnosti naložbe kapitala) in predvsem v Železarni zaposleni dnevni migranti. Napor, izdatki in poraba časa za potovanje na delo govorijo v prid približevanju delovnega mesta bivališču. Nameravana celična proizvodnja Železarne Ravne daje dnevnim migrantom možnosti delati v dislociranih obratih z isto tehnologijo kot v Železarni. Dnevno migracijo na Koroškem želimo v tej fazi proučevanja opredeliti po naslednjih kazalcih:  število vseh dnevnih migrantov Železarne v koroški regiji in prepletenost dnevne migracije v Železarno z migracijami v druge obrate in ustanove v občini Ravne.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

01.12.1986

Kako citirati

Gosar, A. (1986). Opredelitev dnevne migracije v občini Ravne na Koroškem s posebnim ozirom na možnosti celične proizvodnje. Dela, (2), 39–49. https://doi.org/10.4312/dela.2.39-49

Številka

Rubrike

Razprave