Prostorski dejavniki za lokacijo proizvodnih celic na območju KS Črne na Koroškem

Avtorji

  • Vladimir Klemenčič

DOI:

https://doi.org/10.4312/dela.2.1-27

Povzetek

Družbeno-ekonomski razvoj Slovenije po drugi svetovni vojni označuje intenzivna industrializacija, ki jo spremlja zgoščevanje prebivalstva in gospodarskih dejavnosti v ozkih rečnih dolinah in kotlinah. Do visoke stopnje koncentracije je torej prišlo v ravnem ekološko občutljivem pokrajinskem sistemu, kjer so tudi pomembni vodni viri in rodovitna zemlja. Na drugi strani pa se veča delež slabo poseljenega ali neposeljenega sveta, zlasti v višjih in kraških območjih Slovenije, depopulacija pa spremlja tudi zmanjševanje obsega kulturne pokrajine. Zaradi navedenih značilnosti se manjša delež obdelovalnih površin, slabša se ekološka kvaliteta življenja. Dosedanji planski ukrepi za razvoj turizma in kmetijstva niso dali zadovoljivih rezultatov in niso bistveno zmanjšali negativnih trendov migradij v doline in kotline.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

01.12.1986

Kako citirati

Klemenčič, V. (1986). Prostorski dejavniki za lokacijo proizvodnih celic na območju KS Črne na Koroškem. Dela, (2), 1–27. https://doi.org/10.4312/dela.2.1-27

Številka

Rubrike

Razprave