Arabski prostor v geopolitični perspektivi

  • Jernej Zupančič Oddelek za geografijo Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani Aškerčeva 2, SI-1000 Ljubljana
Ključne besede: arabski prostor, politična geografja, geopolitika, krizna območja, na-rodno vprašanje

Povzetek

Prispevek analizira geopolitično dinamiko arabskega prostora. Na podlagi strukturne ana-lize družbenih, političnih, kulturnih in prostorskih sprememb so opredeljeni ključni prob-lemi tega in širšega strateškega zaledja. Najobsežnejši ‘pas črepinj’ na svetu doživlja krize tako zaradi lastnih strukturnih sprememb kakor zaradi zunanjih pritiskov. Teh ne predstav-lja le zahodna vojaška in tehnološka sila, temveč v vse večji meri konkurenca azijskih držav. V perspektivi se kažejo obrisi uvajanja novih (predvsem azijskih) sil v tem prostoru.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Objavljeno
2012-12-01
Kako citirati
Zupančič, J. (2012). Arabski prostor v geopolitični perspektivi. Dela, (38), 71-87. https://doi.org/10.4312/dela.38.71-87
Področje
Razprave