Poročila

  • Erik Logar Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti
  • Irma Potočnik Slavič Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
  • Mojca Ilc Klun Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
  • Jernej Zupančič Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
  • Dejan Cigale Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
  • Nejc Bobovnik Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
  • Barbara Lampič Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
  • Katja Vintar Mally Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
  • Sara Uhan Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
  • Simon Kušar Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
Ključne besede: Erik Logar, Irma Potočnik Slavič, Mojca Ilc Klun, Jernej Zupančič, Dejan Cigale, Nejc Bobovnik, Barbara Lampič, Katja Vintar Mally, Sara Uhan, Simon Kušar

Povzetek

Place – an introduction

New money in rural areas. Land investment in Europe and its place impacts

Rethinking Place Branding

The taste of place – a cultural journey into terroir

Kratka kronika nekega leta: obeleževanje naše prve stoletnice

Mednarodna konferenca Skrite geografije

100-letnica rojstva dr. Vladimirja Bračiča in monografija o Halozah

Razvoj podeželja in LEADER: priročnik in mednarodna konferenca

Izzivi in priložnosti multifunkcijskega upravljanja travišč

Mesec prostora 2019

5. Slovenski podeželski parlament: delavnica Mladi in novi kmetje ter podelitev »Nagrade NEWBIE 2018«

Nagrajeni rezultati geografskega proučevanja (funkcionalno) degradiranih območij v letu 2019

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Tim Cresswell: Place – an introduction. Chichester, Wiley Blackwell, 2015, 220 str.

Nick Gallent, Iqbal Hamiduddin, Meri Juntti, Nicola Livingstone in Phoebe Stirling: New money in rural areas. Land investment in Europe and its place impacts. Singapore, Palgrave Macmillan, 2018, 166 str.

Mihalis Kavaratzis, Gary Warnaby, Gregory J. Ashworth (uredniki): Rethinking Place Branding: Comprehensive Brand Development for Cities and Regions. Cham, Springer, 2015, 248 str.

Amy B. Trubek: The taste of place: a cultural journey into terroir. Berkeley, University of California Press, 2009, 296 str.

Darko Ogrin (urednik): Razvoj geografije na Slovenskem: 100 let študija geografije na Univerzi v Ljubljani. Ljubljana, Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2019, 556 str.

Objavljeno
2020-02-06
Kako citirati
LogarE., Potočnik SlavičI., Ilc KlunM., ZupančičJ., CigaleD., BobovnikN., LampičB., Vintar MallyK., UhanS., & KušarS. (2020). Poročila. Dela, (52), 187-223. https://doi.org/10.4312/dela.52.187-223
Področje
Poročila