Ocena kakovosti družbene infrastrukture kratkih oskrbnih prehranskih verig v mestni občini Ljubljana

  • Leni Pernar Ministrstvo za okolje in prostor
  • Valentina Brečko Grubar Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije
Ključne besede: trajnostna gradnja, kratke oskrbne prehranske verige, podeželje, samooskrba, prožnost mesta, Mestna občina Ljubljana

Povzetek

Namen članka je predstaviti kakovost družbene infrastrukture izbranih kratkih oskrbnih prehranskih verig v Mestni občini Ljubljana in njen vpliv na varovanje virov, zmanjšanje odpadne hrane in embalaže. V raziskavi smo obravnavali šest ponudnikov, vključenih v kratke oskrbne prehranske verige z zabojčki, skupnim naročanjem in partnerskim kmetovanjem. Presoja objektov s pomočjo smernic trajnostne gradnje BNB (Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen) je pokazala slabo kakovost in pomanjkljivo družbeno infrastrukturo. V pogovoru z intervjuvanci smo spoznali, da si želijo urejena in lahko dostopna prevzemna mesta z objekti, ki bi omogočali dobre pogoje za ljudi in živila. Mestna občina Ljubljana ima glede na bližnje podeželje z dobrimi pogoji za ekstenzivno in ekološko kmetijsko pridelavo še veliko možnosti za povečanje samooskrbe s kakovostno domačo hrano, ob tem pa bo morala poskrbeti za razvoj družbene infrastrukture.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Ackerman, K., Conard, M., Culligan, P., Plunz, R., Sutto, M. P., Whittinghill, L., 2014. Sustainable food systems for future cities: The potential of urban agriculture. The Economic and Social Review, 45, 2, str. 189–206.

Canfora, I., 2016. Is the short supply chain an efficient solution for sustainability in food market? Agriculture and Agricultural Science Procedia, 8, str. 402–407. DOI: 10.1016/j.aaspro.2016.02.036.

Cunder, T., 2002. Strukturne spremembe v slovenskem kmetijstvu in razvoju podeželja. Dela, 17, str. 123−137.

Hodson, M., Marvin, S., 2010. Can cities shape socio-technical transitions and how would we know if they were? Research Policy, 39, 4, str. 477–485. DOI: 10.1016/j.respol.2010.01.020.

How to feed the world in 2050. High-Level Expert Forum. 2009. Food and Agriculture Organization (FAO). URL: http://www.fao.org/wsfs/forum2050/wsfs-forum/en/ (citirano 9. 11. 2018).

How to make cities more resilient: A handbook for local government leaders. 2017. Geneva, United Nations, 122 str. URL: https://www.unisdr.org/campaign/resilientcities/assets/toolkit/documents/Handbook%20for%20local%20government%20leaders%20[2017%20Edition].pdf (citirano 14. 10. 2018).

Infrastructure. Science Daily. 2018. URL: https://www.sciencedaily.com/terms/infrastructure.htm (citirano 17. 8. 2018).

Kritična Infrastruktura. 2018. Ljubljana, Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, Direktorat za obrambne zadeve.

Lampič, B., 2008. Kmetijstvo v Mestni občini Ljubljana: Relikt ali razvojni potencial. Ljubljana, Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 126 str.

Liakou, L., 2018. Infrastructure, finance, and collaboration: A conversation between European chief resilience officers. URL: https://www.100resilientcities.org/infrastructure-finance-and-collaboration-a-conversation-between-european-chief-resilience-officers/ (citirano 14. 10. 2018).

Moja tržnica. Pogosta vprašanja. URL: https: //www.mojatrznica.si/mojatrznica/index.html#/article/5 (citirano 9. 12. 2018).

Nakupujmo skupaj. Pogosta vprašanja. URL: http://www.nakupujmoskupaj.si/pogosta-vprasanja (citirano 12. 12. 2018).

Patel, R., Nosal, L,. 2016. Defining the resilient city. United Nations University Centre for Policy Research, Working Paper, 6, 21 str.

Pirnat, R., 2011. Vpliv uvedbe Just-in-Time proizvodnje na stroške in trženje: študija primera. Magistrska naloga. Koper, Fakulteta za management Univerze na Primorskem, 145 str.

Plut, D., 2014. Geografske zasnove sonaravnega razvoja in samooskrbe Slovenije. Dela, 41, str. 5−40.

Požar, J., 2006. Model distribucijskega centra hitro pokvarljivega blaga v funkciji trajnostnega razvoja nacionalnega gospodarstva. Doktorska disertacija. Portorož, Fakulteta za pomorstvo in promet Portorož, Univerza v Ljubljani, 260 str.

Reinventer Paris. La fabrique agricole. 2018. URL: https://arsenal.napsy.com/projets/2567-la-fabrique-agricole.html (citirano 22. 8. 2018).

Rejc, R., 2018. URL: https://romanarejc.weebly.com/partnersko-kmetijstvo.html (citirano 10.12.2018).

Resilient cities reducing urban risk. GFDRR. 2017. URL: https://www.gfdrr.org/sites/default/files/publication/Resilient%20Cities.pdf (citirano 28. 10. 2018)

Schweikert, A., Chinowsky, P., Espinet, X., Tarbert, M., 2014. Climate change and infrastructure impacts: comparing the impact on roads in ten countries through 2100. Procedia Engineering, 78, str. 306–316. DOI: 10.1016/j.proeng.2014.07.072.

Smernica za trajnostno gradnjo. Prevod nemške smernice: Leitfaden Nachhaltiges Bauen, BMWBS. 2013. Ljubljana, Inženirska zbornica Slovenije, 120 str. URL: http://www.izs.si/fileadmin/dokumenti/publikacije-IZS/Smernice_IZS/Smernica-TG-final-smal.pdf (citirano 24. 10. 2018).

Štiblar, F., Kos L., Jamnik, M., 2016. Infrastruktura Slovenije: za rast produkta in dvig standarda Slovencev. Ljubljana, Pravna fakulteta, 339 str.

Strategie de Resilience de Paris. 2017. Paris, Mairie de Paris. URL: https://api-site-cdn.paris.fr/images/95335 (citirano 2. 9. 2018).

Sustainable infrastructure. CRC Research. URL: https://www.crcresearch.org/sustainable-infrastructure/sustainable-infrastructure (citirano 24. 7. 2018).

The sustainable infrastructure imperative. Financing for better growth and development. 2016. The New Climate Economy, The Global Commission on the Economy and Climate. URL: http://newclimateeconomy.report/2016/wp-content/uploads/sites/4/2014/08/NCE_2016Report.pdf (citirano 4. 11. 2018).

Trajnostna urbana strategija. Mestna občina Ljubljana. URL: https://www.ljubljana.si/sl/moja-ljubljana/urbanizem/trajnostna-urbana-strategija-mol/ (citirano 9. 11. 2018).

UN Global compact. URL: https://www.unglobalcompact.org (citirano 24. 7. 2018).

World economic and social survey 2013: Sustainable development challenges. 2013. United Nations. URL: https://www.un.org/en/development/desa/publications/world-economic-and-social-survey-2013-sustainable-development-challenges.html (citirano 16. 10. 2018).

Zakon o urejanju prostora. 2017. Uradni list RS, 61/2017.

Zeleni krog. 2018. Kako poteka skupinsko naročanje Zelenega kroga? URL: https: //www.zelenikrog.si/o_narocanju (citirano 19. 9. 2018).

Objavljeno
2020-02-06
Kako citirati
PernarL., & Brečko GrubarV. (2020). Ocena kakovosti družbene infrastrukture kratkih oskrbnih prehranskih verig v mestni občini Ljubljana. Dela, (52), 93-115. https://doi.org/10.4312/dela.52.93-115
Področje
Razprave