Primerjava toplotnega odziva različnih tipov pokrovnosti v Sloveniji in na Češkem

  • Miroslav Vysoudil Univerza Palacký v Olomucu
  • Karolina Kácovská Univerza Palacký v Olomucu
  • Darko Ogrin Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
Ključne besede: prenosna termalna kamera, tipi pokrovnosti, temperatura Zemljinega površja, toplotni odziv, Republika Češka, Slovenija

Povzetek

Prispevek predstavlja rezultate proučevanja toplotnega odziva različnih tipov pokrovnosti v Republiki Češki in Sloveniji. Podatki so pridobljeni s pomočjo prenosne termalne kamere “Fluke Ti 55”. Velike razlike v temperaturi površja so posledica različnih geografskih razmer na Češkem in v Sloveniji. Raziskava je pokazala, da imajo v obeh državah gosto poraščene (gozd) in vodne (vlažne) površine uravnovešen toplotni odziv in v pokrajini običajno izstopajo kot hladne točke. Nasprotni temu so antropogeni tipi rabe tal in golo, neporaščeno površje, ki izkazujejo največjo temperaturno variabilnost in v pokrajini izstopajo kot vroče točke. V obeh državah je bil toplotni odziv antropogenih tipov rabe tal podoben, medtem ko se je najbolj razlikoval pri kmetijskih površinah.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Objavljeno
2019-11-28
Kako citirati
VysoudilM., KácovskáK., & OgrinD. (2019). Primerjava toplotnega odziva različnih tipov pokrovnosti v Sloveniji in na Češkem. Dela, (51), 111-134. https://doi.org/10.4312/dela.51.111-134
Področje
Razprave