Metodološki problemi vrednotenja geodiverzitete: primer krajinskega parka Logarska dolina

  • Borut Stojilković Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
Ključne besede: geodiverziteta, geomorfologija, kartiranje diverzitete, geomorfološko kartiranje, metodologija, Logarska dolina, Kamniško-Savinjske Alpe, Slovenija

Povzetek

Članek obravnava metodološke probleme vrednotenja geodiverzitete na primeru Krajinskega parka Logarska dolina. V njem sta predstavljeni in primerjani dve delno avtomatizirani metodi vrednotenja: prva združuje prostorsko odvisnost števila geomorfoloških in hidroloških elementov geodiverzitete s podatki o hrapavosti površja, druga pa upošteva tudi litološko sestavo. Indeksi geodiverzitete so bili izračunani z velikostjo rastrskih kvadratov 50 × 50 m z namenom primerjav in ugotavljanja posplošitev na preučevanem območju. Ugotovljeno je bilo, da vključitev litoloških elementov ni smiselna, če je litologija v vrednotenje že vključena preko geomorfoloških elementov, če z množenjem le poveča vrednost območij z visokim indeksom hrapavosti ali če so si tipi litoloških enot glede na značilnosti podobni.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Objavljeno
2019-11-28
Kako citirati
StojilkovićB. (2019). Metodološki problemi vrednotenja geodiverzitete: primer krajinskega parka Logarska dolina. Dela, (51), 51-72. https://doi.org/10.4312/dela.51.51-72
Področje
Razprave