Prehranska pokrajina v Škofjeloškem hribovju

  • Sara Uhan Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
  • Irma Potočnik Slavič Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
Ključne besede: prehranska pokrajina, prehranska enačba, regionalni gospodarski krogi, podeželje, Škofjeloško hribovje, Slovenija

Povzetek

Prehranska pokrajina je odnosni prostor, v katerem se vrši preskrba s hrano. Namen prispevka je preučiti gradnike, akterje in deležnike lokalne prehranske pokrajine v Škofjeloškem hribovju. Pri preučevanju smo uporabili dva pristopa: prehransko enačbo in regionalne gospodarske kroge. Prehranska pokrajina v Škofjeloškem hribovju je navznoter zelo heterogena, navzven pa homogena. Tvorijo jo različni akterji (manjše in večje kmetije, predelovalni obrati) in deležniki (zadruga, podporno okolje), od katerih nekateri že posegajo izven funkcionalnega območja in ustvarjajo translokalne mreže. Na podlagi analize dostopnih podatkov, polstrukturiranih intervjujev (N = 14) in metode fokusne skupine, ocenjujemo, da je v Škofjeloškem hribovju proizvedene več hrane kot se je potroši.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Objavljeno
2018-12-31
Kako citirati
UhanS., & Potočnik SlavičI. (2018). Prehranska pokrajina v Škofjeloškem hribovju. Dela, (50), 81-102. https://doi.org/10.4312/dela.50.81-102
Področje
Razprave