Kakšen učni načrt si želijo slovenski osnovnošolski učitelji geografije?

Avtorji

  • Eva Konečnik Kotnik Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta
  • Mojca Ilc Klun Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
  • Tatjana Resnik Planinc Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
  • Karmen Kolnik Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta

DOI:

https://doi.org/10.4312/dela.50.45-80

Ključne besede:

učni načrti, geografija, učitelji geografije, osnovna šola

Povzetek

Namen prispevka je predstaviti del rezultatov raziskave o slovenskih geografskih učnih načrtih, ki se je začela kot spletna klepetalnica v okviru Zborovanja slovenskih geografov v Mariboru septembra 2017, nato pa je prerasla zastavljene okvire in se nadaljevala do aprila 2018 preko spletne skupine »Geolista«, v katero so vključeni tudi učitelji geografije. Cilj raziskave je bil ugotoviti, kakšne učne načrte za pouk geografije v Sloveniji si želijo učitelji geografije na primarni in sekundarni stopnji izobraževanja. V tem prispevku predstavljamo mnenja anketiranih o osnovni konceptualni usmeritvi osnovnošolskega učnega načrta kot tudi o njegovi elementarni strukturi in obsegu. Anketiranci so podali ocene ustreznosti obstoječih elementov učnega načrta ter nekatere predloge za njegovo dopolnitev oziroma preoblikovanje. 122 anketirancev je obstoječi koncept učnega načrta za geografijo v osnovni šoli ovrednotilo kot dober, sočasno pa so tudi izrazili željo po bolj problemsko naravnanem učnem načrtu. Pri tem je večina naklonjena temu, da bi bil učni načrt za pouk geografije v osnovni šoli bolj splošen in predvsem krajši, spremljal pa bi ga priročnik za uresničevanje. Ključnega pomena je sporočilo, da se je prenove učnega načrta treba lotiti pravočasno in sistematično, z dovolj velikim participativnim pristopom vseh deležnikov.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Objavljeno

31.12.2018

Kako citirati

Konečnik Kotnik, E., Ilc Klun, M., Resnik Planinc, T., & Kolnik, K. (2018). Kakšen učni načrt si želijo slovenski osnovnošolski učitelji geografije?. Dela, (50), 45–80. https://doi.org/10.4312/dela.50.45-80

Številka

Rubrike

Razprave