Onesnaženost zraka s črnim ogljikom

Študija primera iz Loškega Potoka

  • Kristina Glojek Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
  • Asta Gregorič AEROSOL razvoj in proizvodnja znanstvenih inštrumentov, d.o.o.
  • Matej Ogrin CIPRA Slovenija
Ključne besede: lokalno onesnaževanje zraka, ogljični delci, podeželje, hribovit relief, temperaturna inverzija, izgorevanje biomase

Povzetek

Predstavljena je raziskava onesnaženosti zraka s črnim ogljikom in finimi delci na primeru podeželskega območja v občini Loški Potok v letu 2017/18. Meritve onesnažil so potekale na dveh različnih lokacijah, v vasi Retje na dnu kraške kotanje in na vrhu hriba Tabor v naselju Hrib. Rezultati meritev kažejo, da na onesnaženost zraka s črnim ogljikom vplivajo predvsem ogrevanje gospodinjstev na biomaso (skoraj 80 % vseh izpustov črnega ogljika) in neugodne meteorološke razmere za redčenje onesnažil v času temperaturnih inverzij, ko smo v Retjah izmerili več kot trikrat višje koncentracije kot v dneh s premešanim ozračjem. V zimi 2017/18 so bile povprečne koncentracije v Retijski kotanji celo višje kot v Ljubljani, kar opozarja na problem onesnaženega zraka tudi na podeželju.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Objavljeno
2018-12-31
Kako citirati
GlojekK., GregoričA., & OgrinM. (2018). Onesnaženost zraka s črnim ogljikom. Dela, (50), 5-43. https://doi.org/10.4312/dela.50.5-43
Področje
Razprave