Jame, denudirane jame in udornice kot kazalniki nekdanjega hidrološkega delovanja planote Grabovica (Bosna in Hercegovina)

Avtorji

  • Uroš Stepišnik Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
  • Aleš Grlj Inštitut za antropološke in prostorske študije, ZRC SAZU

DOI:

https://doi.org/10.4312/dela.49.95-111

Ključne besede:

udornica, denudirana jama, geomorfologija, speleologija, hidrologija

Povzetek

Planota Grabovica je korozijska uravnava v južnem delu Bosne in Hercegovine. Za celotno območje je značilen pretočni kras, kjer podzemni tokovi, ki ponikajo na Duvanjskem polju, odtekajo v smeri izvirov na Livanjskem polju. V tej raziskavi smo izdelali morfografske in morfometrične analize površinskih in podzemskih oblik, predvsem udornic, denudiranih jam ter aktivnih in reliktnih jamskih sistemov. Interpretirali smo morfogenezo in preteklo hidrološko delovanje proučevanega območja.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Objavljeno

28.12.2018

Kako citirati

Stepišnik, U., & Grlj, A. (2018). Jame, denudirane jame in udornice kot kazalniki nekdanjega hidrološkega delovanja planote Grabovica (Bosna in Hercegovina). Dela, (49), 95–111. https://doi.org/10.4312/dela.49.95-111

Številka

Rubrike

Razprave