Vinske ceste kot element regionalnega razvoja obmejnih območij

Avtorji

  • Vladimir Drozg

DOI:

https://doi.org/10.4312/dela.10.187-195

Ključne besede:

Vinske ceste, urejanje podeželja, Svečinske gorice

Povzetek

Prispevek obravnava vinske cesle kot enega izmed načinov za vzpodbujanje razvoja vinogradniških pokrajin. Navedeni so kriteriji, s katerimi določimo traso vinske ceste (krajinske kvalitete območja, razmestitev gostinske ponudbe, naselja in prireditve, naravni in kulturni spomeniki, obstoječe omrežje cest in prometna dostopnost, dopolnilne dejavnosti ob vinski cesti) ter pričakovani učinki, ki bi se po ureditvi vinske ceste odražali v pokrajini oz. na območju (večji prihodek posameznih gospodinjstev, boljša infrastrukturna opremljenost, rekultivacija opuščenih zemljišč, zmanjševanje depopulacije. razvoj vzporednih dejavnosti). Kot primer urejanju je prikazana vinska cesta po Svečinskih goricahh.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

01.12.1993

Kako citirati

Drozg, V. (1993). Vinske ceste kot element regionalnega razvoja obmejnih območij. Dela, (10), 187–195. https://doi.org/10.4312/dela.10.187-195

Številka

Rubrike

Razprave