Pomen okoljske ozaveščenosti in sodelovanja javnosti za trajnostni razvoj

  • Metka Špes Oddelek za geografijo Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani Aškerčeva 2, SI-1000 Ljubljana
Ključne besede: trajnostni razvoj, okoljska zavest, sodelovanje javnosti, percepcija ekoloških problemov

Povzetek

Pri trajnostnem razvoju, ki zahteva uravnoteženost med ekonomskimi, socialnimi in okoljskimi cilji, je ključnega pomen tudi najširša udeležba javnosti. Za poznavanje ekoloških in razvojnih odločitev pa je potrebno zagotoviti objektivne informacije in dvig splošne okoljske zavesti. Posameznik ali skupine ljudi bodo reakcije na negativne pojave v okolju gradili na njegovi percepciji, ki pa ne ustreza vedno objektivnemu stanju, ampak ga modificirajo različni dejavniki, med njimi tudi dostop do informacij in sodelovanje javnosti pri odločanju.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Objavljeno
2008-12-01
Kako citirati
ŠpesM. (2008). Pomen okoljske ozaveščenosti in sodelovanja javnosti za trajnostni razvoj. Dela, (29), 49-62. https://doi.org/10.4312/dela.29.49-62
Področje
Razprave