Prispevek urbane geografije k urbanističnemu planiranju - primer ureditve degradiranega območja Trbovelj

  • Naja Marot Bevško 45b SI-1420 Trbovlje
Ključne besede: degradirano urbano območje, Liverpool, Trbovlje, urbana geografija, urbana prenova, urbanistično planiranje

Povzetek

Dvestoletno rudarjenje je Trbovljam prineslo številne gospodarske, demografske in prostorske spremembe, ki so še posebej opazne v jugovzhodnem predelu nekdaj intenzivnega izkoriščanja premoga. S pomočjo osnovne geografske analize prostorskega, demografskega in gospodarskega razvoja, analizo javnega mnenja in strokovnih pogledov na reševanje in opisom uspešnega angleškega projekta urbane prenove smo poskušali najti učinkovit model in vsebino prihodnjega razvoja obravnavanega območja.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Objavljeno
2006-12-01
Kako citirati
MarotN. (2006). Prispevek urbane geografije k urbanističnemu planiranju - primer ureditve degradiranega območja Trbovelj. Dela, (26), 203-221. https://doi.org/10.4312/dela.26.203-221
Področje
Razprave