Kmetijstvo kot priložnost sonaravnega razvoja podeželja v Sloveniji

  • Barbara Lampič Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Aškerčeva 2, SI – 1000 Ljubljana, Slovenija
Ključne besede: kmetijstvo, podeželje, sonaravni razvoj, snovni vnosi kmetijstva, kmetij-sko-okoljski ukrepi, učinki kmetijske politike, ekološko kmetijstvo, Slovenija, Evropska unija.

Povzetek

Vloga kmetijstva na podeželju se je bistveno spremenila, celo povečala, saj se je kmetijstvu pričelo pripisovati številne nove funkcije, od socialne do ekološke. Z vključitvijo v EU in uveljavljanjem Skupne kmetijske politike prihaja do velikih sprememb tudi v slovenskem kmetijstvu, njegovi usmeritvi, stopnji intenzivnosti, velikostni in posestni strukturi. Vprašanje pa je, ali je smer razvoja kmetijstva v Sloveniji v skladu z varovanjem in ohranjanjem naših ključnih naravnih virov?

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Objavljeno
2005-12-01
Kako citirati
LampičB. (2005). Kmetijstvo kot priložnost sonaravnega razvoja podeželja v Sloveniji. Dela, (23), 167-219. https://doi.org/10.4312/dela.23.167-219
Področje
Razprave