Strokovne analize v prostorskem planiranju

  • Andrej Černe Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Aškerčeva 2, SI – 1000 Ljubljana, Slovenija
Ključne besede: prostorsko planiranje, prostorski koncepti, analiza prostora

Povzetek

Analiza prispeva k uresničevanju treh temeljnih splošnih namenov prostorskega planiranja: je podlaga procesu nastajanja politik, konceptov in strategij, daje temeljne informacije prebivalcem, lastnikom zemljišč, investitorjem in planerjem ter pomaga pri izvajanju prostorskih politik, strategij, planov, programov in projektov. Analiza je v planiranju na splošno namenjena: razumevanju sedanjih razmer in pogojev, znotraj katerih sprejemamo planske odločitve; opredeljevanju prioritetnih vprašanj in njihovemu reševanju; oblikovanju splošnih načel za nadaljnja razvojna prizadevanja.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Objavljeno
2005-12-01
Kako citirati
ČerneA. (2005). Strokovne analize v prostorskem planiranju. Dela, (23), 115-166. https://doi.org/10.4312/dela.23.115-166
Področje
Razprave