Primerjava stanovanjskega trga med nemškim Vzhodom in Zahodom

  • Gerd Rothenwallner Institut für Kulturgeographie, Stadt- und Regionalforschung an der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main Senckenberganlage 36, 60325 Frankfurt am Main, Deutschland
Ključne besede: stanovanjski trg, planska ekonomija, tržna ekonomija, poenotenje, stanovanjska gradnja.

Povzetek

Po enakem stanju po drugi svetovni vojni, sta se glede na politična in ekonomska siste-ma stanovanjska trga Vzhodni in Zahodni Nemčiji razvijala povsem različno. Na eni strani je bila s strani države kontrolirana masovna produkcija stanovanj v planskem gospodarstvu in na drugi stanovanjska gradnja pod tržnimi pogoji. Nujno politična nalo-ga je oba stanovanjska trga poenotiti.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Objavljeno
2003-12-01
Kako citirati
RothenwallnerG. (2003). Primerjava stanovanjskega trga med nemškim Vzhodom in Zahodom. Dela, (19), 205-215. https://doi.org/10.4312/dela.19.205-215
Področje
Razprave