Japonska podjetja v Evropi – prispevek k globalizaciji?

  • Irmgard Schickhoff Institut für Kulturgeographie, Stadt- und Regionalforschung Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main, Senckenberganlage 36 D-60325 Frankfurt am Main, Deutschland
Ključne besede: Japonska, Evropa, trgovina, investicije, podjetja, globalizacija

Povzetek

Japonske investicije v Evropi niso nove, še danes pa jih je največ v trgovino. Evropskemu trgu so namenjene tudi japonske investicije v evropsko industrijo. Članek prinaša pregled razvoja investicij, število in strukturo japonskih podjetij ter njihov nastanek in ob tem ana-lizo japonskih globalizacijskih vplivov v Evropi.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Objavljeno
2003-12-01
Kako citirati
SchickhoffI. (2003). Japonska podjetja v Evropi – prispevek k globalizaciji? . Dela, (19), 177-190. https://doi.org/10.4312/dela.19.177-190
Področje
Razprave