Ljubljanska urbana regija - razvojni trendi, problemi, možnosti

  • Dejan Rebernik Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana, Slovenija
Ključne besede: urbana geografija, urbana regija, dnevni urbani sistem, regionalni razvoj, Ljubljana.

Povzetek

V prispevku so predstavljene izbrane geografske, gospodarske in socialne značilnosti in razvojni trendi v Ljubljanski urbani regiji. Poudarjene so predvsem značilnosti prebivalstva in poselitve ter gospodarske značilnosti in razvojni trendi. V zaključku so opredeljene glavne razvojne možnosti in prednosti regije.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Objavljeno
2003-12-01
Kako citirati
RebernikD. (2003). Ljubljanska urbana regija - razvojni trendi, problemi, možnosti. Dela, (19), 165-175. https://doi.org/10.4312/dela.19.165-175
Področje
Razprave