Sonaravni turizem v regiji Alpe-Jadran - realnost ali utopija

  • Anton Gosar Fakulteta za humanistične študije, Glagoljaška 8, 6000 Koper – Capodistria, Slovenija
Ključne besede: Jugovzhodne Alpe, Severni Jadran, turizem, trajnostni/sonaravni razvoj, okolje.

Povzetek

Pričujoči prispevek obravnava zatečeno stanje na področju ekološke ozaveščenosti med turisti in turističnimi delavci na območju alpskega sveta Jugovzhodnih Alp, v Italiji in Avstriji. Ponekod so ekološko naravnani programi postali temelj promocije posameznega turističnega središča. Upravljalci - turistični menadžerji in turisti so si enotni, da sta narava in kulturna dediščina pomembni sestavini turistične ekonomije. Degradirano okolje je potrebno sanirati vendar, po mnenju turistov in upravljalcev, ne na njihov račun.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Objavljeno
2003-12-01
Kako citirati
GosarA. (2003). Sonaravni turizem v regiji Alpe-Jadran - realnost ali utopija. Dela, (19), 141-151. https://doi.org/10.4312/dela.19.141-151
Področje
Razprave