Geopolitična lokacija Slovenije v perspektivi evropskih integracijskih procesov

  • Milan Bufon Department of Geography, Faculty of Arts, University of Ljubljana Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana, Slovenia
Ključne besede: Slovenija, geopolitična lokacija in re-lokacija, meja, prekomejno sodelovanje, evropski integracijski procesi

Povzetek

Članek obravnava nekaj temeljnih političnogeografskih značilnosti Slovenije, še zlasti njen »obmejni« položaj v geopolitičnem pogledu, probleme, ki izhajajo iz novejših geopolitič-nih transformacij, predvsem v zvezi z geopolitično re-lokacijo države v smeri severa in zahoda, spremenjene oblike prostorske povezanosti ter smeri posredovanja, ki so bile pred letom 1991 pretežno usmerjene od Balkana proti Srednji in Zahodni Evropi, sedaj pa pote-kajo predvsem v obratni smeri. Po drugi strani podaja analizo različnih obmejnih in kontaktnih območij v Sloveniji.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Objavljeno
2003-12-01
Kako citirati
BufonM. (2003). Geopolitična lokacija Slovenije v perspektivi evropskih integracijskih procesov. Dela, (19), 123-139. https://doi.org/10.4312/dela.19.123-139
Področje
Razprave