osamosvojitvi slovenije leta 1991

  • Elke Tharun Institut für Kulturgeographie, Stadt- und Regionalforschung Johann Wolfgang Goethe – Universität, Senckenberganlage 36 60325 Frankfurt am Main, Deutschland
Ključne besede: občina, samouprava, prenos pravic/odgovornosti, finančno področje, Evropa.

Povzetek

Nemške občine se razlikujejo med seboj po svoji upravi v smislu samouprave, ki je za-gotovljena z ustavo. Neposredna posledica je vedno več omejitev pri prenosu odgovor-nosti, na področju financ in pri evropskem upravljanju.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Objavljeno
2003-12-01
Kako citirati
TharunE. (2003). osamosvojitvi slovenije leta 1991. Dela, (19), 49-62. https://doi.org/10.4312/dela.19.49-62
Področje
Razprave