Slovensko Sredozemlje in trajnostni razvoj

  • Mitja Bricelj Mag., Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Dunajska 48, 1000 Ljubljana, Slovenija
Ključne besede: identiteta pokrajine, biotska raznovrstnost, morska pokrajina, naravni viri, uporabniki, tradcionalne tehnike, hidromorfologija, načrt upravljanja

Povzetek

Regionalni pristop temelji na upoštevanju fizičnih, družbenih ter ekonomskih značilnosti pokrajine kar je osnova za celovito načrtovanje razvoja. Primer Slovensko Sredozemlje in trajnostni ravoj kaže pristop vključevanja javnosti v priprave načrta upravljanja z obalo. Ta proces narekuje iskanje novih oblik posredovanja ključnih vsebin zainteresiranim javnostim kar terja tudi njihovo dejavno opredelitev do različnih.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Objavljeno
2002-12-19
Kako citirati
BriceljM. (2002). Slovensko Sredozemlje in trajnostni razvoj. Dela, (18), 563-570. https://doi.org/10.4312/dela.18.563-570
Področje
Razprave