Sodobni problemi aplikacije geografije v tematski kartografiji

  • Drago Perko Dr., Geografski inštitut Antona Melika, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Gosposka 13, 1000 Ljubljana, Slovenija
Ključne besede: geografija, kartografija, tematska karta, standard, resolucija, avtorska pravica, Slovenija

Povzetek

Tematski zemljevid je lahko geografska aplikacija sam po sebi ali pa je temelj drugi geografski aplikaciji. Razvoj slovenske tematske kartografije je izrazito pospešila osamosvojitev države leta 1991. V vsebinskem in tehnološkem pogledu sta največji dosežek Geografski atlas Slovenije in Nacionalni atlas Slovenije, ki sta izjemna tudi na svetovni ravni in pomenita veliko promocijo Slovenije ter slovenske geografije in kartografije. Hiter razvoj spremljajo številni problemi, med njimi tudi (ne)- upoštevanje različnih slovenskih in mednarodnih predpisov pri pripravi zemljevidov, kot so na primer resolucije OZN, mednarodni in slovenski standardi (SIST ISO) ter Zakon o avtorski in sorodnih pravicah.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Objavljeno
2002-12-19
Kako citirati
PerkoD. (2002). Sodobni problemi aplikacije geografije v tematski kartografiji. Dela, (18), 349-362. https://doi.org/10.4312/dela.18.349-362
Področje
Razprave