Iskanje dodatnih virov zaslužka na podeželju: primer dopolnilnih dejavnosti na kmetijah v Sloveniji

  • Irma Potočnik Slavič mag. Irma potočnik, Univerza v Ljublani, Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo, Aškerče-va 2, SI - 1000 Ljublana, Slovenija
Ključne besede: Dopolnilne dejavnosti niso novost na slovenskih kmetijah, tako kot tudi nenjihov prispevek k skupnemu dohodku kmečkega gospodarstva, vendar paje mogoče v zadnjem desetletju zaslediti njihov razcvet v raznovrstnosti inobsegu. Prispevek analizira vzroke za pospešen razvoj dopolnilnihdejavnost, najnovejšo regulativo in posreduje geografski vidik dopolnilnihdejavnosti (s študijo primera na kmetijah izbranih območij Ljubljanske kotline).

Povzetek

Dopolnilne dejavnosti niso novost na slovenskih kmetijah, tako kot tudi ne njihov prispevek k skupnemu dohodku kmečkega gospodarstva, vendar pa je mogoče v zadnjem desetletju zaslediti njihov razcvet v raznovrstnosti in obsegu. Prispevek analizira vzroke za pospešen razvoj dopolnilnih dejavnosti, najnovejšo regulativo in posreduje geografski vidik dopolnilnih dejavnosti (s študijo primera na kmetijah izbranih območij Ljubljanske kotline).

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Objavljeno
2002-12-01
Kako citirati
Potočnik SlavičI. (2002). Iskanje dodatnih virov zaslužka na podeželju: primer dopolnilnih dejavnosti na kmetijah v Sloveniji. Dela, (17), 100-122. https://doi.org/10.4312/dela.17.100-122
Področje
Razprave