GEO/SQL v vodnem gospodarstvu

  • Andrej Vidmar
  • Mitja Brilly
  • Mitja Brilly
Ključne besede: GEO/SQL v vodnem gospodarstvu

Povzetek

Razvoj vodnega gospodarstva vse bolj izpostavlja problem zbiranja in ažuriranja množice deskriptivnih in grafičnih vodnogospodarskih kot tudi drugih informacij, potrebnih pri vodnogospodarskem planiranju ter problem pretoka le-teh med posameznimi subjekti planiranja v prostoru. Rešitev tega problema leži v geografskih informacijskih sistemih - GIS. Članek opisuje uporabnost programskega razvojnega orodja Geo/SQL v vodnem gospodarstvu.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Objavljeno
1992-12-01
Kako citirati
VidmarA., BrillyM., & BrillyM. (1992). GEO/SQL v vodnem gospodarstvu. Dela, (9), 36-55. https://doi.org/10.4312/dela.9.36-55
Področje
Razprave