Tromeja - Obmejna regija Jugoslavije, Avstrije in Italije

  • Vladimir Klemenčič
  • Anton Gosar
Ključne besede: Tromeja - Obmejna regija Jugoslavije, Avstrije in Italije

Povzetek

Ožje območje, ki ga raziskujemo v Sloveniji, pripada krajevni skupnosti Kranjska gora, ki vključuje štiri katastrske občine (Kranjska gora (2169), Gozd (2170), Podkoren (2168) in Rateče (2167) in obsega sedem naselij (Kranjska gora, Log, Gozd Martuljek, Srednji vrh, Belca, Podkoren in Rateče). To območje predstavlja severozahodni oziroma zahodni del občine Jesenice in meri 149,9 km2 ali 39,2 % celotnega ozemlja občine. Na tem območju prebiva 3363 prebivalcev, oziroma 1181 gospodinjstev v 1135 stalno naseljenih stanovanjih. Poselitev v takem obsegu predstavlja približno desetino prebivalstva (10,9 %) oziroma stanovanj (11,1 %) v občini.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Objavljeno
1990-12-17
Kako citirati
KlemenčičV., & GosarA. (1990). Tromeja - Obmejna regija Jugoslavije, Avstrije in Italije. Dela, (7), 1-184. https://doi.org/10.4312/dela.7.1-184
Področje
Razprave