Vpliv padavinskih in temperaturnih razmer na širino letnic črnih borov (pinus negra) v submediteranski Sloveniji

  • Darko Ogrin
Ključne besede: Vpliv padavinskih in temperaturnih razmer na širino letnic črnih borov (pinus negra) v submediteranski Sloveniji

Povzetek

V prispevku je opisan odnos med klimo in širino letnic na primeru črnih borov iz submediteranske Slovenije. S pomočjo dendroklimatološke metode je ugotovljeno, da imajo največji vpliv na debelinski prirast padavine v vegetacijski sezoni.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Objavljeno
1989-12-01
Kako citirati
OgrinD. (1989). Vpliv padavinskih in temperaturnih razmer na širino letnic črnih borov (pinus negra) v submediteranski Sloveniji. Dela, (6), 163-173. https://doi.org/10.4312/dela.6.163-173
Področje
Razprave