Odnos med rabo tal in naklonom površja

  • Marjan Bat
Ključne besede: Odnos med rabo tal in naklonom površja

Povzetek

V članku želimo prikazati spremembe v odnosu med rabo tal in nakloni površja. Uporabljeni podatki so rezultat proučevanja treh manjših območij v predalpskem hribovju. Sodimo, da je bilo, glede na nagib površja, opuščanje kmetijskih površin pretirano.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Objavljeno
1989-12-01
Kako citirati
BatM. (1989). Odnos med rabo tal in naklonom površja. Dela, (6), 154-162. https://doi.org/10.4312/dela.6.154-162
Področje
Razprave