Pedogeografske razmere na krasu

  • Franc Lovrenčak
Ključne besede: Pedogeografske razmere na krasu

Povzetek

Prispevek obravnava nekalere značilnosti prsti dveh kraških predelov. Prvi je Rakovsko - unško polje in drugi okolica Skocjana pri Divači. V proučevanih prsteh se kažejo ozki odnosi med reliefom, matično osnovo in lastnostmi prsti. Prsti na polju in pri Škocjanu imajo podobno zgradbo profila. Po teksturi so prsti na polju bolj glinaste. Vzrok je v večjem deležu netopnega ostanka pri preperevanju dolomita.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Objavljeno
1989-12-01
Kako citirati
LovrenčakF. (1989). Pedogeografske razmere na krasu. Dela, (6), 140-153. https://doi.org/10.4312/dela.6.140-153
Področje
Razprave