Prostorni prerazmeštaj stanovništva i njegove implikacije na razvitak naselja u SR Makedoniji

  • Mitko Panov
Ključne besede: Prostorni prerazmeštaj stanovništva i njegove implikacije na razvitak naselja u SR Makedoniji

Povzetek

Problematika deagrarizacije in urbanizacije v Makedoniji s posebnim ozirom na migracije prebivalstva je prikazana na osnovi podrobnih proučevanj.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Objavljeno
1989-12-01
Kako citirati
PanovM. (1989). Prostorni prerazmeštaj stanovništva i njegove implikacije na razvitak naselja u SR Makedoniji. Dela, (6), 107-116. https://doi.org/10.4312/dela.6.107-116
Področje
Razprave