Didaktika geografije včeraj, danes in jutri

  • Jurij Kunaver
Ključne besede: Didaktika geografije včeraj, danes in jutri

Povzetek

Zavest o potrebi po strokovnem izobraževanju učiteljev geografije iz didaktike geografije v lastnem, slovenskem jeziku, je stara okrog sto let in ima bolj ali manj nepretrgano kontinuiteto do danes. Avtor ugotavlja, da se mora teoretična in aplikativna didaktika danes še bolj nasloniti na raziskovalno delo in na najboljše tuje dosežke ter s tem hitreje slediti trendom, ki so uspešni drugod.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Objavljeno
1989-12-01
Kako citirati
KunaverJ. (1989). Didaktika geografije včeraj, danes in jutri. Dela, (6), 40-51. https://doi.org/10.4312/dela.6.40-51
Področje
Razprave