Predstave in odnos mladih do migracijskih procesov – primer ZDA in Slovenije

Avtorji

  • Mojca Ilc Klun Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
  • Ana Vombergar Univerza Georgea Washingtona, Elliottova fakulteta za mednarodne odnose, Washington, Združene države

DOI:

https://doi.org/10.4312/dela.55.5-40

Ključne besede:

izseljevanje, priseljevanje, predstave, odnos, mladi, Slovenija, ZDA

Povzetek

Prispevek obravnava predstave in odnos mladih do migracijskih procesov v dveh državah – ZDA, ki že stoletja veljajo za državo priseljevanja, in Sloveniji, ki je bila v različnih zgodovinskih obdobjih del različnih migracijskih procesov (kot država izseljevanja, država priseljevanja ali država tranzitnih migracij). Prvi del prispevka se osredotoča na migracijske procese v obeh državah in prikaže pregled predstav in odnosa mladih do priseljevanja, drugi del pa predstavi rezultate raziskave, ki smo jo opravili med 44 mladimi Američani in Slovenci, v kateri so nas zanimale njihove predstave in odnos do migracijskih procesov.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Bajt, V., 2016. Who ‘belongs’? Migration, nationalism and national identity in Slovenia. ProQuest - Social Science Database. URL: https://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-G2H4Z532/0ed89925-6418-4f39-9b9c-b58f5c7caa08/PDF (citirano 10. 8. 2020).

Batalova, J., Hanna, M., Levesque, C., 2020. Frequently requested statistics on immigrants and immigration in the United States. Migration Policy Institute. URL: https://www.migrationpolicy.org/article/frequently-requested-statistics-immigrants-and-immigration-united-states (citirano 10. 8. 2020).

Bellwood, P., 2013. First migrants. Ancient migration in global perspective. West Sussex, UK: Wiley Blackwell.

Ceric, A., Crawford, H. J., 2016. Attracting SIEs: Influence of SIE motivation on their location and employer decisions. Human Resource Management Review, 26, 2, str. 136–148. DOI:10.1016/j.hrmr.2015.10.001.

Cohen, C. J., Fowler, M., Medenica, V. E., Rogowski, J. C., 2018. Who belongs? Millennial attitudes on immigration. URL: https://genforwardsurvey.com/assets/uploads/2018/01/GenForward-Jan-2018-Immigration-Report.pdf (citirano 20. 7. 2020)

Fihel, A., Janicka, A., Klock-Nowak, W., 2018. The direct and indirect impact of international migration on the population ageing process: A formal analysis and its application to Poland. Demographic Research, 38, 43, str. 1303–1338. URL: https://www.demographic-research.org/volumes/vol38/43/38-43.pdf (citirano 27. 7. 2020).

Heath, A., Richards, L., 2016. Attitudes towards immigration and their antecedents: Topline results from round 7 of the European Social Survey. URL: https://www.europeansocialsurvey.org/docs/findings/ESS7_toplines_issue_7_immigration.pdf (citirano 28. 7. 2020).

How the world views migration, 2015. International Organization for Migration, Switzerland. URL: https://publications.iom.int/books/how-world-views-migration (citirano 23. 7. 2020).

Ilc Klun, M., 2017a. Slovensko izseljenstvo in diaspora v procesu geografskega izobraževanja. Doktorska disertacija, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo.

Ilc Klun, M., 2017b. Thinking, teaching and learning about migration processes: the case of Slovenia. Unity in diversity: European perspectives on borders and memories. Zürich: LIT, Europa lernen, 7, str. 118–132.

Ilc Klun, M., 2019. The importance of individual memories of Slovenian emigrants when interpreting Slovenian emigration processes, Ars & Humanitas, str. 174–190.

International migration. United States Department of State. URL: https://www.state.gov/other-policy-issues/international-migration/ (citirano 7. 7. 2020).

Migration policy debates, 2014. URL: https://www.oecd.org/migration/OECD%20Migration%20Policy%20Debates%20Numero%202.pdf (citirano 26. 7. 2020).

Naterer, A., Lavrič, M., Klanjšek, R., Flere, S., Rutar, T., Lahe, D., Kuhar, M., Hlebec, V., Cupar, T., Kobše, Ž., 2019. Youth study Slovenia 2018/2019. Friedrich-Ebert-Stiftung, URL: http://library.fes.de/pdf-files/id-moe/15278.pdf (citirano 29. 7. 2020).

Radford, J., 2019. Key findings about U.S. immigrants. Pew Research Center. URL: https://www.pewresearch.org/fact-tank/2019/06/17/key-findings-about-u-s-immigrants/ (citirano 30. 7. 2020)

Ray, J., Esipova, N, 2019. Record numbers of Americans want to leave the U.S. Gallup. URL: https://news.gallup.com/poll/245789/record-numbers-americans-leave.aspx (citirano 2. 8. 2020).

Rouse, S. M., Ross, A. D., 2018. The melted pot: Millennials and immigration. V: The politics of millennials. Ann Arbor: University of Michigan Press, str. 129–148.

Strack, R., Booker, M., Von der Linden, C., Strohmayr, A., 2014. Decoding global talent: 200,000 Survey responses on global mobility and employment preferences. URL: https://image-src.bcg.com/Images/Global_Talent_Oct_2014_tcm9-80945.pdf (citirano 20. 7. 2020).

SURS, 2018. Vsak osmi prebivalec Slovenije se je v Slovenijo priselil iz tujine. URL: https://www.stat.si/statweb/News/Index/7830 (accessed 23.07.2020).

SURS, 2019. Mednarodni dan migrantov. URL: https://www.stat.si/StatWeb/news/Index/8554 (accessed 20.07.2020).

US study abroad, 2020. URL: https://studyabroad.state.gov/value-study-abroad/highlights-and-activities/us-study-abroad-continues-increase-and-diversify (citirano: 25. 7. 2020).

World migration report 2020, 2019. International Organization for Migration. Switzerland, 498 str. URL: https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/wmr_2020.pdf (citirano 25. 7. 2020).

Zupančič, J., 1998. Identiteta je merljiva. Prispevek k metodologiji proučevanja etnične identietet. V: Razprave in gradivo, 33, str. 253–268.

Objavljeno

27.12.2021

Kako citirati

Ilc Klun, M., & Vombergar, A. (2021). Predstave in odnos mladih do migracijskih procesov – primer ZDA in Slovenije. Dela, (55), 5–40. https://doi.org/10.4312/dela.55.5-40

Številka

Rubrike

Razprave