Urednika

Dejan Cigale, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Slovenija

Irma Potočnik Slavič, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Slovenija

Uredniški odbor

Andrej Černe, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Slovenija

Dejan Rebernik, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Slovenija

Darko Ogrin, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Slovenija

Mirko Pak, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Slovenija (v pokoju)

Dušan Plut, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Slovenija

Katja Vintar Mally, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Slovenija

Simon Kušar, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Slovenija

Miroslav Vysoudil, Univerza Palacký v Olomoucu, Republika Češka

Serge Schmitz, Univerza v Liègeu, Belgija