Uredniški odbor

Urednika

 1. Karel Natek, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Slovenia
 2. Irma Potočnik Slavič, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Slovenia

Uredniški odbor

 1. Andrej Černe, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Slovenia
 2. Dejan Rebernik, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Slovenia
 3. Darko Ogrin, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Slovenia
 4. Mirko Pak, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, v pokoju, Slovenia
 5. Dušan Plut, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Slovenia
 6. Katja Vintar Mally, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Slovenia
 7. Simon Kušar, University of Ljubljana, Faculty of Arts, Slovenia
 8. Miroslav Vysoudil, Palacký University in Olomouc, Faculty of Science, Czech Republic
 9. Serge Schmitz, University of Liège, Belgium