Ta revija uporablja Open Journal Systems 3.1.2.1, ki je odprtokodna programska oprema za urejanje in izdajanje strokovnih revij, razvita, podprta in prosto dostopna s pomočjo Public Knowledge Project pod pogoji GNU General Public License.

OJS uredniški in založniški postopek