Brskaj kazalo naslovov


 
Izvod Naslov
 
L. 23, Št. 3 (2017) The importance of informal learning in the community for older men: men’s sheds as a case study (Interview with Prof. Barry Golding) Podrobnosti   PDF (English)
Sabina Jelenc Krašovec
 
L. 7, Št. 3 (2001) 10. obletnica Andragoškega centra RS Povzetek   PDF
Vlado Dimovski
 
L. 10, Št. 3 (2004) 10. Svetovni kongres kadrovskega menedžmenta (Rio de Janeiro, Brazilija, 2004) Podrobnosti   PDF
Danijela Brečko
 
L. 3, Št. 2 (1997) 3. andragoška poletna šola (Ajdovščina, 9. - 13. junij 1997) Povzetek   PDF
Nadja Dobnik
 
L. 6, Št. 4 (2000) 3. slovenska konferenca: Ravnanje z ljudmi pri delu (Human Resource Management) Velenje, 2G. in 27 oktobra 2000 Povzetek   PDF
Daniela Brečko
 
L. 20, Št. 2 (2014) 33. Poletna šola slovenskega jezika Povzetek   PDF
Branka Gradišar, Tanja Jerman
 
L. 7, Št. 2 (2001) 33. svetovna konferenca "Human Resources Management" (Barcelona, 4.-6. april 2001) Podrobnosti   PDF
Danijela Brečko
 
L. 10, Št. 4 (2004) 4. konferenca izobraževalni management 2004 Podrobnosti   PDF
Melanija Končina
 
L. 4, Št. 1-2 (1998) 41. Salzburški pogovori "Izobraževanje v kulturi - kultura izobraževanja" Povzetek   PDF
Dušana Findeisen
 
L. 5, Št. 2-3 (1999) 5. Andragoška šola: Postavitev in razvoj projektov Povzetek   PDF
Petja Fajdiga - Sever
 
L. 10, Št. 2 (2004) 5.posvet Dnevi kadrovskih delavcev 2004 Podrobnosti   PDF
Monika Zalokar
 
L. 6, Št. 3 (2000) 6. Andragoška poletna šola: Izobraževalno svetovanje in učni projekti odraslih - temelj regionalnega razvoja Povzetek   PDF
Nives Ličen
 
L. 19, Št. 4 (2013) 7. EVROPSKA RAZISKOVALNA KONFERENCA ESREA, Berlin, 4.–7. september 2013 Povzetek   PDF
Sabina Jelenc Krašovec
 
L. 11, Št. 3 (2005) 8. konferenca o ravnanju z ljudmi pri delu (HRM) v Novi Gorici in najboljši projekt HRM 2005 Podrobnosti   PDF
Danijela Brečko
 
L. 11, Št. 2 (2005) 9. dnevi kadrovskih delavcev Slovenije. Povežimo strategije z ljudmi Portorož, 13.-15. april 2005 Podrobnosti   PDF
Danijela Brečko
 
L. 21, Št. 2 (2015) A. Cindrič: OD IMATRIKULACIJE DO PROMOCIJE Ljubljana, Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015 Povzetek   PDF
Nives Ličen
 
L. 7, Št. 4 (2001) A hočemo, kar potrebujemo - znanje za programiranje odločanja Povzetek   PDF
Bogdan Lipičnik
 
L. 2, Št. 4 (1996) ABC izobraževanja odraslih Povzetek   PDF
Daniela Brečko
 
L. 7, Št. 3 (2001) Across cultures (Nada Šabec in Limon David) Povzetek   PDF
Marija Sonja Pezdirc
 
L. 6, Št. 4 (2000) Akcijsko raziskovanje kot pot h kakovosti Povzetek   PDF
Marija Velikonja
 
L. 3, Št. 1 (1997) Akcijsko raziskovanje v izobraževanju odraslih Povzetek   PDF
Daniela Brečko
 
L. 5, Št. 4 (1999) Aktiven odnos do politike vključevanja v EU: Kmetje potrebujejo več informacij o vključevanju slovenskega kmetijstva v EU Povzetek   PDF
Franc Sunčič
 
L. 5, Št. 4 (1999) Aktivno državljanstvo - pa kaj še! Povzetek   PDF
Janko Berlogar
 
L. 5, Št. 4 (1999) Aktivno življenje in skrb za lasten razvoj Povzetek   PDF
Marta Božič
 
L. 16, Št. 4 (2010) Aktualne dejavnosti na področju medgeneracijskega sodelovanja v Sloveniji Povzetek   PDF
Tanja Hozjan
 
L. 20, Št. 4 (2014) Albert in Leonida Mrgole: Izštekani najstniki in starši, ki štekajo (Vezal, 2014) Povzetek   PDF
Nives Ličen
 
L. 13, Št. 1 (2007) Alfabetska in funkcionalna (ne)pismenost Povzetek   PDF
Anja Loberger
 
L. 6, Št. 1 (2000) Ali bodo izobraževalni centri v podjetjih povsem izginili? Povzetek   PDF
Monika Govekar Okoliš
 
L. 22, Št. 1 (2016) Ali je potrebno premisliti antirasistične perspektive za izobraževanje? Povzetek   PDF
Marta Gregorčič
 
L. 7, Št. 4 (2001) Ali je več razlik ali več podobnosti v izobraževanju v velikih, srednjih manjših podjetjih Povzetek   PDF
Marjana Merkač
 
L. 13, Št. 4 (2007) Ali lahko znanje, pridobljeno po neformalni poti, formalno ovrednotimo? Povzetek   PDF
Vesna Podgornik
 
L. 2, Št. 4 (1996) Ali naj moj problem brezposelnosti rešujejo drugi? Povzetek   PDF
Dušanka Lužar
 
L. 9, Št. 2 (2003) Ali so brezposelni motivirani za izobraževanje? Povzetek   PDF
Marko Radovan
 
L. 20, Št. 3 (2014) Ali so društva pomembna za učenje starejših v skupnosti? Povzetek   PDF
Sabina Jelenc Krašovec, Marko Radovan, Špela Močilnikar, Sabina Šegula
 
L. 21, Št. 3 (2015) Allen Tough – raziskovalec učenja in spreminjanja odraslih ter vizionar Povzetek   PDF
Zoran Jelenc
 
L. 23, Št. 2 (2017): Tematska številka: Antirasistične perspektive v izobraževanju Ana Krajnc: Starejši se učimo: Izobraževanje starejših v teoriji in praksi Ljubljana, Univerza za tretje življenjsko obdobje, združenje za izobraževanje in družbeno vključenost, 2016 Povzetek   PDF
Marta Gregorčič
 
L. 17, Št. 2 (2011) Analiza brezposelnosti mladih diplomantov z visoko izobrazbo Povzetek   PDF
Karmen Novak
 
L. 3, Št. 2 (1997) Analiza delovanja študijskih krožkov v Sloveniji Povzetek   PDF
Slavica Černoša
 
L. 19, Št. 3 (2013) Analiza koncepta rezilientnosti v kontekstu vzgoje in izobraževanja Povzetek   PDF   PDF (English)
Vanja Kiswarday
 
L. 6, Št. 2 (2000) Andragogika in razvoj človeških virov v (navideznem) nasprotju Povzetek   PDF
Daniela Brečko
 
L. 6, Št. 3 (2000) Andragogika kot "trojanski konj" pedagogike? Povzetek   PDF
Janko Muršak
 
L. 14, Št. 3-4 (2008) Andragogika vsakdanjega življenja – učenje ob doživljanju smrti Povzetek   Untitled
Nives Ličen, Maja Furlan, Simona Šinko
 
L. 14, Št. 3-4 (2008) Andragogika vsakdanjega življenja – učenje ob doživljanju smrti Povzetek   PDF
Nives Ličen, Maja Furlan, Simona Šinko
 
L. 3, Št. 2 (1997) Andragoška poletna šola kot model interakcijskega izobraževanja Povzetek   PDF
Ana Krajnc
 
L. 17, Št. 4 (2011) Andragoško spopolnjevanje in strokovni razvoj izobraževalcev odraslih Povzetek   PDF
Tanja Možina
 
L. 17, Št. 4 (2011) Andragoško spopolnjevanje v prepletu različnih vlog izobraževalcev odraslih Podrobnosti   PDF
Sonja Klemenčič
 
L. 9, Št. 4 (2003) Andragoško svetovalno delo. Jelenc Krašovec, S., Jelenc, Z.. Ljubljana, Filozofska fakulteta, oddelek za pedagogiko in andragogiko, 2003. Podrobnosti   PDF
Tanja Šulak
 
L. 15, Št. 4 (2009) Andragoško svetovalno delo kot dejavnik spodbujanja družbene vključenosti odraslih Povzetek   PDF
Sabina Jelenc Krašovec
 
L. 17, Št. 4 (2011) Andragoško svetovalno delo – ključ do uspešnega izobraževanja odraslih Povzetek   PDF
Sabina Jelenc Krašovec
 
L. 8, Št. 1 (2002) Animacija študijskih krožkov. "Beremo z Manco Košir" Podrobnosti   PDF
Vilma Malečkar
 
L. 23, Št. 2 (2017): Tematska številka: Antirasistične perspektive v izobraževanju Antirasistične perspektive v izobraževanju Podrobnosti   PDF
Marta Gregorčič
 
L. 23, Št. 2 (2017): Tematska številka: Antirasistične perspektive v izobraževanju Antirasistično opismenjevanje: epistemologije juga in protihegemonska postajanja Povzetek   PDF
Marta Gregorčič
 
L. 16, Št. 4 (2010) Arhitekti postmoderne informacijske družbe in priložnosti njenih uporabnikov Povzetek   PDF
Senka Hočevar Ciuha
 
L. 5, Št. 2-3 (1999) Atlas svetovne literature (uredil Malcolm Bradbury) Povzetek   PDF
Daniela Brečko
 
L. 17, Št. 2 (2011) Avtomatizirani e-test pri merjenju znanja odraslih Povzetek   PDF
Vanda Rebolj
 
L. 21, Št. 1 (2015) Beg iz anonimnega pisanja – Delavnice dr. Noaha Charneyja na Filozofski fakulteti v Ljubljani Povzetek   PDF
Mirjana Petković
 
L. 18, Št. 2 (2012) Bi bil moj mentor? Naučiti se moram... Podrobnosti   PDF
Ana Krajnc
 
L. 10, Št. 2 (2004) Bi radi imeli znanje vedno pri roki? Mobilno izobraževanje kot odziv na hitro rast potreb po znanju Povzetek   PDF
Ana Krajnc
 
L. 6, Št. 4 (2000) Bivati v družini - učiti se v družini Povzetek   PDF
Nives Ličen
 
L. 23, Št. 2 (2017): Tematska številka: Antirasistične perspektive v izobraževanju Boaventura de Sousa Santos: Epistemologies of the south: Justice against epistemicide. New York in London, Routledge, 2014 Povzetek   PDF
Manca Marolt
 
L. 3, Št. 2 (1997) Bodimo soodgovorni za razvoj Povzetek   PDF
Dušana Findeisen
 
L. 21, Št. 4 (2015) Bogataj in Del Gobbo (ur.) (2015). Lifelong learning devices for sustainable local development. Gorizia, Comitato regionale dell‘Enfap del Friuli Venezia Giulia Povzetek   PDF
Janko Muršak
 
L. 19, Št. 3 (2013) Bogataj, Nevenka (ur.): Znamenja trajnosti. Ljubljana, Andragoški center Slovenije, 2013 Podrobnosti   PDF
Peter Skoberne
 
L. 12, Št. 3 (2006) Boj za znanje v precepu »biti ali imeti« Podrobnosti   PDF
Ana Krajnc
 
L. 1, Št. 1-2 (1995) Borza znanja Povzetek   PDF
Ema Perme
 
L. 23, Št. 1 (2017) Boštjan Bajec, Eva Boštjančič, Sara Tement ČLOVEK, DELO IN ORGANIZACIJA: Pregled psiholoških področij in perspektiv Ljubljana, Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016 Povzetek   PDF
Eva Boštjančič
 
L. 12, Št. 3 (2006) Bralne navade staršev in vzpodbujanje otrok pri branju Povzetek   PDF
Marija Horvat
 
L. 18, Št. 4 (2012) BRANJE, KI POVEZUJE GENERACIJE - Medgeneracijske karaoke branja »Vidimo, slišimo, beremo … skupaj« in videorazstava »Bereš lahko, kjer ti srce poželi« Povzetek   PDF
Meta Žgur, Katja Rakovec, Alja Šircelj
 
L. 3, Št. 3-4 (1997) Branje strokovnih besedil v tujem jeziku Povzetek   PDF
Metka Brkan
 
L. 11, Št. 1 (2005) Brezplačno kosilo za vse? (J. Cohen in J Rogers, Ljubljana: Krtina, 2004) Podrobnosti   PDF
Tanja Šulak
 
L. 2, Št. 2 (1996) Brezposelnost, priložnost za spremembe Povzetek   PDF
Aleksa Gajšek Krajnc
 
L. 7, Št. 3 (2001) Brezposelnost v mlajsih odraslih Povzetek   PDF
Andreja Marinšek
 
L. 5, Št. 2-3 (1999) Brian Duncalf: Kako uspešno opravimo vsak izpit Povzetek   PDF
Tanja Šulak
 
L. 10, Št. 2 (2004) Brian Mckechnie ali 'starajmo se pozitivno' Podrobnosti   PDF
Dušana Findeisen
 
L. 20, Št. 3 (2014) Burcar, Lilijana: AMERICAN LITERATURE AND ITS SOCIO-POLITICAL CONTEXT. Ljubljana, Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2014 Povzetek   PDF
Branislava Vičar
 
L. 11, Št. 4 (2005) Če ne bomo brali, nas bo pobralo Podrobnosti   PDF
Manca Košir
 
L. 14, Št. 1-2 (2008) Celostni svetovalni pristop za odrasle v izobraževanju Povzetek   PDF
Katja Košir
 
L. 1, Št. 1-2 (1995) Celovit pristop k izobraževanju zaposlenih Povzetek   PDF
Milena Ažman
 
L. 1, Št. 3-4 (1995) Celovit pristop k izobraževanju zaposlenih (nadaljevanje) Povzetek   PDF
Milena Ažman
 
L. 6, Št. 4 (2000) Celovito obvladovanje kakovosti v izobraževalnih organizacijah Povzetek   PDF
Edvard Konrad
 
L. 17, Št. 1 (2011) Čemu (ali sploh čemu) služi diploma iz družboslovja ali humanistike in pomen izobraževanja odraslih Povzetek   PDF
Dušana Findeisen
 
L. 3, Št. 3-4 (1997) Čemu vzgoja odraslih? Povzetek   PDF
Andrej Justinek
 
L. 20, Št. 2 (2014) Center za pedagoško izobraževanje Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani – »starosta« med ponudniki dopolnilnega izobraževanja Povzetek   PDF
Urška Gruden, Mihaela Hojker, Luka Hrovat, Meta Lah
 
L. 20, Št. 2 (2014) Centri medgeneracijskega učenja na ljudskih univerzah Povzetek   PDF
Maja Radinovič Hajdič
 
L. 4, Št. 1-2 (1998) Četrta andragoška poletna šola Povzetek   PDF
Nives Ličen
 
L. 4, Št. 3-4 (1998) Četrta konferenca o izobraževanju in učenju starejših Povzetek   PDF
Dušana Findeisen
 
L. 2, Št. 4 (1996) Christen Kold, ustanovitelj danske ljudske srednje šole Povzetek   PDF
Jindra Kulich
 
L. 8, Št. 1 (2002) Ciril Stanič, najstarejši učeči se Slovenec Podrobnosti   PDF
Milica Prešeren
 
L. 16, Št. 4 (2010) CLIL – Pot k avtonomiji v izobraževanju Povzetek   PDF (English)
Maria Badinska, Dagmar Kokavcova
 
L. 1, Št. 3-4 (1995) Condorcetov prispevek k razmišljanju o vlogi učenja v človekovem in družbenem življenju Povzetek   PDF
Dušana Findeisen
 
L. 18, Št. 1 (2012) Čustva, učenje in zavzetost - pogovor z Vero Kodrič Povzetek   PDF
Dušana Findeisen
 
L. 22, Št. 1 (2016) Daljša življenjska doba in učenje s pomočjo biografske perspektive Povzetek   PDF (English)
Małgorzata Malec Rawiński
 
L. 7, Št. 4 (2001) Dejavniki, ki ovirajo zaposlene pri izobraževanju Povzetek   PDF
Jasmina Starc, Ana Blažič
 
L. 20, Št. 4 (2014) Dejavniki vključenosti aktivne populacije v programe formalnega in neformalnega izobraževanja Povzetek   PDF
Jasmina Mirčeva, Marko Radovan
 
L. 1, Št. 1-2 (1995) Delavnica za moške in ženske ali s tresorjem do poslovne prosvetljenosti Podrobnosti   PDF
Dušana Findeisen
 
L. 19, Št. 2 (2013) Delo z nadarjenimi učenci: kako uspešni so lahko študijski krožki v osnovni šoli Povzetek   PDF
Vilma Malečkar
 
L. 7, Št. 4 (2001) Delovni proces kot osnova za izbiro metod in tehnik internega izobraževanja Povzetek   PDF
Anton Grebenšek
 
L. 20, Št. 1 (2014) Delovno aktivno življenje po 60. letu v luči »avtentičnega poklica«. Delo(vanje) kot dejavnik zadovoljstva z življenjem pri posamezniku Povzetek   PDF
Bernarda Potočnik
 
L. 5, Št. 4 (1999) Demokracija 21. stoletja se začenja v družinah Povzetek   PDF
Vida A. Mohorčič Špolar
 
L. 4, Št. 3-4 (1998) Demokratizacija 21. stoletja se začenja v družinah Povzetek   PDF
Nives Ličen
 
L. 21, Št. 1 (2015) DEMOLA - Globalni primer dobre prakse za inovacije in prenos znanja v prakso Povzetek   PDF
Argene Superina, Emilija Stojmenova
 
L. 23, Št. 2 (2017): Tematska številka: Antirasistične perspektive v izobraževanju Determinante antirasističnega izobraževanja Povzetek   PDF
Darij Zadnikar
 
L. 7, Št. 3 (2001) Didaktika (Strmčnik, France) Povzetek   PDF
Tanja Šulak
 
L. 21, Št. 2 (2015) Digitalna pismenost in reševanje problemov v tehnološko bogatih okoljih Povzetek   PDF
Vesna Dolničar, Maja Mrzel
 
L. 18, Št. 4 (2012) Digitalne razlike in e-izobraževanje Povzetek   PDF
Marko Radovan, Dejan Dinevski
 
L. 7, Št. 1 (2001) Dileme današnjega sveta so tudi dileme v izobraževanja odraslih. Vzgajati potrošnike ali državljane? Povzetek   PDF
Dušana Findeisen
 
L. 16, Št. 4 (2010) Disleksija Podrobnosti   PDF
Saša Pavček
 
L. 12, Št. 2 (2006) Disleksija med odraslimi - Razvoj osebnih strategij in talentov Povzetek   PDF
Ana Krajnc
 
L. 6, Št. 2 (2000) Dnevi kadrovskih delavcev 2000 (v Portorožu od 13. do 15. aprila) Povzetek   PDF
Daniela Brečko
 
L. 12, Št. 1 (2006) Dogovor o v samoizobraževanju - Dogovor o samoizobraževanju, osebni učni načrt, učni dogovor ali učna pogodba? Povzetek   PDF
Nena Mijoč, Lili Mistral
 
L. 18, Št. 4 (2012) Dojemanje materinstva in starševstva skozi čas ‒ preliminarna študija Povzetek   PDF
Anita Jug Došler, Metka Skubic
 
L. 2, Št. 2 (1996) Dopolnilno izobraževanje strokovnjakov kot dejavnik tehnološkega razvoja Povzetek   PDF
Janko Černetič, Tanja Urbančič
 
L. 6, Št. 4 (2000) Dr. Barica Marentič Požarnik: Psihologija učenja in pouka Povzetek   PDF
Sabina Jelenc Krašovec
 
L. 21, Št. 3 (2015) Dragan Petrovec: »Nasilje pod masko«. Ljubljana, Sanje, 2015 Povzetek   PDF
Nataša Rijavec Klobučar
 
L. 1, Št. 1-2 (1995) Drage bralke in bralci Podrobnosti   PDF
Ana Krajnc
 
L. 14, Št. 3-4 (2008) Dramske delavnice kot pot osebnostnega razvoja Povzetek   PDF
Alenka Vidrih
 
L. 5, Št. 1 (1999) Driekant pomeni trikotnik Povzetek   PDF
Dušana Findeisen
 
L. 2, Št. 3 (1996) Druga Andragoška poletna šola Povzetek   PDF
Nives Ličen
 
L. 2, Št. 3 (1996) Društva nekoč in danes z vidika skupnostnega izobraževanja Povzetek   PDF
Nives Ličen
 
L. 22, Št. 2 (2016) Družbene podobe o mladih kot izziv za mentorsko delo Povzetek   PDF (English)
Katja Jeznik
 
L. 19, Št. 4 (2013) Družbene spremembe in vseživljenjsko učenje Povzetek   PDF
Borut Mikulec
 
L. 5, Št. 2-3 (1999) Družbeni položaj in vloga društev Povzetek   PDF
Sonja Kump
 
L. 19, Št. 2 (2013) Družbeni vidiki zlorabe in nasilja: teoretske podlage za svetovalce v izobraževanju odraslih Povzetek   PDF
Alenka Janko Spreizer
 
L. 20, Št. 3 (2014) "Druženje, vedoželjnost, širina …", učinki neformalnega izobraževanja odraslih v projektu Bell Povzetek   PDF
Natalija Vrečer
 
L. 2, Št. 1 (1996) Družina kot učna izkušnja Povzetek   PDF
Nives Ličen
 
L. 19, Št. 2 (2013) Družina ostaja pomembna za medgeneracijsko sodelovanje in učenje Povzetek   PDF
Sonja Kump, Sabina Jelenc Krašovec
 
L. 5, Št. 2-3 (1999) Družinska nepismenost Povzetek   PDF
Livija Knaflič
 
L. 17, Št. 3 (2011) Družinske prakse v poznejših letih kot izziv za učenje in raziskovanje Povzetek   PDF
Nives Ličen
 
L. 5, Št. 2-3 (1999) Družinski koncept prevzgoje odvisnikov Povzetek   PDF
Irena Lesar
 
L. 17, Št. 3 (2011) Družinsko izobraževanje in učenje v iskanju prikrite harmonije Podrobnosti   PDF
Nives Ličen
 
L. 6, Št. 2 (2000) Država, mati ali mačeha izobraževanju odraslih Povzetek   PDF
Zoran Jelenc
 
L. 5, Št. 4 (1999) Državljanska kultura v poklicnih šolah Povzetek   PDF
Jožica Pika Gramc
 
L. 1, Št. 3-4 (1995) Državljansko izobraževanje odraslih v nekdanjih socialističnih državah v prehodnem obdobju Povzetek   PDF
Zoran Jelenc
 
L. 20, Št. 4 (2014) Dvajset let refleksivne prakse Podrobnosti   PDF   HTML
Nives Ličen
 
L. 9, Št. 2 (2003) Dvigovanje ravni pismenosti prebivalstva. Tuje izkušnje in predlogi Povzetek
Jasmina Mirčeva
 
L. 10, Št. 1 (2004) EDUCATA.NET. Bogatejši smo za novo spletno informacijsko središče Podrobnosti   PDF
Danijela Brečko
 
L. 8, Št. 3-4 (2002) E-izobraževanje v mednarodnem univerzitetnem okolju Povzetek   PDF
Margerita Zagmajster
 
L. 7, Št. 4 (2001) E-izobraževanje: sodoben način investiranja v zaposlene Povzetek   PDF
Aleksander Kustec Perenič
 
L. 11, Št. 2 (2005) Eksplicitno in tiho znanje v gostinstvu Povzetek   PDF
Andrej Šuligoj
 
L. 5, Št. 2-3 (1999) Elektronske knjižnice Povzetek   PDF
Vida Močnik
 
L. 9, Št. 1 (2003) Elektronsko izobraževanje v praksi. Primer programa LOLA Povzetek   PDF
Lea Bregar, Margerita Zagmajster
 
L. 23, Št. 2 (2017): Tematska številka: Antirasistične perspektive v izobraževanju Emancipatorne prakse s perspektive študentske populacije Povzetek   PDF
Špela Razpotnik
 
L. 21, Št. 3 (2015) Empatija v izobraževanju odraslih Povzetek   PDF (English)
Natalija Vrečer
 
L. 4, Št. 3-4 (1998) Ene Käpp ali optimizem Povzetek   PDF
Dušana Findeisen
 
L. 23, Št. 2 (2017): Tematska številka: Antirasistične perspektive v izobraževanju Etnična diskriminacija med šolanjem v RS: stanje in izzivi Povzetek   PDF
Sara Brezigar
 
L. 5, Št. 1 (1999) Etnografski pristop k raziskovanju pismenosti Povzetek   PDF
Alenka Janko Spreizer
 
L. 12, Št. 1 (2006) Evalvacija didaktične izvedbe predmeta Poslovodenje Povzetek   PDF
Mirjana Ivanuša Bezjak
 
L. 6, Št. 3 (2000) Evalvacija izobraževanja odraslih Povzetek   PDF
Sonja Kump
 
L. 10, Št. 2 (2004) Evalvacija v izobraževanju odraslih Povzetek   PDF
Milena Zorić
 
L. 16, Št. 2 (2010) Evalvacija v neformalnem izobraževanju odraslih Povzetek   PDF
Simona Šinko
 
L. 21, Št. 1 (2015) Evritmija v delovnem procesu - Proces jaz-ti-mi kot nova metoda za izobraževanje na delovnem mestu Povzetek   PDF
Primož Kočar
 
L. 22, Št. 2 (2016) Evropeizacija izobraževanja in priznavanje rezultatov učenja. Ocena doktorskega dela Boruta Mikulca Povzetek   PDF
Sonja Kump
 
L. 20, Št. 2 (2014) Evropska nota v izobraževanju odraslih Povzetek   PDF
Dejan Hozjan
 
L. 6, Št. 2 (2000) Ferdo Rečnik: Pedagoško-andragoško usposabljanje Povzetek   PDF
F. R.
 
L. 22, Št. 3 (2016) Film na zavodu za izobraževanje in kulturo Črnomelj Povzetek   PDF
Tadej Fink
 
L. 17, Št. 1 (2011) Finančni položaj ljudskih univerz v obdobju 2004–2008 Povzetek   PDF
Olga Drofenik, Eva Zver
 
L. 19, Št. 1 (2013) Findeisen, D.: Koraki v prostovoljstvo (Društvo za tretje življenjsko obdobje, 2012) Povzetek   PDF
Tanja Šulak
 
L. 17, Št. 2 (2011) Findeisen, D.: Univerza za tretje življenjsko obdobje v Ljubljani (2010) Podrobnosti   PDF
Tanja Šulak
 
L. 22, Št. 1 (2016) Findsen in Formosa (ur.): International perspectives on older adult education - Research, Policies and Practice Povzetek   PDF
Nives Ličen
 
L. 12, Št. 3 (2006) Frankl, V. E. - Človek pred vprašanjem o smislu (Ljubljana, Pasadena, 2005) Podrobnosti   PDF
Tanja Šulak
 
L. 4, Št. 3-4 (1998) Funkcionalna nepismenost in kako jo rešujejo Francozi Povzetek   PDF
Dušana Findeisen
 
L. 6, Št. 3 (2000) Funkcionalna pismenost Povzetek   PDF
Fani Nolimal
 
L. 4, Št. 3-4 (1998) Funkcionalna pismenost na prelomu tisočletja Povzetek   PDF
Alenka Janko Spreizer
 
L. 7, Št. 3 (2001) Funkcionalna pismenost voznikov osebnih vozil Povzetek   PDF
Zoran Jelenc
 
L. 17, Št. 3 (2011) Gabb, J.: Researching Intimacy in Families Basingstoke (Palgrave Macmillan, 2010) Podrobnosti   PDF
Nives Ličen
 
L. 22, Št. 3 (2016) Gledati, misliti in razumeti film skozi filmsko glasbo Povzetek   PDF
Mitja Reichenberg
 
L. 10, Št. 2 (2004) Globoki humanizem profesorja Petra Maya Podrobnosti   PDF
Ana Krajnc
 
L. 4, Št. 1-2 (1998) Gospodarski razvoj in razvoj človekovih zmožnosti Povzetek   PDF
Metod Černetič
 
L. 13, Št. 4 (2007) Graditi dostojanstvo in tkati družbene vezi Povzetek   PDF
Dušana Findeisen
 
L. 5, Št. 4 (1999) Hannah Arendt in aktivno državljanstvo: Izobraževanje odraslih kot osnova za polnopravno državljanstvo Povzetek   PDF
Eva Cendon
 
L. 9, Št. 2 (2003) Hladna vojna znanja? Podrobnosti   PDF
Danijela Brečko
 
L. 10, Št. 2 (2004) Howard Rheingold: Ne-vidne množice Podrobnosti   PDF
Duška Mervar
 
L. 13, Št. 2 (2007) HRM za top management - 19. junija 2007 na Brdu pri Kranju Podrobnosti   PDF
Danijela Brečko
 
L. 22, Št. 4 (2016) IBM Slovenija in e-izobraževanje - Primeri dobre prakse Povzetek   PDF
Tadeja Ozebek
 
L. 1, Št. 1-2 (1995) Ideja permanentnega izobraževanja pri J. A. Komenskem v delu Pampaedia Povzetek   PDF
Tadej Vidmar
 
L. 9, Št. 4 (2003) Identiteta, spoštovanje samega sebe in učljivost Podrobnosti   PDF
Dušana Findeisen
 
L. 23, Št. 1 (2017) Ideologija starostizma kot operativna kategorija kapitalizma: primer pokojninske blagajne Povzetek   PDF
Lilijana Burcar
 
L. 20, Št. 1 (2014) IN MEMORIAM Povzetek   PDF
Zoran Jelenc
 
L. 17, Št. 3 (2011) In memoriam: Jindra Kulich Podrobnosti
Zoran Jelenc
 
L. 18, Št. 2 (2012) Individualizacija izobraževanja vodi v mentorsko gibanje Znaš, nauči drugega Povzetek   PDF
Ana Krajnc
 
L. 7, Št. 2 (2001) Individualni izobraževalni račun Povzetek   PDF
Peter Beltram
 
L. 18, Št. 2 (2012) Individualno mentorstvo, most med posameznikom in izzivom učeče se družbe Povzetek   PDF
Senka Hočevar Ciuha
 
L. 23, Št. 3 (2017) Iniciative članov skupnosti v javnih odprtih prostorih: dve študiji primera iz Slovenije Povzetek   PDF (English)
Sabina Jelenc Krašovec, Željka Bosanac, Sara Dalila Hočevar, Neža Vrhovec, Nuša Zankolič, Sonja Kump
 
L. 22, Št. 3 (2016) Inovativni model integriranega mentorstva v filmski produkciji. Poučevanje za ustvarjanje filma Povzetek   PDF
Boštjan Miha Jambrek
 
L. 11, Št. 2 (2005) "Insights" pristop k v učnim stilom Povzetek   PDF
Darja Zorko-Mencin
 
L. 21, Št. 3 (2015) Intervju z Eniso Murgić, udeleženko programa Začetna integracija priseljencev (ZIP) Povzetek   PDF
Maja Regina
 
L. 7, Št. 4 (2001) Introducing E-leaming into Companies Povzetek   PDF
Mateja Geder
 
L. 17, Št. 1 (2011) Ivančič A., Mohorčič Špolar V. in Radovan M.: Formalno izobraževanje odraslih v Sloveniji (Ljubljana, Andragoški center Slovenije, 2010) Podrobnosti   PDF
Tanja Šulak
 
L. 6, Št. 4 (2000) Izboljševanje poslovanja v izobraževalnih ustanovah Povzetek   PDF
Peter Mlakar
 
L. 6, Št. 1 (2000) Izkušenjsko učenje - učenje z delovanjem Povzetek   PDF
Karmen Špilek Štumberger
 
L. 21, Št. 3 (2015) Izkušnje učiteljev s poučevanjem dijakov migrantskega ozadja v poklicnem izobraževanju Povzetek   PDF
Klara Skubic Ermenc
 
L. 19, Št. 4 (2013) Izkušnje z uporabo Evropskega jezikovnega listovnika (EJL) pri odraslih učencih v Sloveniji Povzetek   PDF (English)
Janez Skela
 
L. 1, Št. 1-2 (1995) Izkustveno učenje - enakovredna pot do znanja Povzetek   PDF
Nena Mijoč
 
L. 2, Št. 3 (1996) Izkustveno učenje in lokalni razvoj Povzetek   PDF
Nena Mijoč
 
L. 16, Št. 1 (2010) Izkustveno učenje kot praksa in teorija izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vrtcu Trnovo Povzetek   PDF
Mojca Garvas
 
L. 7, Št. 4 (2001) Izmenjava učnega gradiva za potrebe e-izobraževanja Povzetek   PDF
Gorazd Vrabič, Tomaž Klobučar
 
L. 16, Št. 1 (2010) Izobrazba in inovativnost zaposlenih v slovenskih hotelskih organizacijah Povzetek   PDF
Metod Šuligoj
 
L. 6, Št. 4 (2000) Izobraževalna biografija Povzetek   PDF
Monika Govekar Okoliš
 
L. 20, Št. 2 (2014) Izobraževalna podpora za migrante Povzetek   PDF
Klara Kožar Rosulnik
 
L. 11, Št. 1 (2005) Izobraževalna zapuščina Danila Dolcija Povzetek   PDF
Nives Ličen
 
L. 19, Št. 4 (2013) Izobraževalne metode in pristopi v času študija ter pridobljene kompetence v očeh študentov Povzetek   PDF
Danijela Makovec, Jasna Mažgon, Marko Radovan
 
L. 13, Št. 2 (2007) Izobraževalne potrebe v turizmu Povzetek   PDF
Karmen Šturmberger
 
L. 10, Št. 4 (2004) Izobraževalne potrebe zaposlenih in ponudba na trgu Povzetek   PDF
Patrick Vesel, Vesna Žabkar
 
L. 19, Št. 4 (2013) Izobraževalni filmi kot del učnega gradiva za ranljive ciljne skupine Povzetek   PDF
Petra Javrh
 
L. 7, Št. 4 (2001) Izobraževalni management - izobraževanje v gospodarstvu Povzetek   PDF
Daniela Brečko
 
L. 13, Št. 4 (2006) Izobraževalni menedžment Povzetek   PDF
Patrick Vesel
 
L. 18, Št. 3 (2012) Izobraževalni program »UŽU Izzivi podeželja« v luči socialnega kapitala Povzetek   PDF
Eva Mermolja
 
L. 19, Št. 3 (2013) Izobraževalni vidiki človeškega zdravja v odraslosti Povzetek   PDF
Anna Gaweł
 
L. 15, Št. 3 (2009) Izobraževalno svetovanje starejših Povzetek   PDF
Maša Bizovičar
 
L. 15, Št. 1 (2009) Izobraževanje in gospodarska kriza Podrobnosti   PDF
Ana Krajc
 
L. 6, Št. 3 (2000) Izobraževanje in razvoj kariere Povzetek   PDF
Daniela Brečko
 
L. 20, Št. 3 (2014) Izobraževanje in skupnost Povzetek   PDF
Zoran Jelenc
 
L. 21, Št. 2 (2015) Izobraževanje in usposabljanje starejših delavcev – mednarodna primerjava Povzetek   PDF
Sabina Jelenc Krašovec
 
L. 3, Št. 2 (1997) Izobraževanje in usposabljanje v podjetništvu Povzetek   PDF
Jordan Berginc
 
L. 11, Št. 3 (2005) Izobraževanje in v usposabljanje - Družbena in individualna vrednota? Podrobnosti   PDF
Vida A. Mohorčič Špolar
 
L. 16, Št. 3 (2010) Izobraževanje izobraževalcev odraslih temeljna naloga sodobne izobraževalne politike pri načrtovanju vseživljenjskega učenja Povzetek   PDF
Natalija Žalec
 
L. 2, Št. 1 (1996) Izobraževanje kadrov v varilstvu Povzetek   PDF
Janez Tušek
 
L. 23, Št. 3 (2017) Izobraževanje kot habilitacija: empirični primeri prilagojenega izobraževanja za udeležence z visokofunkcionalnim avtizmom na Švedskem Povzetek   PDF (English)
Martin Hugo, Joel Hedegaard
 
L. 7, Št. 4 (2001) Izobraževanje managerjev za delo v tujini Povzetek   PDF
Sonja Treven
 
L. 11, Št. 1 (2005) Izobraževanje menedžerjev Povzetek   PDF
Gabi Ogulin
 
L. 15, Št. 1 (2009) Izobraževanje mentorjev za praktično usposabljanje študentov v različnih delovnih organizacijah Povzetek   PDF
Monika Govekar Okoliš
 
L. 13, Št. 4 (2007) Izobraževanje natakarjev za pridobivanje višjih napitnin Povzetek   PDF
Andrej Raspor
 
L. 5, Št. 4 (1999) Izobraževanje odraslih in diskurzi o državljanstvu: Ekonomski in politični diskurz Povzetek   PDF
Ian Martin
 
L. 19, Št. 1 (2013) Izobraževanje odraslih v evropskem letu državljanov Povzetek   PDF
Sonja Kump
 
L. 9, Št. 3 (2003) Izobraževanje odraslih v zamejstvu Povzetek   PDF
Maja Mezgec
 
L. 6, Št. 2 (2000) Izobraževanje odraslih z motnjo v duševnem razvoju Povzetek   PDF
Dora Jelenc, Egidija Novljan
 
L. 5, Št. 4 (1999) Izobraževanje odraslih za aktivno državljanstvo - nujnost ali utopija? Povzetek   PDF
Sonja Klemenčič
 
L. 4, Št. 1-2 (1998) Izobraževanje odraslih za duševno zdravje Povzetek   PDF
Ladi Škerbinek
 
L. 20, Št. 1 (2014) Izobraževanje odraslih za razvoj lokalne skupnosti: izkušnje čezmejnih študijskih krožkov Povzetek   PDF
Giovanna Del Gobbo, Nevenka Bogataj
 
L. 14, Št. 1-2 (2008) Izobraževanje odraslih – najbolj dinamičen naboj teorije vzgoje in izobraževanja - dr. Franc Pediček (1922-2008) Povzetek   PDF
Zoran Jelenc
 
L. 11, Št. 1 (2005) Izobraževanje podjetnikov Povzetek   PDF
Jaka Vadnjal
 
L. 9, Št. 1 (2003) Izobraževanje ravnateljev in učiteljev razrednega pouka Povzetek   PDF
Katica Pevec Semec
 
L. 14, Št. 1-2 (2008) Izobraževanje starejših kot možnost za dejavno staranje in osebnostno rast Povzetek   PDF
Sabina Knežević, Sabina Jelenc Krašovec
 
L. 15, Št. 3 (2009) Izobraževanje starejših odraslih in pomen njihovega izobraževanja za njih same ter družbo Povzetek   PDF
Dušana Findeisen
 
L. 15, Št. 2 (2009) Izobraževanje starejših v luči trga dela in strategije aktivnega staranja Povzetek   PDF
Mateja Sedej
 
L. 15, Št. 3 (2009) Izobraževanje starejših za prostovoljno delo v muzejih in spreminjajoča se vloga muzeja v (starajoči se) družbi Povzetek   PDF
Rajka Bračun Sova
 
L. 14, Št. 3-4 (2008) Izobraževanje svojcev bolnikov – pomemben del rehabilitacijskih programov Povzetek   PDF
Maja Povše
 
L. 23, Št. 1 (2017) Izobraževanje v muzeju: animiranje za kulturne spremembe. Pogovarjali smo se s Sonjo Kogej Rus Povzetek   PDF
Dušana Findeisen
 
L. 9, Št. 1 (2003) Izobraževanje v obdobju poklicne socializacije Povzetek   PDF
Danijela Brečko
 
L. 5, Št. 2-3 (1999) Izobraževanje v podjetjih ~ nujnost ali privilegij? Povzetek   PDF
Verena Kogoj
 
L. 7, Št. 3 (2001) Izobraževanje v prostovoljski humanitarni organizaciji Povzetek   PDF
Zoran Jelenc
 
L. 9, Št. 1 (2003) Izobraževanje v učeči se organizaciji Povzetek   PDF
Henrik Dovžan
 
L. 4, Št. 3-4 (1998) Izobraževanje v zaporih Povzetek   PDF
J. W. Cosman
 
L. 11, Št. 2 (2005) IZOBRAžEVANJE Z ZABAVO Edutanement- nov izraz s strokovnih konferenc in iz novejše literature Podrobnosti   PDF
Ana Krajnc
 
L. 5, Št. 4 (1999) Izobraževanje za aktivno državljanstvo - Kako se lahko naučimo aktivne demokracije? Povzetek   PDF
Roseanne Benn
 
L. 11, Št. 2 (2005) Izobraževanje za čustveno ozaveščanje (starih) staršev Povzetek   PDF
Alenka Rebar
 
L. 8, Št. 1 (2002) Izobraževanje za partnerske odnose kot izhodišče spreminjanja družine Podrobnosti   PDF
Nataša Rijavec Klobučar
 
L. 13, Št. 2 (2007) Izobraževanje za preprečevanje poklicne izgorelosti Povzetek   PDF
Jana Nusdorfer
 
L. 19, Št. 2 (2013) Izobraževanje za toleranco, sožitje in skupni razvoj Podrobnosti   PDF
Jasmina Mirčeva
 
L. 6, Št. 1 (2000) Izobraževanje za upravljanje osebnega premoženja Povzetek
Janez Balkovec
 
L. 7, Št. 1 (2001) Izobraževanje za vse Podrobnosti   PDF
Ana Krajnc
 
L. 8, Št. 1 (2002) Izobraževanje zapornikov. Zaznavne, spoznavne in druge značilnosti zapornikov Povzetek   PDF
Dušana Findeisen
 
L. 5, Št. 2-3 (1999) Izobraževanje zaposlenih v tranzicijskem gospodarstvu Povzetek   PDF
Jasmina Mirčeva
 
L. 1, Št. 1-2 (1995) Izpiti angleških univerz v Sloveniji Podrobnosti   PDF
Marina Štros
 
L. 16, Št. 2 (2010) Izzivi prihodnosti – holistična strategija in sinergija vednosti Povzetek   PDF
Senka Hočevar Ciuha
 
L. 21, Št. 1 (2015) Izzivi usposabljanja za delo s posebnimi ciljnimi skupinami na področju kulture - Projekt AKTIV Povzetek   PDF
Katja Sudec
 
L. 17, Št. 3 (2011) Izzivi za kakovostno izobraževanje v pripravi na porod in starševstvo Povzetek   PDF
Metka Skubic, Polona Mivšek
 
L. 15, Št. 4 (2009) Jakob Horn (1935-2009). Pro memoriam Podrobnosti   PDF
Ana Krajnc
 
L. 4, Št. 3-4 (1998) Jane Bluestein: Kako otroku postaviti meje Povzetek   PDF
Daniela Brečko
 
L. 5, Št. 4 (1999) Janek Musek: Uvod v psihologijo Povzetek   PDF
Tanja Šulak
 
L. 6, Št. 3 (2000) Janez Musek: Nova psihološka teorija vrednot Povzetek   PDF
Tanja Šulak
 
L. 18, Št. 1 (2012) Javrh, P. (ur.) - Obrazi pismenosti (Ljubljana, Andragoški center Slovenije, 2011) Povzetek   PDF
Nives Ličen
 
L. 23, Št. 3 (2017) Jezikovna izobraževanja za odrasle priseljence na primeru francoskega nevladnega sektorja Povzetek   PDF
Vesna Gorenc
 
L. 2, Št. 4 (1996) Jezikovna kultura in jezikovni kotiček Povzetek   PDF
Tomo Korošec
 
L. 3, Št. 1 (1997) Jezikovni inštitut Britanskega sveta Povzetek   PDF
Andrew Glass
 
L. 5, Št. 1 (1999) Josef W. Seifert: Vizualizacija, prezentacija, moderacija Povzetek   PDF
Tanja Šulak
 
L. 3, Št. 1 (1997) K teoriji brezposelnosti mladih Povzetek   PDF
Albert Mrgole
 
L. 9, Št. 1 (2003) Kadrovski forum javne uprave 2003 Podrobnosti   PDF
Danijela Brečko
 
L. 20, Št. 3 (2014) Kaj lahko med študijem naredim za svojo večjo zaposljivost? Povzetek   PDF
Andreja Jurček, Aleksandra Radusinović
 
L. 4, Št. 3-4 (1998) Kaj menijo bralci o reviji Andragoška spoznanja Povzetek   PDF
Daniela Brečko
 
L. 22, Št. 3 (2016) Kaj morajo vedeti o filmu tisti, ki se učijo? film kot učno orodje v izobraževanju odraslih Povzetek   PDF (English)
Vanda de Sousa
 
L. 3, Št. 1 (1997) Kaj napravi manj izobražene odrasle drugačne? Povzetek   PDF
Dušana Findeisen
 
L. 7, Št. 1 (2001) Kaj poraja funkcionalno nepismenost? Prva opozorila na funkcionalno nepismenost v Sloveniji Povzetek   PDF
Ana Krajnc
 
L. 2, Št. 2 (1996) Kaj vidite v kozarcu, ko ga izpraznile do polovice? Povzetek   PDF
Alenka Godec Vovk
 
L. 13, Št. 2 (2007) Kaj za posameznika pomeni pismenost? Povzetek   PDF
Ana Ileršič
 
L. 5, Št. 4 (1999) Kako bomo izvajali izobraževanje za aktivno državljanstvo? Povzetek   PDF
Tanja Vilič Klenovšek
 
L. 17, Št. 1 (2011) Kako do dodatnih znanj, ko diplome ne zagotavljajo (več) ustrezne zaposlitve? Povzetek   PDF
Darka Podmenik
 
L. 4, Št. 3-4 (1998) Kako do vizije izobraževanja odraslih Povzetek   PDF
Jordan Berginc
 
L. 10, Št. 1 (2004) Kako do znanja v ekonomiji v znanja - Razmišljanje ob branju Podrobnosti   PDF
Dušana Findeisen
 
L. 3, Št. 2 (1997) Kako izboljšati izobrazbeno strukturo zaposlenih? Povzetek   PDF
Marjeta Potrč
 
L. 21, Št. 4 (2015) Kako izboljšati zavedanje starejših o tem, da so državljani Evrope? Brescia, 1.–8. oktober 2015 Povzetek   PDF
Dušana Findeisen
 
L. 5, Št. 4 (1999) Kako lahko posameznik izraža svoje aktivno državljanstvo? Povzetek   PDF
Natalija Žalec
 
L. 22, Št. 2 (2016) Kako mladim delavcem približati varnost in zdravje pri usposabljanju za delo Povzetek   PDF
Helena Mesarič
 
L. 18, Št. 4 (2012) Kako pripomoči k učinkovitejšemu učenju in spreminjanju življenjskega sloga oseb s kronično boleznijo Povzetek   PDF
Irena Lesar
 
L. 18, Št. 2 (2012) Kako razumeti mentorsko razmerje in njegove posledice Povzetek   PDF
Dušana Findeisen
 
L. 12, Št. 3 (2006) Kako reševati nasilje v vzgojno-izobraževalnih institucijah? Povzetek   PDF
Vlasta Nussdorfer, Milan Krajnc Pavlica
 
L. 4, Št. 1-2 (1998) Kako se odrasli spreminjamo: Osebnostni razvoj in socialna komunikacija Povzetek   PDF
Daniela Brečko
 
L. 18, Št. 1 (2012) Kako se odrasli učijo Podrobnosti   PDF
Marko Radovan
 
L. 8, Št. 1 (2002) Kako smo programirali v učbenik za študij na daljavo? Podrobnosti   PDF
Nadja Dobnik
 
L. 22, Št. 1 (2016) Kako strokovni delavci vrtca vrednotijo stalno strokovno izpopolnjevanje kot element svojega profesionalnega razvoja Povzetek   PDF
Tina Štemberger, Nevenka Vesel
 
L. 10, Št. 4 (2004) Kako živeti skupaj? Podrobnosti   PDF
Nives Ličen
 
L. 7, Št. 1 (2001) Kakovost človeškega kapitala v Sloveniji Povzetek   PDF
Vida A. Mohorčič Špolar
 
L. 6, Št. 4 (2000) Kakovost in sistem izobraževanja za francoski jezik v Revozu Povzetek   PDF
Nataša Kočevar Gabrič
 
L. 8, Št. 2 (2002) "Kakovost izpeljave Programa 5000" "Brezposelni v srednješolskem izobraževanju" Povzetek   PDF
Tanja Možina
 
L. 6, Št. 4 (2000) Kakovost jezikovnega izobraževanja za odrasle Povzetek   PDF
Neda Pavlin
 
L. 6, Št. 3 (2000) Kakovost podjetniškega izobraževanja Povzetek   PDF
Franc Vidic
 
L. 2, Št. 2 (1996) Kakovost usposabljanja samozaposlovalcev Povzetek   PDF
Neva Maher
 
L. 3, Št. 3-4 (1997) Kakovost v izobraževalni dejavnosti Povzetek   PDF
Bogomir Kovač
 
L. 6, Št. 4 (2000) Kakovost v izobraževanju bodočih izobraževalcev odraslih Povzetek   PDF
Nives Ličen
 
L. 9, Št. 3 (2003) Kakovost v izobraževanju. Od tradicionalnih do sodobnih modelov ugotavljanja in razvijanja kakovosti v izobraževanju odraslih (ACS, 2003) Podrobnosti   PDF
Tanja Možina
 
L. 6, Št. 4 (2000) Kakovost v izobraževanju odraslih Povzetek   PDF
Tanja Možina
 
L. 6, Št. 4 (2000) Kakovost v procesih preverjanja in ocenjevanja Povzetek   PDF
Vera Jakara
 
L. 9, Št. 1 (2003) Kakovostno jezikovno izobraževanje v organizacijah Povzetek   PDF
Darja Zorko Mencin
 
L. 22, Št. 3 (2016) Kakršenkoli film delaš, ga pravzaprav delaš o sebi. Pogovor s Heleno Koder Povzetek   PDF
Dušana Findeisen
 
L. 10, Št. 3 (2004) Kakšne kompetence potrebujejo andragogi? Povzetek   PDF
Nives Ličen
 
L. 2, Št. 3 (1996) Kakšno znanje potrebuje sodobni človek Povzetek   PDF
Ana Krajnc
 
L. 3, Št. 3-4 (1997) Kam s knjižnico ... v nacionalni program izobraževanja odraslih Povzetek   PDF
Tomaž Pevec
 
L. 19, Št. 2 (2013) Kapital znanja – temelj kreiranja znanja pri podjetnikih Povzetek   PDF
Franci Vidic
 
L. 15, Št. 1 (2009) "Kar se Janezek nauči…", je premalo Povzetek   PDF
Maca Jogan
 
L. 12, Št. 1 (2006) Karierna sidra in načrtovanje izobraževanja (I. del) Povzetek   PDF
Daniela Brečko
 
L. 12, Št. 2 (2006) Karierna sidra in načrtovanje izobraževanja (II. del) Povzetek   PDF
Daniela Brečko
 
L. 12, Št. 3 (2006) Karierna sidra in načrtovanje izobraževanja (III. del) Povzetek   PDF
Daniela Brečko
 
L. 21, Št. 1 (2015) Karierni centri na univerzi – prostori neformalnega učenja za študente Povzetek   PDF
Sabina Žnidaršič Žagar
 
L. 9, Št. 4 (2003) Karierni vzorci v v globalni družbi Podrobnosti   PDF
Barbara Brečko
 
L. 19, Št. 2 (2013) Karierno izobraževanje za ljudi v poznejših letih - Kvantitativna analiza rezultatov raziskave o kariernem izobraževanju Povzetek   PDF
Marija Turnšek Mikačić
 
L. 7, Št. 4 (2001) Kdaj je izobraževanje učinkovito - pogled in mnenje izvajalca Povzetek   PDF
Miran Morano
 
L. 13, Št. 1 (2007) Kdaj se postavljajo temelji vseživljenjskemu izobraževanju Povzetek   PDF
Ana Krajnc
 
L. 1, Št. 3-4 (1995) Kdo naj odloča o tem, česa naj se ljudje učijo? Povzetek   PDF
Ana Krajnc
 
L. 9, Št. 3 (2003) Kdo obiskuje svetovalna središča za odrasle Podrobnosti   PDF
Ana Granda Jakše
 
L. 6, Št. 2 (2000) Kdo odloča o tem, česa se bodo ljudje učili? Povzetek   PDF
Ana Krajnc
 
L. 2, Št. 4 (1996) Kdo se boji disleksije? Povzetek   PDF
Dušana Findeisen
 
L. 10, Št. 2 (2004) Kdo se izobražuje za partnerske odnose? Povzetek   PDF
Natasa Rijavec Klobučar
 
L. 13, Št. 4 (2006) Kdo so bili moji mentorji? kdo mi je lahko mentor? Povzetek   PDF
Ana Krajnc
 
L. 16, Št. 3 (2010) Kdo so izobraževalci, ki usposabljajo učitelje Povzetek   PDF
Brigita Žarkovič Adlešič
 
L. 20, Št. 2 (2014) Kelava, Polona (ur.): Neformalno učenje? Kaj pa je to? (Pedagoški inštitut, 2013) Povzetek   PDF
Natalija Vrečer
 
L. 22, Št. 3 (2016) Kino-katedra za pedagoge v Slovenski kinoteki Povzetek   PDF
Andrej Šprah
 
L. 1, Št. 1-2 (1995) Kje se lahko učimo demokracije? Povzetek   PDF
Ana Krajnc
 
L. 6, Št. 4 (2000) Knjiga - zakladnica in vir znanja Povzetek   PDF
Tanja Jeras
 
L. 1, Št. 3-4 (1995) Knjižnica v izobraževanju odraslih Povzetek   PDF
Nada Češnovar
 
L. 16, Št. 4 (2010) Ko gledališče postane način izobraževanja Povzetek   PDF
Ada Bačar
 
L. 1, Št. 3-4 (1995) Ko spregovorijo argumenti in zvoki besed (O učenju retorike) Povzetek   PDF
Tatjana Zidar
 
L. 10, Št. 4 (2004) Kognitivne, socialne in druge potrebe ljudi v domski oskrbi Povzetek   PDF
Anita Šoštarič
 
L. 20, Št. 1 (2014) Kolegialni coaching: priročnik za strokovni in osebni razvoj (ocena knjige) Povzetek   PDF
Karin Elena Sánchez
 
L. 5, Št. 1 (1999) Koliko je funkcionalno nepismenih v Sloveniji Povzetek   PDF
Ester Možina
 
L. 8, Št. 3-4 (2002) Koliko šola spodbuja in razvija temeljne spretnosti in sposobnosti, potrebne ljudem v 21. stoletju? Povzetek   PDF
Tatjana Ažman
 
L. 11, Št. 1 (2005) KOMENTAR K PRISPEVKU "Več pozornosti našemu strokovnemu izrazju ali kako do poenotenja raznolikega" Podrobnosti   PDF
Janko Muršak
 
L. 10, Št. 3 (2004) Komparativna andragogija (D. Savičević, Beograd: Institut za pedagogiju i andragogiju, 2003) Podrobnosti   PDF
Nives Ličen
 
L. 11, Št. 2 (2005) Kompetence v kadrovski praksi (skupina avtorjev GV izobraževanje, 2005) Podrobnosti   PDF
Marija Sonja Pezdirc
 
L. 9, Št. 3 (2003) Komunikacija in pisne spretnosti (1. del) Povzetek   PDF
Polona Kelava
 
L. 9, Št. 4 (2003) Komunikacija in pisne spretnosti (2. del) - Spreminjajoče se zahteve pismenosti Povzetek   PDF
Polona Kelava
 
L. 3, Št. 2 (1997) Komunikacija v izobraževanju odraslih Povzetek   PDF
Mihaela Časar, Mojca Guček
 
L. 8, Št. 3-4 (2002) Koncepti razvoja kariere Povzetek   PDF
Danijela Brečko
 
L. 14, Št. 1-2 (2008) Konec dela - Jeremy Rifkin, Krtina 2007 Podrobnosti   PDF
Tanja Šulak
 
L. 23, Št. 1 (2017) Konec varčevanja? Javno financiranje izobraževanja odraslih Povzetek   PDF
Sonja Kump
 
L. 10, Št. 1 (2004) Konferenca o kakovosti v izobraževanju. Birmingham, 16.-17. februar 2004 Podrobnosti   PDF
Darja Zorko Mencin
 
L. 17, Št. 2 (2011) Konferenci "Leto dejavncega staranja in solidarnosti med generacijami" na rob Podrobnosti   PDF
Dušana Findeisen
 
L. 10, Št. 3 (2004) Konstruktivizem v šoli in v izobraževanje učiteljev (Center za pedagoško izobraževanje Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2004) Podrobnosti   PDF
Marija Velikonja
 
L. 10, Št. 2 (2004) Konstruktivni pristop k v načrtovanju osebne kariere Povzetek   PDF
Danijela Brečko
 
L. 17, Št. 3 (2011) Korelacija med družinsko interakcijo in stališči mladoletnikov Povzetek   PDF (English)
Rozana Petani
 
L. 13, Št. 4 (2007) Kraj, kjer se naučimo zaupati zamislim Podrobnosti   PDF
Dušana Findeisen
 
L. 3, Št. 3-4 (1997) Kritična interpretacija kakovosti v izobraževanju odraslih Povzetek   PDF
Janko Berlogar
 
L. 9, Št. 1 (2003) Kritična moč Ivana Illicha. In memoriam Podrobnosti   PDF
Dušana Findeisen
 
L. 23, Št. 2 (2017): Tematska številka: Antirasistične perspektive v izobraževanju Kritična pismenost: Pogovarjali smo se z Urško Breznik Povzetek   PDF
Marta Gregorčič
 
L. 21, Št. 4 (2015) Kritični pogled na upravljanje kulturne različnosti v delovnih okoljih v Sloveniji Povzetek   PDF (English)
Sara Brezigar
 
L. 8, Št. 1 (2002) Krovno združenje za izobraževanje odraslih. Okrepiti vpliv civilne družbe in partnersko sodelovanje z državo Podrobnosti   PDF
Zoran Jelenc
 
L. 7, Št. 2 (2001) Kulturna in jezikovna raznolikost Podrobnosti   PDF
Dušana Findeisen
 
L. 3, Št. 3-4 (1997) Kurikularna prenova tujih jezikov za odrasle Povzetek   PDF
Sonja Klemenčič
 
L. 3, Št. 1 (1997) Kurikulum - Raznovrstnost kurikularnega načrtovanja Povzetek   PDF
Robi Kroflič
 
L. 7, Št. 4 (2001) Kvalitativni vidiki ponudbe jezikovnih tečajev v Sloveniji - kako izbrati Povzetek   PDF
Darja Zorko Mencin
 
L. 17, Št. 3 (2011) Kvaliteta učenja je kvaliteta življenja Povzetek   PDF
Karin Elena Sánchez
 
L. 11, Št. 3 (2005) Le strategija zagotavlja trden sistem Podrobnosti   PDF
Zoran Jelenc
 
L. 3, Št. 2 (1997) Letni posvet Andragoškega društva Slovenije Povzetek   PDF
Ema Perme, Daniela Brečko
 
L. 22, Št. 4 (2016) Lilijana Burcar: Restavracija kapitalizma: Repatriarhalizacija družb (Založba Sophia, 2015) Povzetek   PDF
Metka Mencin Čeplak
 
L. 6, Št. 1 (2000) Lindemanovi filozofski temelji andragogike Povzetek   PDF
Dušana Findeisen
 
L. 14, Št. 1-2 (2008) Ljudske univerze in javna mreža ustanov za izobraževanje odraslih Podrobnosti   PDF
Ema Perme
 
L. 2, Št. 3 (1996) lzobraževanje odraslih in lokalni razvoj Povzetek   PDF
Ana Krajnc
 
L. 1, Št. 3-4 (1995) lzobraževanje žensk in težave, s katerimi se srečujejo Povzetek   PDF
Sabina Jelenc Krašovec
 
L. 4, Št. 1-2 (1998) Makota JamaBuchi: Živeti z izobraževanjem odraslih Povzetek   PDF
Dušana Findeisen
 
L. 6, Št. 4 (2000) Management v izobraževalnih ustanovah Povzetek   PDF
Karin Jurše
 
L. 3, Št. 3-4 (1997) Managersko izobraževanje na Ekonomski fakulteti v Ljubljani Povzetek   PDF
Marijana Jazbec
 
L. 16, Št. 4 (2010) Manipulacije na osebni ravni v medosebnih odnosih Povzetek   PDF
Andreja Hribernik
 
L. 9, Št. 1 (2003) Marketing izobraževalnih storitev (Gabrijel Devetak, Goran Vukovič) Podrobnosti   PDF
Danijela Brečko
 
L. 2, Št. 4 (1996) Marketinški pristop v izobraževanju odraslih Povzetek   PDF
Daniela Brečko
 
L. 17, Št. 4 (2011) Matematična pismenost kot temelj za vseživljenjsko učenje in družbeno vključenost Povzetek   PDF (English)
Mieke van Groenestijn
 
L. 21, Št. 3 (2015) Matevž Rudolf: »Ko beseda podobo najde: slovenska literatura in film v teoriji in praksi (1984–2012)«. Ljubljana, Slovenska kinoteka, 2013 Povzetek   PDF
Barbara Zorman
 
L. 8, Št. 2 (2002) Matija Vertovec - Ljudski učitelj in vzgojitelj 19. stoletja Povzetek   PDF
Petra Kodre
 
L. 2, Št. 1 (1996) Med humanističnim in poklicnim izobraževanjem ali kaj terja od nas prihodnost Povzetek   PDF
Dušana Findeisen
 
L. 18, Št. 1 (2012) Med kovčiranjem in socialnim svetovanjem Povzetek   PDF
Toni Vrana
 
L. 20, Št. 3 (2014) Med lokalnim in globalnim: nanoturizem in poletna šola arhitekture kot primer mednarodnega učenja v lokalni skupnosti Povzetek   PDF
Jurij Ličen
 
L. 5, Št. 4 (1999) Medijska pismenost in aktivno državljanstvo Povzetek   PDF
Karmen Erjavec
 
L. 11, Št. 4 (2005) Medkulturno usposabljanje za mednarodno poslovanje. Kulturne razlike in kulturno usposabljanje menedžerjev Povzetek   PDF
Daša Lukas
 
L. 21, Št. 3 (2015) Medkulturnost v izobraževanju odraslih Povzetek   PDF   HTML
Natalija Vrečer, Maja Mezgec
 
L. 2, Št. 3 (1996) Mednarodna poletna šola managementa za mlade diplomante Povzetek   PDF
Marjana Cerar
 
L. 11, Št. 3 (2005) Mednarodne aktivnosti univerz v pogojih naraščajoče tekmovalnosti. Regulative svobodnega trženja WTO-GATS Povzetek   PDF
Sonja Kump
 
L. 21, Št. 2 (2015) Mednarodni teden babištva in razliČne oblike izobraževanja in ozaveščanja Povzetek   PDF
Anita Jug Došler, Petra Petročnik, Tita Stanek Zidarič, Metka Skubic, Ana Polona Mivšek
 
L. 1, Št. 1-2 (1995) Medosebno komuniciranje in kontaktna kultura Podrobnosti   PDF
Ana Krajnc
 
L. 19, Št. 1 (2013) Mehke veščine v visokošolskem izobraževanju Povzetek   PDF
Jaka Vadnjal
 
L. 10, Št. 3 (2004) Menedžer znanja - poklic prihodnosti Povzetek   PDF
Renata Mihelič
 
L. 11, Št. 4 (2005) Menedžerske igre. Izobraževalne storitve za menedžerje Povzetek   PDF
Andreja Banič Zebec
 
L. 1, Št. 1-2 (1995) Menedžerske šole Povzetek   PDF
Danica Purg
 
L. 8, Št. 3-4 (2002) Menedžment intelektualnega kapitala Povzetek   PDF
Renata Mihalič
 
L. 13, Št. 3 (2007) Menedžment kompetenc v slovenskih podjetjih Povzetek   PDF
Renata Mihalič
 
L. 2, Št. 1 (1996) Menedžment v vzgoji in izobraževanju Povzetek   PDF
Marija Velikonja
 
L. 8, Št. 3-4 (2002) Menedžment znanja. Nova modrost ali minljiva moda Povzetek   PDF
Edvard Konrad
 
L. 10, Št. 3 (2004) Mentor mora biti kot oče v svojim učencem. Intervju z Rajkom Koritnikom Podrobnosti   PDF
Ana Krajnc
 
L. 11, Št. 4 (2005) Mentor mora v nekem trenutku opustiti vodenje v študentove roke. Pogovor z Miranom Eričem o skupini želva in o tem, kako postati mentor Podrobnosti   PDF
Dušana Findeisen
 
L. 11, Št. 1 (2005) Mentorstvo kot pot učenja in osebnega razvoja Povzetek   PDF
Renata Kranjčec
 
L. 22, Št. 2 (2016) Mentorstvo nekoč in danes – pomembna oblika izobraževanja ter prenosa znanja in izkušenj Povzetek   PDF
Monika Govekar-Okoliš
 
L. 18, Št. 2 (2012) Mentorstvo – znanje preteklosti za ideje prihodnosti Povzetek   PDF
Magda Zupančič
 
L. 11, Št. 3 (2005) Metoda poslovnega primera. Didaktično orodje za večjo povezanost izobraževalnega sistema z gospodarstvom Povzetek   PDF
Otmar Lajh
 
L. 4, Št. 3-4 (1998) Metode izobraževanja odraslih - l. del Povzetek   PDF
Daniela Brečko
 
L. 5, Št. 1 (1999) Metode izobraževanja odraslih (11.) Povzetek   PDF
Daniela Brečko
 
L. 19, Št. 4 (2013) Metode v izobraževanju odraslih Povzetek   PDF
Marko Radovan
 
L. 2, Št. 4 (1996) Metodologija evalvacije izobraževalnega programa Povzetek   PDF
Tanja Vilič-Klenovšek
 
L. 11, Št. 3 (2005) Metodologija pedagoškega raziskovanja novodobnih religij. Med resnico in racionalnostjo v raziskovanju novodobnih religij Povzetek   PDF
Andrej Pavletič
 
L. 19, Št. 4 (2013) MEZGEC, Maja: Funkcionalna pismenost v manjšinskem jeziku. Koper, Univerza na Primorskem, 2012 Povzetek   PDF
Jadranka Cergol
 
L. 10, Št. 4 (2004) Michael J. Gelb: Postanite ustvarjalni kot Leonardo da Vinci (Tangram, Ljubljana 2003) Podrobnosti   PDF
Tanja Šulak
 
L. 22, Št. 3 (2016) Michalinos Zembylas in Paul Schutz (ur.) - METHODOLOGICAL ADVANCES IN RESEARCH ON EMOTION AND EDUCATION. Cham, Springer, 2016 Povzetek   PDF
Nives Ličen
 
L. 2, Št. 4 (1996) Michel Serres od komunikacijske družbe k učeči se družbi Povzetek   PDF
Nadja Dobnik
 
L. 3, Št. 3-4 (1997) Mladi v izobraževanju odraslih Povzetek   PDF
Albert Mrgole
 
L. 23, Št. 3 (2017) Mladi v ujetništvu vseživljenjskega učenja - Predstavitev izsledkov raziskave o doživljanju zahtev po vseživljenjskem učenju med mladimi odraslimi Povzetek   PDF
Leonida Brezovec
 
L. 11, Št. 2 (2005) Mnenje drugih potrebujemo zato, v da smo boljši. Študentsko ocenjevanje predavateljev višjih strokovnih šol Povzetek   PDF
Vanda Rebolj
 
L. 18, Št. 1 (2012) Model dinamičnega učenja ustvarjalnosti,inovativnosti in podjetnosti Povzetek   PDF
Franc Vidic
 
L. 18, Št. 3 (2012) Model skupnosti prakse in situacijsko učenje Povzetek   PDF
Nives Ličen
 
L. 22, Št. 4 (2016) Modeliranje dimenzij digitalne kompetence študentov prvega letnika izbranih pedagoških smeri Povzetek   PDF
Juvan Natalija, Irena Nančovska Šerbec, Alenka Žirovnik
 
L. 21, Št. 4 (2015) Modularno usposabljanje kariernih svetovalcev – MUKS Povzetek   PDF
Maruša Goršak
 
L. 20, Št. 1 (2014) Moje (poklicne) poti: mnogovrstna znanja med pravom in jogo Povzetek   PDF
Alenka Košorok Humar
 
L. 23, Št. 1 (2017) Monika Govekar-Okoliš in Renata Kranjčec MENTORSTVO V PRAKTIČNEM USPOSABLJANJU V DELOVNIH ORGANIZACIJAH, Ljubljana, Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016 Povzetek   PDF
Vesna Podgornik
 
L. 5, Št. 1 (1999) Monique Le Poncin: Možganska telovadba Povzetek   PDF
Daniela Brečko
 
L. 4, Št. 1-2 (1998) Moralni razvoj osebnosti Povzetek   PDF
Jana Kalin
 
L. 10, Št. 1 (2004) Most do izobrazbe. Izobraževalni program za odrasle z desetimi ali manj leti šolanja Povzetek   PDF
Livija Knaflič
 
L. 20, Št. 2 (2014) Motivacija delovno aktivnih starejših pri učenju tujih jezikov Povzetek   PDF
Mateja Letnar, Klemen Širok
 
L. 2, Št. 1 (1996) Motivacija pri izobraževanju na daljavo Povzetek
Daniela Brečko
 
L. 14, Št. 1-2 (2008) Motivacijski profili odraslih v formalnem izobraževanju Povzetek   PDF
Marko Radovan
 
L. 10, Št. 1 (2004) Motivi za izobraževanje učiteljev. Zakaj se učitelji srednjih šol formalno dopolnilno izobražujejo Povzetek   PDF
Helena Halas
 
L. 20, Št. 2 (2014) Možina, T. in Klemenčič, S.: Kazalniki kakovosti v izobraževanju odraslih (ACS, 2013) Povzetek   PDF
Bernarda Mori Rudolf
 
L. 2, Št. 2 (1996) Možnost za uporabo standarda standarda ISO 9001 v izobraievalnlh organizacijah Povzetek   PDF
Lijana Kunc, Peter Kunc
 
L. 13, Št. 3 (2007) Na krilih v e-izobraževanja Povzetek   PDF
Ana Krajnc
 
L. 11, Št. 4 (2005) Na poti do spodbudnega v študijskega okolja. 0 ločenosti in prežemanju akademske in bivalne sfere v univerzitetnih središčih Povzetek   PDF
Zdravko Mlinar
 
L. 8, Št. 1 (2002) Na vas po znanje Podrobnosti   PDF
Ana Krajnc
 
L. 19, Št. 4 (2013) Nacionalna energetska pot Slovenija kot interaktivna metoda učenja Povzetek   PDF
Bojan Žnidaršič
 
L. 6, Št. 2 (2000) Nacionalne strategije izobraževanja odraslih Povzetek   PDF
Zoran Jelenc
 
L. 17, Št. 4 (2011) Nacionalne prioritete in usposabljanje strokovnih delavcev za izobraževanje odraslih v Sloveniji Povzetek   PDF (English)
Ema Perme
 
L. 3, Št. 3-4 (1997) Nacionalni program izobraževanja odraslih Povzetek   PDF
Olga Drofenik
 
L. 20, Št. 4 (2014) Načrtovanje kariere invalidov – Želje in ovire Povzetek   PDF
Valentina Brecelj, Gaj Vidmar, Eva Boštjančič
 
L. 2, Št. 2 (1996) Načrtovanje računalniško podprtega izobraievanJa na daljavo Povzetek   PDF
Nadja Dobnik, Tomaž Turk
 
L. 14, Št. 1-2 (2008) Nadaljnje poklicno izobraževanje in usposabljanje v Sloveniji z mednarodno primerjavo Povzetek   PDF
Tanja Čelebič
 
L. 19, Št. 1 (2013) Najino srečanje - Špela Terpin, direktorica trženja, Gospodarsko Povzetek   PDF
Dušana Findeisen
 
L. 9, Št. 4 (2003) "Najnevarnejša iluzija je, da v je izobraževanje kdajkoli v končano." Intervju z mag. Daniela Brečko Podrobnosti   PDF
Marija Vrhovnik
 
L. 20, Št. 2 (2014) Najstvo in kajstvo - Človeški viri v Sloveniji danes, jutri in leta 2020 Povzetek   PDF
Peter Beltram
 
L. 2, Št. 1 (1996) Naloge prosvetne oblasti v Sloveniji in Evropi Povzetek   PDF
Ana Krajnc
 
L. 8, Št. 2 (2002) Naložbe v starejše so naložbe v prihodnost Podrobnosti   PDF
Dušana Findeisen
 
L. 4, Št. 1-2 (1998) Nam strokovna literatura lahko pomaga pri razvoju programa? Povzetek   PDF
Žiga Stupica
 
L. 13, Št. 2 (2007) Narava – Vir inovativnosti in ustvarjalnosti v izobraževalnih organizacijah Podrobnosti   PDF
Danijela Brečko
 
L. 13, Št. 1 (2007) Nasilje vsakdanjega življenja Povzetek   PDF
Andreja Pšeničny, Luna Jurančič Šribar
 
L. 5, Št. 2-3 (1999) Nastanek in organizacija izobraževalnih centrov Povzetek   PDF
Ana Krajnc
 
L. 5, Št. 4 (1999) Nefiks - Neformalni indeks kot pomoč za aktivno državljanstvo Povzetek
Rafo Pinosa
 
L. 13, Št. 1 (2007) Neformalno izobraževanje - odraslih nova možnost ali zgolj nova obveznost Podrobnosti   PDF
Tanja Šulak
 
L. 13, Št. 4 (2006) Neformalno izobraževanje dijakov in izobraževalne naloge družine Povzetek   PDF
Sanja Berčnik
 
L. 1, Št. 1-2 (1995) Neformalno izobraževanje odraslih v organizacijah Povzetek   PDF
Zoran Jelenc
 
L. 3, Št. 1 (1997) Neformalno izobraževanje odraslih v projektu Dežela suhe robe Povzetek   PDF
Bojan Žnidaršič
 
L. 13, Št. 3 (2007) Neformalno izobraževanje v družinah na Jesenicah Povzetek   PDF
Manca Vovk
 
L. 6, Št. 1 (2000) Neformalno izobraževanje v Kostanjevici na Krki Povzetek   PDF
Natalija Goričar
 
L. 11, Št. 2 (2005) Neformalno izobraževanje v mlajših odraslih - Teoretična in praktična načela neformalnega izobraževanja mlajših odraslih Povzetek   PDF
Matej Cepin
 
L. 16, Št. 3 (2010) Neformalno izobraževanje v Sloveniji z mednarodno primerjavo po anketi o izobraževanju odraslih Povzetek   PDF
Tanja Čelebič
 
L. 15, Št. 1 (2009) Neformalno mentorstvo Povzetek   PDF
Nataša Kermavnar
 
L. 16, Št. 2 (2010) Neformalno pridobivanje znanja tujega jezika Povzetek   PDF
Katarina Bizjak
 
L. 20, Št. 2 (2014) Neformalno učenje oseb z nezgodno pridobljeno možgansko poškodbo: ko ti prometna nesreča spremeni življenje Povzetek   PDF
Tomaž Klemenc
 
L. 2, Št. 2 (1996) Neizobraževanje zaposlenih - izvirni greh menedžmenta Povzetek   PDF
Janko Berlogar
 
L. 1, Št. 3-4 (1995) Nekaj teoretično metodoloških problemov proučevanja prihodnosti izobraževanja odraslih Povzetek   PDF
Ilija Lavrnja
 
L. 4, Št. 1-2 (1998) Nekateri sociološki vidiki spreminjanja vloge izobraževanja odraslih v družbi Povzetek   PDF
Sabina Jelenc Krašovec
 
L. 15, Št. 1 (2009) Nekateri temeljni pojmi z vidika andragoške didaktike Povzetek   PDF
Nena Mijoč
 
L. 19, Št. 3 (2013) Nevidni učinki programa PUM Povzetek   PDF
Manuel Kuran
 
L. 2, Št. 4 (1996) Nevrolingvistično programiranje Povzetek   PDF
Suzana Padežanin
 
L. 13, Št. 3 (2007) (Ne)znanje in (ne) uspešnost slovenskih gostincev Povzetek   PDF
Metod Šuligoj
 
L. 5, Št. 1 (1999) Neznosna lahkotnost nove tehnologije učenja Povzetek   PDF
Dušana Findeisen
 
L. 11, Št. 1 (2005) Ni pomembno, da delaš stvari prav, ampak da delaš prave stvari Povzetek   PDF
Jaka Vadnjal
 
L. 1, Št. 3-4 (1995) Nov izobraževalni program: Odkrivanje poklicnega cilja Povzetek   PDF
Peter Baloh
 
L. 14, Št. 3-4 (2008) Nova paradigma medgeneracijskega učenja Povzetek   PDF
Sonja Kump
 
L. 5, Št. 4 (1999) Nove možnosti izobraževanja v Sloveniji Povzetek   PDF
Jasna Dominko-Baloh, Mateja Geder
 
L. 13, Št. 4 (2007) Nove paradigme vseživljenjskega izobraževanja Povzetek   PDF
Ana Krajnc
 
L. 12, Št. 3 (2006) Novi mediji – nova kakovost študija na daljavo_ dinamična izobraževalna praksa Povzetek   PDF
Katarina Pucelj
 
L. 5, Št. 4 (1999) Novi nemško-slovenski slovar Povzetek   PDF
Kasilda Bedenk
 
L. 6, Št. 4 (2000) Novi vididiki svetovanja v izobraževanju odraslih Povzetek   PDF
Zdenka Nanut Planinšek
 
L. 21, Št. 3 (2015) Novosti, ki jih je vpeljala v letu 2013 sprejeta Resolucija o nacionalnem programu izobraževanja odraslih za obdobje 2013–2020 (ReNPIO 2013–2020) Povzetek   PDF
Peter Beltram
 
L. 13, Št. 4 (2006) O izposoji kulture in o nadvladi tuje kulture v dopolnilnem izobraževanju Povzetek   PDF
Colin Titmus
 
L. 18, Št. 3 (2012) O krizi in odgovornosti Podrobnosti   PDF
Sonja Klemenčič
 
L. 4, Št. 1-2 (1998) O kulturi in izobraževanju odraslih Povzetek   PDF
Dušana Findeisen
 
L. 22, Št. 2 (2016) O mentorstvu v slovenskem šolskem muzeju Povzetek   PDF
Marjetka Balkovec Debevec
 
L. 19, Št. 4 (2013) O povezljivosti elementov različnih načinov učenja, metod in znanja Povzetek   PDF
Dušana Findeisen
 
L. 2, Št. 3 (1996) O skupnostnem izobraževanju in razvoju kraja Povzetek   PDF
Dušana Findeisen
 
L. 17, Št. 3 (2011) O usmerjanju staršev v iskanje lastne poti pri vzgoji (pogovor z Ivano Gradišnik) Podrobnosti   PDF
Nives Ličen
 
L. 12, Št. 2 (2006) Ob 80-letnici prof. dr. Dušana Savićevića Podrobnosti   PDF
Zoran Jelenc
 
L. 21, Št. 4 (2015) Ocena medkulturnih kompetenc učiteljev poklicnih šol na Hrvaškem Povzetek   PDF (English)
Višnja Rajić, Tomislav Rajić
 
L. 9, Št. 1 (2003) Od e-izobraževanja k m-izobraževanju Podrobnosti   PDF
Ana Krajnc
 
L. 7, Št. 3 (2001) Od prvih slutenj do velikega podjetja. Intervju Anton Majzel (Mobitel) Povzetek   PDF
Danijela Brečko
 
L. 6, Št. 1 (2000) Od psihologije k sociologiji učenja Povzetek   PDF
Marko Radovan
 
L. 22, Št. 4 (2016) Odnos dijakov in študentov do vseživljenjskega učenja Povzetek   PDF (English)
Marijeta Mašić, Anita Zovko, Tihana Kovačić Samaržija
 
L. 12, Št. 2 (2006) Odnosi med odraslimi brati in sestrami kot polje naključnega in priložnostnega učenja Povzetek   PDF
Nives Ličen
 
L. 18, Št. 4 (2012) Odprt dostop do znanja za vse ljudi je danes temeljna zahteva sodobne družbe – kaj ga omogoča in kje so ovire? Povzetek   PDF
Ana Krajnc
 
L. 22, Št. 4 (2016) Odprto izobraževanje v zdravstvu – tehnologija in metoda Povzetek   PDF
Marjeta Pučko, Bojan Jurca, Mitja Jermol
 
L. 14, Št. 3-4 (2008) Odprtost dostopa do izobraževanja in e-učenje Povzetek   PDF
Ana Krajnc
 
L. 11, Št. 1 (2005) Odrasli in e-izobraževanje povzetek - motivi odraslih za vključitev v e-izobraževanje Povzetek   PDF
Polona Baloh
 
L. 1, Št. 1-2 (1995) Odrasli se lahko jezika učijo z delom Povzetek   PDF
Dušana Findeisen
 
L. 2, Št. 3 (1996) Odrasli se učimo drugače Povzetek   PDF
Ema Perme
 
L. 6, Št. 3 (2000) Odrasli se učimo z delovanjem Povzetek   PDF
Nena Mijoč
 
L. 8, Št. 3-4 (2002) Odvisni od podob? Podrobnosti   PDF
Dušana Findeisen
 
L. 6, Št. 4 (2000) Odvisni od učenja Povzetek   PDF
Dušana Findeisen
 
L. 7, Št. 2 (2001) Odziv višjega in visokega v v šolstva na vseživljenjsko izobraževanje Povzetek   PDF
Ana Krajnc
 
L. 18, Št. 4 (2012) Ohranjanje kulturne dediščine na presečišču med andragogiko in kulturno antropologijo - Študija primera: društvo Anbot Povzetek   PDF
Nives Ličen, Maja Tomšič, Natalija Planinc
 
L. 17, Št. 3 (2011) Okoljska etika in izobraževanje za trajnostni razvoj Povzetek   PDF
Ljubo Mohorič
 
L. 8, Št. 2 (2002) Okrogla miza - "Celostna obravnava pomoči starejšim Podrobnosti   PDF
Vesna Kopač
 
L. 21, Št. 3 (2015) Opolnomočenje z medkulturnim učenjem. Prispevek staroselcev in staroselk v Latinski Ameriki Povzetek   PDF (English)
Beate Schmidt-Behlau
 
L. 6, Št. 4 (2000) Optimalna učinkovitost delavcev Povzetek   PDF
Marta Pureber
 
L. 12, Št. 1 (2006) Osebni človeški kapital ali kdo bo preživljal funkcionalno nepismene in nezaposljive ljudi Podrobnosti   PDF
Ana Krajnc
 
L. 6, Št. 3 (2000) Osebni izobraževalni načrt Povzetek   PDF
Nadja Dobnik
 
L. 3, Št. 1 (1997) Osebnostne lastnosti voznikov motornih vozil Povzetek   PDF
Andrej Justinek
 
L. 1, Št. 1-2 (1995) Osebnostni razvoi in učenie odraslih Povzetek   PDF
Danijela Brečko
 
L. 22, Št. 1 (2016) Osnovna šola kot središče socialnega in kulturnega življenja v lokalni skupnosti Povzetek   PDF
Jasna Mažgon, Janko Muršak
 
L. 2, Št. 4 (1996) Osnovna šola za odrasle na ljudskih univerzah Povzetek   PDF
Diana Roškar
 
L. 15, Št. 2 (2009) Osnovna šola – izobraževalno in kulturno srce trajnostnega ravnanja za najbolj ranljive? Povzetek   PDF
Dušan Jamšek, Petra Javrh
 
L. 21, Št. 1 (2015) Osnutek novega Zakona o visokem šolstvu in logika kapitalizma - Financiranje zasebnega na račun javnega šolstva Povzetek   PDF
Lilijana Burcar
 
L. 12, Št. 1 (2006) Osredotočena interakcija v izobraževanju odraslih. Pedagogika ali terapija Povzetek   PDF
Katra Lesjak
 
L. 12, Št. 1 (2006) Osredotočena interakcija v v izobraževanju odraslih - Pedagogika ali terapija Povzetek   PDF
Katra Lesjak
 
L. 21, Št. 1 (2015) Ostrouch-Kamińska Joanna in Vieira, Cristina C. (ur.): PRIVATE WORLD(S) Rotterdam, Sense, 2015 Povzetek   PDF
Nives Ličen
 
L. 8, Št. 1 (2002) Ovire odraslih pri vključevanju v izobraževanje Povzetek   PDF
Marko Radovan
 
L. 17, Št. 2 (2011) Paleta izbire na področju izobraževanja odraslih - resničnost in obeti Podrobnosti   PDF
Sabina Jelenc Krašovec
 
L. 7, Št. 2 (2001) Pametne odločitve Podrobnosti   PDF
Alenka Krapež
 
L. 3, Št. 2 (1997) Paolo Freire ( 1921 ~ 1997) Povzetek   PDF
Ana Krajnc
 
L. 16, Št. 1 (2010) Par v času prehoda v upokojitev - Kvalitativna študija na podlagi utemeljene teorije Povzetek   PDF
Sabine Buchebner-Ferstl
 
L. 20, Št. 3 (2014) Parada učenja - Dnevi učečih se skupnosti Povzetek   PDF
Zvonka Pangerc Pahernik
 
L. 15, Št. 4 (2009) Paradigma izobraževanja za dobrobit posameznika in skupnosti Povzetek   PDF
Sonja Kump, Katarina Majerhold
 
L. 15, Št. 1 (2009) Paradigma, ki bo spremenila tudi izobraževanje odraslih Povzetek   PDF
Petra Javrh
 
L. 19, Št. 3 (2013) Paradoksi narativne metode pri raziskovanju učenja in situ Povzetek   PDF
Nives Ličen
 
L. 23, Št. 3 (2017) Participacija starejših odraslih v praksah skupnosti in v skupnosti prakse Povzetek   PDF
Marta Gregorčič
 
L. 18, Št. 4 (2012) Partnerstvo pri ugotavljanju izobraževalnih potreb in novi izobraževalni programi za brezposelne Povzetek   PDF
Karmen Rajar, Tanja Možina
 
L. 11, Št. 1 (2005) Pavel Skrinjar o Danilu Dolciju Podrobnosti   PDF
Nives Ličen
 
L. 18, Št. 4 (2012) Pavletič, Andrej: Uvod v teorijo vzgoje (Radovljica, Didakta, 2011) Povzetek   PDF
Bogomir Novak
 
L. 11, Št. 1 (2005) Pedagoško-andragoški dnevi 2005 - ocena Podrobnosti   PDF
Tanja Šulak
 
L. 23, Št. 2 (2017): Tematska številka: Antirasistične perspektive v izobraževanju Pedagoško-andragoški dnevi 2017: Migracije in izobraževanje Povzetek   PDF
Katja Jeznik
 
L. 22, Št. 3 (2016) Peljhan, Matej (ur.) FOTOTERAPIJA Od konceptov do praks Kamnik, CIRIUS, 2015 Povzetek   PDF
Katja Jeznik
 
L. 2, Št. 2 (1996) Permanentno izobraževanje odraslih v varilstvu Povzetek   PDF
Janez Tušek
 
L. 2, Št. 1 (1996) Pestalozzijeva zamisel vzgoje Povzetek   PDF
Nadja Dobnik
 
L. 1, Št. 3-4 (1995) Pet let Dobe Povzetek   PDF
Jasna Dominko-Baloh
 
L. 6, Št. 1 (2000) Peta obletnica prve slovenske revije za izobrazevanje odraslih Povzetek   PDF
Ana Kranjc
 
L. 9, Št. 3 (2003) Petdeset let Evropskega združenja za izobraževanje odraslih Podrobnosti   PDF
Ana Krajnc
 
L. 10, Št. 3 (2004) Pismenost na delovnem mestu Povzetek   PDF
Angela Ivančič
 
L. 7, Št. 1 (2001) Pismenost odraslih v Sloveniji. lzsledki raziskave o pismenosti odraslih v Sloveniji in njihov pomen za politiko izobraževanja Povzetek   PDF
Albert C. Tuijnman
 
L. 12, Št. 3 (2006) Pismenost – stanje in potrebe na slovenskem podeželju Povzetek   PDF
Livija Knaflič, Ana Ileršič
 
L. 20, Št. 1 (2014) Plesno izobraževanje za invalide in ljudi s posebnimi potrebami ali brez njih - inkluzivni ples v evropi in pri nas Povzetek   PDF
Monika Požek
 
L. 11, Št. 3 (2005) Počutil sem se kot petrolejka, ki v najmočneje zasveti, preden v dokončno ugasne. Pogovor z M. A. (28), ki se je znašel v stanju izgorelosti Podrobnosti   PDF
Andreja Pšeničny
 
L. 8, Št. 3-4 (2002) Podelitev priznanj izobraževalni management 2002 - TOP 10 Primerjalna analiza Podrobnosti   PDF
Danijela Brečko
 
L. 11, Št. 4 (2005) Podelitev priznanj v top 10 - izobraževalni management 2005 Podrobnosti   PDF
Danijela Brečko
 
L. 13, Št. 1 (2007) Podeljena priznanja za razvijanje kakovosti izobraževanja odraslih Podrobnosti   PDF
Sonja Klemenčič, Tanja Možina, Milena Zorić
 
L. 5, Št. 4 (1999) Podeželje potrebuje aktivne državljane Povzetek   PDF
Bojan Žnidaršič
 
L. 11, Št. 3 (2005) Podjetniško v izobraževanje. Za večji zamah podjetniškega gibanja potrebujemo več izobraževanja Povzetek   PDF
Franci Vidic
 
L. 18, Št. 3 (2012) Pogledi in izkušnje Erasmusove mobilnosti učnega osebja na Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru Povzetek   PDF
Nuša Lazar
 
L. 22, Št. 2 (2016) Pogledi mentorjev in študentov zdravstvene nege na praktično usposabljanje Povzetek   PDF
Nataša Kermavnar, Monika Govekar-Okoliš
 
L. 14, Št. 3-4 (2008) Poglej si z novimi očmi! Vodnik za poučevanje tri- do enajstletnih otrok o filmu in televiziji (UMco, 2008) Podrobnosti   PDF
Anita Mikulič
 
L. 12, Št. 2 (2006) Pogovor z Dušanom Savićevićem Podrobnosti   PDF
Zoran Jelenc
 
L. 19, Št. 4 (2013) Pogovor z Ido Srebotnik, novo predsednico Andragoškega društva Slovenije Povzetek
Petra Javrh
 
L. 19, Št. 3 (2013) Pogovor z mentorico Tatjano Bradeško, profesorico zgodovine Povzetek   PDF
Dušana Findeisen
 
L. 7, Št. 2 (2001) Pojmovanja znanja pri bodočih učiteljih Povzetek   PDF
Milena Valenčič Zuljan
 
L. 23, Št. 1 (2017) Poklic mediatorja kot strokovnega nosilca postopka mediacije Povzetek   PDF
Jernej Šoštar
 
L. 11, Št. 3 (2005) Poklicna izgorelost ali zavzetost za delo, to je zdaj vprašanje Osebni in skupinski izobraževalni moduli za preprečevanje poklicne izgorelosti (2. del) Povzetek   PDF
Andreja Pšeničny, Dušana Findeisen
 
L. 2, Št. 4 (1996) Poklicno izobraževanje Povzetek   PDF
Jožko Čuk
 
L. 5, Št. 2-3 (1999) Poklicno izobraževanje v kognitivni ali informacijski družbi Povzetek   PDF
Zdenko Medveš
 
L. 5, Št. 4 (1999) Političnokulturni temelji izobraževanja za državljanstvo Povzetek   PDF
Bogomir Novak
 
L. 18, Št. 3 (2012) Pomembni subjekti evalvacije v praktičnem usposabljanju Povzetek   PDF
Monika Govekar-Okoliš, Renata Kranjčec
 
L. 23, Št. 1 (2017) Pomen dejavnega državljanstva in državljanske vzgoje v času migracij in begunske krize v Evropi Povzetek   PDF
Borut Mikulec
 
L. 20, Št. 2 (2014) Pomen dejavnega in odgovornega državljana za razvoj politike Povzetek   PDF
Anamarija Mežan
 
L. 15, Št. 2 (2009) Pomen e-izobraževanja za odrasle Povzetek   PDF
Suzana Bračič
 
L. 17, Št. 1 (2011) Pomen in izhodišča vseživljenjske karierne orientacije Povzetek   PDF
Denis Grcić
 
L. 15, Št. 2 (2009) Pomen in vloga vseživljenjskega izobraževanja v luči različnih opredelitev nalog prihodnje družbe Povzetek   PDF
Bojan Volf
 
L. 7, Št. 4 (2001) Pomen izobraževanja na daljavo za gospodarstvo Povzetek   PDF
Nadja Dobnik
 
L. 15, Št. 1 (2009) Pomen izobraževanja odraslih v obdobjih gospodarskih in političnih kriz Povzetek   PDF
Sonja Kump, Katarina Majerhold
 
L. 4, Št. 3-4 (1998) Pomen knjižnic za izobraževanje odraslih Povzetek   PDF
Samo Lojk
 
L. 5, Št. 2-3 (1999) Pomen mobilne telefonije v izobraževanju na daljavo Povzetek   PDF
Nadja Dobnik
 
L. 23, Št. 1 (2017) Pomen motivacijskih dejavnikov kariernega razvoja med strokovnimi delavci in delavkami v osnovnih in srednjih šolah Povzetek   PDF
Petra Stepišnik
 
L. 18, Št. 2 (2012) Pomen računalniškega izobraževanja in e-opismenjevanja za starejše Povzetek   PDF
Aleksandra Radojc, Robi Mlakar
 
L. 7, Št. 4 (2001) Pomen vseživljenjskega izobraževanja za sodobno industrijsko proizvodnjo Povzetek   PDF
Janez Tušek
 
L. 15, Št. 3 (2009) Pomen življenjske poti in generacijskih značilnosti za načrtovanje medgeneracijskega izobraževalnega programa Povzetek   PDF
Ana Šajn, Dušana Findeisen
 
L. 6, Št. 2 (2000) Pomoč brezposelnim pri izobraževanju Povzetek   PDF
Sonja Klemenčič
 
L. 22, Št. 4 (2016) Ponudba e-izobraževanja v Sloveniji v letih 2006 in 2015 Povzetek   PDF
Tina Godina, Neža Vrhovec
 
L. 3, Št. 2 (1997) Ponudba in kakovost visokošolskega izobraževanja odraslih Povzetek   PDF
Sonja Kump
 
L. 13, Št. 2 (2007) Posebnosti andragoške prakse na ljudskih univerzah Povzetek   PDF
Monika Govekar Okoliš
 
L. 2, Št. 2 (1996) Poslušam, torej sem Povzetek   PDF
Andrej Rupnik
 
L. 16, Št. 1 (2010) Pospešeno in kakovostno izobraževanje odraslih je pot iz gospodarske krize - Od funkcionalno nepismenih k razvitim ljudem Povzetek   PDF
Ana Krajnc
 
L. 2, Št. 1 (1996) Potrebe po izobraževanju zaposlenih v podjetjih in drugih organizacijah Povzetek   PDF
Vida A. Mohorčič Špolar
 
L. 23, Št. 1 (2017) Potrebe po magistrskem študiju babištva v Sloveniji Povzetek   PDF
Ana Polona Mivšek, Teja Škodič Zakšek, Petra Petročnik, Anita Jug Došler
 
L. 1, Št. 1-2 (1995) Potrjevanje kvalifikacij v certifikatnem sistemu Povzetek   PDF
Angelca Ivančič
 
L. 21, Št. 4 (2015) Potrjevanje neformalnega izobraževanja in priložnostnega učenja z evropske perspektive – povezovanje postopkov potrjevanja z nacionalnim ogrodjem kvalifikacij Povzetek   PDF (English)
Borut Mikulec
 
L. 16, Št. 2 (2010) Poznavanje dejstev in zmotna prepričanja o starejših: Implikacije za izobraževanje in delo s starejšimi Povzetek   PDF
Maja Zupančič, Blanka Colnerič, Martina Horvat
 
L. 22, Št. 3 (2016) Praktikum kot del študijskih programov na področju bibliotekarske in informacijske znanosti Povzetek   PDF (English)
Primož Južnič, Bob Pymm
 
L. 7, Št. 2 (2001) Predstava o sebi in načrtovanje kariere Povzetek   PDF
Danijela Brečko
 
L. 6, Št. 1 (2000) Pregled izobraževanja odraslih v Sloveniji Povzetek   PDF
Erika Brenk
 
L. 15, Št. 4 (2009) Premislek o namenih izobraževanja odraslih Podrobnosti   PDF
Sonja Kump
 
L. 13, Št. 1 (2007) Premislek o položaju pismenosti v sloveniji Povzetek
Ester Možina
 
L. 13, Št. 3 (2007) Prenosljivost participativnih učnih metod v slovensko okolje Povzetek   PDF
Marjeta Novak
 
L. 3, Št. 2 (1997) Preoblikovanje dopisnega izobraževanja v izobraževanje na daljavo Povzetek   PDF
Marjan Velej
 
L. 8, Št. 2 (2002) Preoblikovanje univerze Povzetek   PDF
Sabina Jelenc Krašovec
 
L. 7, Št. 1 (2001) Preobrazba andragogike. Razvoj koncepta andragogike Povzetek   PDF
James A. Draper
 
L. 20, Št. 1 (2014) Presegati meje, presegati sebe Povzetek   PDF
Maja Furlan
 
L. 6, Št. 2 (2000) Prihodnost dela - prihodnost učenja Povzetek   PDF
Daniela Brečko
 
L. 1, Št. 3-4 (1995) Prihodnost izobraževanja odraslih v Evropi - inovacije v izobraževanju odraslih in oblike sodelovanja z Evropo Povzetek   PDF
Nena Mijoč
 
L. 1, Št. 3-4 (1995) Prihodnost izobraževanja odraslih v Evropi - metodološki pristop in opis vzorca raziskave Povzetek   PDF
Sabina Jelenc Krašovec
 
L. 3, Št. 1 (1997) Prihodnost ustvarjamo ljudje Povzetek   PDF
Daniela Brečko
 
L. 20, Št. 3 (2014) Prihodnost visokošolskih institucij: širitev zunaj Evrope, sodelovanje in mednarodne skupine Podrobnosti   PDF
Polona Baloh
 
L. 22, Št. 1 (2016) Prilagodljivi računalniški sistem za priporočanje učnih objektov v konstruktivističnem učnem okolju – ALECA Povzetek   PDF
Uroš Ocepek, Irena Nančovska Šerbec, Jože Rugelj, Zoran Bosnić
 
L. 20, Št. 2 (2014) Primerjalna analiza korporativnih akademij v slovenskem gospodarstvu Povzetek   PDF
Metod Šuligoj, Lucija Turčić
 
L. 5, Št. 1 (1999) Priporočila za pripravo pisnih učnih gradiv Povzetek   PDF
Gozdana Miglič
 
L. 6, Št. 1 (2000) Priprava na upokojitev Povzetek   PDF
Meta Ušeničnik
 
L. 14, Št. 3-4 (2008) Pripravljenost za izobraževanje v odraslosti se ustvarja v šoli Povzetek   PDF
Sabina Jelenc Krašovec
 
L. 5, Št. 2-3 (1999) Pripravništvo - predpis ali potreba Povzetek   PDF
Tine Kopač
 
L. 11, Št. 4 (2005) Pristopi k učenju pri študentih tehnike. Družbene in tehnološke spremembe zahtevajo spremenjeno učenje Povzetek   PDF
Darjo Zuljan, Milena Valenčič Zuljan
 
L. 6, Št. 2 (2000) Priznanja za posebne dosežke pri učenju odraslih - letos že četrtič Povzetek   PDF
S. B. K.
 
L. 17, Št. 1 (2011) Priznavanje neformalnega in priložnostnega učenja – Rezultati raziskave Povzetek   PDF (English)
Marko Radovan
 
L. 17, Št. 1 (2011) Priznavanje znanja – Korak k optimalizaciji izobraževanja Povzetek   PDF
Vanda Rebolj
 
L. 10, Št. 1 (2004) Problemi sodobnega v starševstva kot izziv za v nadaljnje izobraževanje. Rezultati raziskave Povzetek   PDF
Nives Ličen, Klementina Bajec, Maja Furlan, Senka Jerončič, Ana Jovanovič, Jana Nusdorfer
 
L. 22, Št. 2 (2016) Proces prenove praktičnega usposabljanja: Praktično usposabljanje v bolonjskih študijskih programih Povzetek   PDF
Eva Repe
 
L. 13, Št. 1 (2007) Prof. dr. Jurij Kunaver, o metodi izobraževalne ekskurzije in o razsežnostih prostora Podrobnosti   PDF
Dušana Findeisen
 
L. 7, Št. 2 (2001) Prof. dr. Silvije Pongrac Podrobnosti   PDF
Ana Krajnc
 
L. 13, Št. 2 (2007) Profesionalni razvoj izobraževalcev Povzetek   PDF
Nives Ličen, Alenka Šeliga
 
L. 20, Št. 1 (2014) Profesionalni razvoj vzgojiteljev z vidika vzgojiteljevih pojmovanj Povzetek   PDF
Milena Valenčič Zuljan, Danijela Blanuša Trošelj
 
L. 2, Št. 3 (1996) Program lokalnega razvoja na Irskem Povzetek   PDF
Liam Carey
 
L. 2, Št. 3 (1996) Program lokalnega razvoja na Irskem Povzetek   PDF
Liam Carey
 
L. 19, Št. 3 (2013) Program za mednarodno ocenjevanje kompetenc odraslih PIAAC Povzetek   PDF
Jasmina Mirčeva
 
L. 17, Št. 4 (2011) Programi e-izobraževanja – izkušnje z izvajanjem in načrti Povzetek   PDF
Margerita Zagmajster
 
L. 15, Št. 4 (2009) Programi in oblike izvajanja študija tehnike za zaposlene Povzetek
 
L. 7, Št. 2 (2001) Programiranje v jezikovnem izobraževanju odraslih Povzetek   PDF
Nadja Dobnik
 
L. 3, Št. 3-4 (1997) Programska prenova izobraževalnega sistema v Franciji Povzetek   PDF
Dušana Findeisen
 
L. 22, Št. 3 (2016) Projekt cinage – Evropski film za dejavno staranje Povzetek   PDF
Meta Furlan
 
L. 21, Št. 3 (2015) Projekt EDUKA – vzgajati k različnosti Povzetek   PDF
Zaira Vidau, Norina Bogatec
 
L. 22, Št. 1 (2016) Projekt SHAPE. Izmenjava dobrih praks kot strategija za profesionalni razvoj izobraževalcev odraslih Povzetek   PDF
Aleksandra Radojc
 
L. 13, Št. 3 (2007) Projektna metoda v izobraževanju Povzetek   PDF
Nena Mijoč
 
L. 7, Št. 3 (2001) Projektno učenje za brezposelne Povzetek   PDF
Andreja Dobrovoljc
 
L. 14, Št. 1-2 (2008) Promocija strategije vseživljenjskosti učenja Podrobnosti   PDF
Zoran Jelenc
 
L. 4, Št. 1-2 (1998) Prostovoljne organizacije in izobraževanje odraslih Povzetek   PDF
Konrad Elsdon
 
L. 13, Št. 4 (2007) Prostovoljno animatorstvo kot učno okolje Povzetek   PDF
Jure Babnik
 
L. 9, Št. 4 (2003) Prostovoljstvo kot način in v nadaljevanje življenja. Na rob pogovoru z Liz Burns, predsednico mednarodnega društva za prostovoljska prizadevanja (IAVE) Podrobnosti   PDF
Dušana Findeisen
 
L. 2, Št. 3 (1996) Prosvetna društva in vloga gimnazije v Gorici v letih 1848-1914 Povzetek   PDF
Monika Govekar
 
L. 15, Št. 1 (2009) Prožna varnost (flexicurity) kot izziv realnosti Povzetek   PDF
Magda Zupančič
 
L. 14, Št. 1-2 (2008) Prožna varnost in dohitevanje znanja ter usposobljenosti starejših delavcev Povzetek   PDF
Magda Zupančič
 
L. 1, Št. 3-4 (1995) Prva Poletna andragoška šola v Ajdovščini Povzetek   PDF
Nives Ličen
 
L. 9, Št. 2 (2003) Psihologija odrasle dobi i starenja (Schai, K. W. in Willis, L.S.), Naklada Slap, Jastrebarsko, 2001 Podrobnosti   PDF
Tanja Šulak
 
L. 7, Št. 4 (2001) Psihološki temelji za učinkovito posredovanje znanja zaposlenim Povzetek   PDF
Metka Galič
 
L. 17, Št. 4 (2011) Psihološko-didaktični vidiki tutorske podpore v e-izobraževanju Povzetek   PDF
Marko Radovan
 
L. 20, Št. 4 (2014) Psihoterapija kot možnost razvoja empatije v odraslosti Povzetek   PDF
Barbara Simonič
 
L. 18, Št. 2 (2012) Radej B. et al - Vrednotenje politik – obzorja nove miselnosti (Ljubljana, Vega, 2011) Podrobnosti   PDF
Bojan Radej
 
L. 23, Št. 3 (2017) Radikalizacija državljanske vzgoje Povzetek   PDF (English)
Stuart Moir, Jim Crowther
 
L. 10, Št. 1 (2004) Radikalno izobraževanje odraslih. Integralni del procesa družbenih sprememb Povzetek   PDF
Sonja Kump
 
L. 10, Št. 1 (2004) Razgrnimo skrivnosti disleksije. Odlike in težave ljudi s posebnimi sposobnostmi Povzetek   PDF
Ana Krajnc
 
L. 22, Št. 4 (2016) Raziskava o biografskem učenju žensk v kontekstu migracij Povzetek   PDF
Klara Kožar Rosulnik
 
L. 22, Št. 1 (2016) Raziskava o izrazu karierna orientacija Povzetek   PDF
Zoran Jelenc
 
L. 3, Št. 2 (1997) Raziskava o visokošolskem izobraževanju odraslih v Sloveniji Povzetek   PDF
Bogomir Mihevc
 
L. 21, Št. 2 (2015) Raziskava PIAAC – vpogled v sedanje spretnosti odraslih Povzetek   PDF
Estera Možina
 
L. 3, Št. 1 (1997) Raziskovanje izobraževanja odraslih v Sloveniji Povzetek   PDF
Zoran Jelenc
 
L. 17, Št. 3 (2011) Raziskovanje kompleksnih upravljavskih problemov – primer vrednotenja politik Povzetek   PDF
Bojan Radej
 
L. 21, Št. 1 (2015) Raziskovanje lastne prakse kot dejavnik profesionalnega razvoja babic in medicinskih sester Povzetek   PDF
Anita Jug Došler, Metka Skubic, Petra Petročnik
 
L. 3, Št. 1 (1997) Raziskovanje uspešnosti Povzetek   PDF
Bogomir Novak
 
L. 22, Št. 3 (2016) Različne dimenzije filma v programu projektno učenje za mlajše odrasle Povzetek   PDF
Simona Hodnik, Andreja Kermc
 
L. 13, Št. 1 (2007) Razprave o kakovosti Povzetek   PDF
Milena Zorić
 
L. 17, Št. 2 (2011) Razumevanje in pomen kaznovanja in kaznovalnih politik nekoč in danes Povzetek   PDF
Marjeta Tesla
 
L. 18, Št. 1 (2012) Razumevanje in zmanjševanje osipa v e-izobraževanju Povzetek   PDF
Marko Radovan
 
L. 17, Št. 2 (2011) Razumevanje učenja odraslih iz ranljivih skupin v okviru kognitivnih teorij učenja Povzetek   PDF
Manuel Kuran
 
L. 19, Št. 4 (2013) Razvijanje pismenosti v maternem jeziku, ko materni jezik ni uradni jezik: vpliv bralnih in pisnih praks Povzetek   PDF
Maja Mezgec
 
L. 16, Št. 4 (2010) Razvijanje potencialov študentov z disleksijo Podrobnosti   PDF
Marija Kavkler
 
L. 6, Št. 3 (2000) Razvijanje učnega stila v izobraževanju odraslih Povzetek   PDF
Antonija Jakop
 
L. 7, Št. 4 (2001) Razvijanje vodstvene kompetentnosti Povzetek   PDF
Edvard Konrad
 
L. 3, Št. 2 (1997) Razvijmo sebe, druge in s tem svoj kraj Povzetek   PDF
Dušana Findeisen
 
L. 14, Št. 1-2 (2008) Razvoj in pomen ljudskih visokih šol na Slovenskem v letih 1918 -1941 Povzetek   PDF
Monika Govekar Okoliš
 
L. 15, Št. 3 (2009) Razvoj in poslanstvo slovenske univerze za tretje življenjsko obdobje Povzetek   PDF
Alijana Šantej
 
L. 6, Št. 1 (2000) Razvoj izobraževanja na področju dela Povzetek   PDF
Jasmina Mirčeva
 
L. 8, Št. 2 (2002) Razvoj kariere kot interakcija med posameznikom in organizacijo ter vloga v izobraževanja. 1. del: predhodna izbira poklica Povzetek   PDF
Danijela Brečko
 
L. 9, Št. 1 (2003) Razvoj kariere menedžerk. Ali imajo ženske enake možnosti za napredovanje? Povzetek   PDF
Gabi Ogulin
 
L. 13, Št. 1 (2007) Razvoj kariere v učeči se organizaciji Povzetek   PDF
Danijela Brečko
 
L. 2, Št. 4 (1996) Razvoj kritičnega mišljenja v obdobju odraslosti Povzetek   PDF
Sabina Jelenc Krašovec
 
L. 21, Št. 4 (2015) Razvoj neformalnega izobraževanja odraslih skozi zgodovino Zasavske ljudske univerze Povzetek   PDF
Monika Govekar-Okoliš, Manja Fakin
 
L. 6, Št. 3 (2000) Razvoj nevladnih organizacij Povzetek   PDF
Bojan Žnidaršič
 
L. 19, Št. 3 (2013) Razvoj odnosa starejših odraslih do sodobne likovne umetnosti Povzetek   PDF
Rajka Bračun Sova
 
L. 6, Št. 2 (2000) Razvoj osebnosti in vseživljenjsko izobraževanje Povzetek
Irena Lesar
 
L. 4, Št. 1-2 (1998) Razvoj prosvetne misli na Slovenskem Povzetek
Ana Krajnc
 
L. 3, Št. 2 (1997) Razvoj samoizobraževalne kulture v družboslovju Povzetek   PDF
Alojzija Židan
 
L. 10, Št. 1 (2004) Razvojna psihologija (uredili Ljubica Marjanovič Umek in Maja Zupančič) Podrobnosti   PDF
Tanja Šulak
 
L. 8, Št. 3-4 (2002) Razvojne možnosti e-izobraževanja v svetu in Sloveniji Povzetek   PDF
Lea Bregar
 
L. 20, Št. 2 (2014) Refleksija o ključnih kompetencah pri vseživljenskem učenju: Strukturna analiza študijskih programov za učitelje v Republiki Hrvaški Povzetek   PDF (English)
Matilda Karamatić Brčić, Višnja Perin
 
L. 20, Št. 1 (2014) Refleksija o reorganizaciji državljanske vzgoje in izobraževanja z dramsko metodo Povzetek   PDF (English)
Gökçen Özbek
 
L. 7, Št. 3 (2001) Regionalni pregled toka kapitala znanja Povzetek   PDF
Tanja Čelebič
 
L. 20, Št. 1 (2014) Religijsko izobraževanje in kateheza odraslih v Katoliški cerkvi Povzetek   PDF
Tadej Stegu
 
L. 20, Št. 4 (2014) Reteoretizacija priznavanja neformalno in priložnostno pridobljenega znanja Povzetek   PDF
Borut Mikulec
 
L. 22, Št. 2 (2016) Rob Evans, Ewa Kurantowicz, Emilio Lucio-Villegas (ur.) Researching and transforming adult learning and communities (Rotterdam, Boston, Sense & ESREA, 2016) Povzetek   PDF
Jasna Fakin Bajec
 
L. 9, Št. 3 (2003) Rosa-Maria Des Falgas - V zrcalu podobe predsednice Katalonskega društva za izobraževanje odraslih ACEFIR Podrobnosti   PDF
Dušana Findeisen
 
L. 10, Št. 3 (2004) Sam se učim Podrobnosti   PDF
Ana Krajnc
 
L. 13, Št. 2 (2007) Samoevalvacija kakovosti izobraževanja odraslih Povzetek   PDF
Tanja Možina
 
L. 13, Št. 1 (2007) Samoevalvacija kakovosti izobraževanja odraslih – 1. del Povzetek   PDF
Tanja Možina, Sonja Klemenčič
 
L. 21, Št. 2 (2015) Samoocena kompetenc za vseživljenjsko učenje študentov Univerze v Mostarju Povzetek   PDF (English)
Anita Klapan, Marija Šaravanja, Marijeta Mašić
 
L. 9, Št. 4 (2003) Samopodoba študentov in učna uspešnost. Vloga samopodobe v teoriji permanentnega izobraževanja Povzetek   PDF
Janez Vogrinc
 
L. 8, Št. 1 (2002) Samostalno učenje. Prof dr. Vlado Andrilović Podrobnosti   PDF
Tanja Šulak
 
L. 8, Št. 3-4 (2002) Samostojno izobraževanje študentov Povzetek   PDF
Zdenka Repanšek
 
L. 2, Št. 2 (1996) Samovzgoja odraslih za osebno rast Povzetek   PDF
Vida Premrl, Tomaž Flajs
 
L. 21, Št. 4 (2015) Sandra Bohlinger, Ulrika Haake … (ur.) (2015). Working and learning in times of uncertainty. Rotterdam, Sense Publishers Povzetek   PDF
Polona Kelava
 
L. 20, Št. 4 (2014) Schmidt-Hertha, Jelenc Krašovec, & Formosa (ur.): Learning across generations in europe: Contemporary issues in older adult education (Sense, 2014) Povzetek   PDF
Nives Ličen
 
L. 22, Št. 1 (2016) Še enkrat o neoliberalizmu I: ekonomija Povzetek   PDF
Primož Krašovec
 
L. 22, Št. 1 (2016) Še enkrat o neoliberalizmu II: politika Povzetek   PDF
Primož Krašovec
 
L. 22, Št. 2 (2016) Še enkrat o neoliberalizmu III: psihoafektivni učinki neoliberalizma in neoliberalna subjektivnost Povzetek   PDF
Primož Krašovec
 
L. 11, Št. 2 (2005) Se odrasli lahko nehamo izobraževati? Vključevanje Slovencev v izobraževanje in primerjava z Evropo Povzetek   PDF
Jadranka Tuš
 
L. 2, Št. 3 (1996) Seniorji se učijo in učijo druge Povzetek   PDF
Jože Jan
 
L. 6, Št. 1 (2000) Silvije Pongrac: Izobraževanje odraslih v hrvaški družbi Povzetek   PDF
Ana Krajnc
 
L. 2, Št. 1 (1996) Sistem DACUM pri sestavljanju strokovnih izobraževalnih programov Povzetek   PDF
Jindra Kulich
 
L. 9, Št. 2 (2003) Sklenimo posel z vladarji znanja: učna pogodba. GV Izobraževanje, Ljubljana, 2003 Brečko, Daniela Podrobnosti   PDF
Tanja Šulak
 
L. 22, Št. 3 (2016) Skočiti v film - Film in učenje v odraslosti Povzetek   PDF
Nives Ličen
 
L. 7, Št. 3 (2001) Skrb za kakovost nacionalnih razvojnih projektov Povzetek   PDF
Sonja Klemenčič
 
L. 23, Št. 1 (2017) Skupnosti prakse kot metodologija za razvijanje inovacij v izobraževanju odraslih za trajnostni razvoj Povzetek   PDF (English)
Nives Ličen, Dušana Findeisen, Jasna Fakin Bajec
 
L. 15, Št. 4 (2009) Skupnostno izobraževanje kot nova oblika izobraževanja odraslih na podeželju Povzetek   PDF
Vesna Močnik
 
L. 5, Št. 1 (1999) Slovenci v procesu pridobivanja formalne izobrazbe Povzetek   PDF
Ana Krajnc
 
L. 10, Št. 1 (2004) Slovenija in evropski visokošolski prostor Podrobnosti
Alojz Kralj
 
L. 14, Št. 3-4 (2008) Slovenščina med divjo raščo in omiko Povzetek   PDF
Vanda Rebolj
 
L. 7, Št. 2 (2001) Slovenska slovnica Podrobnosti   PDF
Marija Sonja Pezdirc
 
L. 12, Št. 2 (2006) Smo (bomo) slovenci za trg delovne sile narod preveč izobraženih? Podrobnosti   PDF
Daniela Brečko
 
L. 5, Št. 2-3 (1999) So naše ciljne skupine res nedosegljive? Povzetek   PDF
Dušana Findeisen
 
L. 4, Št. 1-2 (1998) So pravljice tudi za odrasle? Povzetek   PDF
Nives Ličen
 
L. 5, Št. 4 (1999) So v Sloveniji izpolnjeni pogoji za aktivno državljanstvo? Povzetek   PDF
Ester Možina
 
L. 7, Št. 4 (2001) Socialni kapital in izobraževalne potrebe odraslih v obdobju spreminjanja dela in trženja Povzetek   PDF
Nives Ličen
 
L. 21, Št. 4 (2015) Socioekonomski položaj samozaposlenih v kulturi: oris stanja v Sloveniji Povzetek   PDF
Irena Ograjenšek, Lejla Perviz
 
L. 7, Št. 3 (2001) Sociokronološka izhodišča za načrtovanje kariere Povzetek   PDF
Danijela Brečko
 
L. 15, Št. 4 (2009) Sociokulturna animacija družbi vdihne življenje - O povezovanju družbenega in kulturnega sredi nove kulture Povzetek   PDF
Dušana Findeisen
 
L. 20, Št. 4 (2014) Sociokulturna animacija v bolnišnici in pravica do kulture Povzetek   PDF
Dušana Findeisen
 
L. 7, Št. 4 (2001) Sodobna politika izobraževanja kadrov in razvoj kariere - primer podjeqa Planika Kranj Povzetek   PDF
Renata Mihalič, Roman Nahtigal
 
L. 11, Št. 2 (2005) Sodobna vprašanja v motivacije in učenja odraslih Podrobnosti   PDF
Dušana Findeisen
 
L. 7, Št. 1 (2001) Sodobne identitete v vrtincu diskurzov - Nastran Ule, Mirjana Podrobnosti   PDF
Tanja Šulak
 
L. 14, Št. 1-2 (2008) Sodobni pristopi k analizi potreb v kontekstu jezika stroke Povzetek   PDF
Slavica Čepon
 
L. 6, Št. 4 (2000) Sodobni razvoj kakovosti v izobraževanju odraslih na Finskem Povzetek   PDF
Tiimo Toivianinen
 
L. 9, Št. 4 (2003) Šola kot "pripravljalnica" za nadaljnje učenje. Odnos šole do vseživljenjskega učenja Povzetek   PDF
Maša Mlinarič
 
L. 6, Št. 2 (2000) Šolski management Povzetek   PDF
Ivan Voršnik, Simon Muha
 
L. 23, Št. 2 (2017): Tematska številka: Antirasistične perspektive v izobraževanju Soočanje z raznolikostjo in antirazismom v izobraževanju odraslih: Institucionalni pogled Povzetek   PDF (English)   PDF
Annette Sprung
 
L. 13, Št. 3 (2007) Spletna konferenca v učnem procesu Povzetek   PDF
Vanda Rebolj
 
L. 21, Št. 2 (2015) Spletna platforma EPALE – priložnost za izmenjavo in sodelovanje izobraževalcev odraslih Povzetek   PDF
Ajda Turk
 
L. 16, Št. 4 (2010) Splošna knjižnica – priložnost za vseživljenjsko učenje. Ponudba dejavnosti za odrasle v Knjižnici Cirila Kosmača Tolmin Povzetek   PDF
Jožica Štendler
 
L. 18, Št. 3 (2012) Splošne knjižnice in izobraževanje odraslih Povzetek   PDF
Simona Šinko
 
L. 5, Št. 4 (1999) Splošno, neformalno izobraževanje za razvoj civilne družbe Povzetek   PDF
Olga Drofenik
 
L. 3, Št. 2 (1997) Splošno strokovno izpopolnjevanje učiteljev Povzetek   PDF
Cveta Razdevšek Pučko
 
L. 14, Št. 1-2 (2008) Spodbuda k vzgoji za medije Povzetek   PDF
Anita Mikulič
 
L. 1, Št. 3-4 (1995) Spodbude za nadaljne učenje Povzetek   PDF
Daniela Brečko
 
L. 21, Št. 3 (2015) Spodbujanje medkulturnega dialoga Povzetek   PDF
Tina Baloh
 
L. 6, Št. 3 (2000) Spontano individualno izobraževanje Povzetek   PDF
Ana Krajnc
 
L. 16, Št. 3 (2010) Spopolnjevanje izobraževalcev je naša skupna skrb Podrobnosti   PDF
Zdenka Birman Forjanič
 
L. 20, Št. 1 (2014) Spoznaj sebe in druge: človek kot družbeno bitje in medosebni odnosi (ocena knjige) Povzetek   PDF
Dušana Findeisen
 
L. 2, Št. 1 (1996) Spoznajmo retorične sposobnosti Povzetek   PDF
Tatjana Zidar
 
L. 5, Št. 1 (1999) Spoznavna funkcija predavateljevega govora Povzetek   PDF
Tatjana Zidar
 
L. 22, Št. 4 (2016) Sprejemanje informacijsko-komunikacijske tehnologije - Dejavniki in modeli Povzetek   PDF
Nina Kristl
 
L. 23, Št. 3 (2017) Sprememba dejavnosti študentov, ko postajajo učitelji Povzetek   PDF (English)
Joanna Malinowska
 
L. 22, Št. 4 (2016) Spremenjene pedagoške prakse z uporabo IKT Povzetek   PDF
Barbara Neža Brečko
 
L. 16, Št. 2 (2010) Spreminjanje družbene strukture in vseživljenjsko izobraževanje – Iz industrijske v družbo znanja Povzetek   PDF
Ana Krajnc
 
L. 8, Št. 2 (2002) Spreminjanje stališč kot del v vseživljenjskega v izobraževanja Povzetek   PDF
Andrej Pavletič
 
L. 7, Št. 4 (2001) Spremljanje učinkovitosti Izobraževanja v podjetjih Povzetek   PDF
Adriana Rejc
 
L. 3, Št. 2 (1997) Spretnosti sporazumevanja in vplivanja Povzetek   PDF
Daniela Brečko
 
L. 3, Št. 3-4 (1997) Sprostitev in ustvarjalnost v šoli (Helena Bizjak) Povzetek   PDF
Daniela Brečko
 
L. 7, Št. 4 (2001) Središče za samostojno učenje v podjetju Povzetek   PDF
Aleksander Pokovec
 
L. 7, Št. 4 (2001) Srednje poklicno izobraževanje odraslih v delovnem okolju Povzetek   PDF
Gvido Melink, Martin Pivk
 
L. 20, Št. 1 (2014) Stališča in predsodki o študentih s posebnimi potrebami Povzetek   PDF
Adrijana Biba Rebolj
 
L. 7, Št. 1 (2001) Standard »Vlagatelji v ljudi« - Dolgoročna naložba v ljudi z visokim donosom Povzetek   PDF
Peter Beltram
 
L. 19, Št. 1 (2013) Standardizacija izobraževanja odraslih v Republiki Hrvaški Povzetek   PDF (English)
Anita Klapan, Sofija Vrcelj, Siniša Kušić
 
L. 15, Št. 3 (2009) Starejši delavci na trgu delovne sile Povzetek   PDF
Sabina Jelenc Krašovec
 
L. 20, Št. 3 (2014) Starejši moški in učenje skozi versko in politično pripadnost: študiji primera z Malte Povzetek   PDF (English)
Marvin Formosa, Roberta Chetcuti Galea, Rosette Farrugia Bonello
 
L. 20, Št. 3 (2014) Starejši moški kot drevesa modrosti z globokimi koreninami Povzetek   PDF
Tiina Tambaum, Helina Kuusk
 
L. 18, Št. 3 (2012) Starejši odrasli kot posebno učno občinstvo Povzetek   PDF
Ana Krajnc
 
L. 23, Št. 1 (2017) Starizem ali starostizem? Povzetek   PDF
Lilijana Burcar
 
L. 13, Št. 1 (2007) Starši se morajo veliko naučiti… Podrobnosti   PDF
Ana Krajnc
 
L. 15, Št. 3 (2009) Ste dejali izobraževanje starejših odraslih, ste dejali dejavna poznejša leta življenja? Podrobnosti   PDF
Dušana Findeisen
 
L. 7, Št. 2 (2001) Sto znamenitih osebnosti v šolstvu na Slovenskem Podrobnosti   PDF
Tanja Šulak
 
L. 7, Št. 4 (2001) Storitve e-izobraževanja za poslovno okolje Povzetek   PDF
Janez Bešter, Matevž Pustišek, Marko Papič
 
L. 7, Št. 4 (2001) Strategija izobraževanja kadrov med gospodarsko recesijo (Primer podjetja Smart Com) Povzetek   PDF
Nataša Kegelj Kovačič
 
L. 17, Št. 2 (2011) Študij andragogike in izobraževanje andragogov Povzetek   PDF   PDF (English)
Ana Krajnc
 
L. 7, Št. 3 (2001) Študijski krožki - vzvod sociokulturne animacije Povzetek   PDF
Vilma Malečkar
 
L. 8, Št. 2 (2002) Svetovanje v izobraževanju odraslih. Ljubljana, Andragoški center Republike Slovenije, 2002 Podrobnosti   PDF
Tanja Šulak
 
L. 7, Št. 4 (2001) SWOT-analiza uporabnosti e-izobraževanja za zaposlene Povzetek   PDF
Mojca Bavdaž Kveder, Lea Bregar, Irena Ograjenšek
 
L. 19, Št. 2 (2013) Tateisi, Nobuo: Podjetje kot dober državljan ‒ v skupnost usmerjen management za 21. stoletje, Velenje, IPAK, 2009 Povzetek   PDF
Ana Krajnc
 
L. 2, Št. 4 (1996) Tečaji retorike za študente Povzetek   PDF
Daniela Brečko
 
L. 22, Št. 1 (2016) Tečaji španščine za starejše odrasle na Univerzi za tretje življenjsko obdobje in v Dnevnih centrih aktivnosti za starejše Povzetek   PDF
Klara Zavrl, Marko Radovan
 
L. 2, Št. 3 (1996) Teden vseživljeniskega učenja v Sloveniji - naš korak v svet Povzetek   PDF
Zoran Jelenc
 
L. 16, Št. 4 (2010) Teoretska izhodišča za pripravo izobraževalnih programov za življenje v multikulturni družbi Povzetek   PDF
Klara Kožar
 
L. 21, Št. 2 (2015) TEORETSKI IN METODOLOŠKI PROBLEMI EVALVACIJE POLITIKE IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH (Ocena doktorskega dela Simone Šinko) Povzetek   PDF
Sonja Kump
 
L. 9, Št. 3 (2003) Teoretski koncepti o čustvih Povzetek   PDF
Nives Ličen
 
L. 11, Št. 2 (2005) Teorije vzgoje in v izobraževanja odraslih (Julius Matulčik) Podrobnosti   PDF
Tanja Šulak
 
L. 8, Št. 3-4 (2002) The power of experimental learning. A handbook for trainers and educators, Beard & Wilson, Kogan Page, London, 2002 Podrobnosti   PDF
Brane Gruban
 
L. 13, Št. 4 (2007) Thomas A. Harris: JAZ SEM V REDU – TI SI V REDU Podrobnosti   PDF
Tanja Šulak
 
L. 5, Št. 1 (1999) Tijana Mandić: Psihologija komunikacije Povzetek   PDF
Daniela Brečko
 
L. 11, Št. 4 (2005) Timsko delo v v izobraževalnih organizacijah in analiza "insights" z metodo vpogleda do učinkovitega dela v timu Povzetek   PDF
Darja Zorko Mencin
 
L. 5, Št. 1 (1999) Tisočletje razuma Povzetek   PDF
Daniela Brečko
 
L. 1, Št. 3-4 (1995) Tradicionalni salzburški pogovori o izobraževanju odraslih Povzetek   PDF
Anita Klapan
 
L. 20, Št. 1 (2014) Transformativna mediacija tudi v Sloveniji Povzetek   PDF
Marko Iršič
 
L. 17, Št. 3 (2011) Transformativno učenje v partnerskih odnosih na prehodu v starševstvo Povzetek   PDF
Nataša Rijavec Klobučar
 
L. 18, Št. 4 (2012) Transitions, generations andinformal learning in later life Povzetek   PDF (English)
John Field
 
L. 21, Št. 3 (2015) Tranzicijsko učenje kot del procesa migracije Povzetek   PDF
Petra Jejčič
 
L. 18, Št. 4 (2012) Travmatični in hujši stresni dogodki udeležencev Programa PUM ‒ Projektnega učenja za mlajše odrasle Povzetek   PDF
Martina Guzelj
 
L. 17, Št. 4 (2011) Trendi v e-izobraževanju ter dejavniki uspešnega in učinkovitega vpeljevanja v izobraževanje odraslih v Sloveniji Povzetek   PDF
Lea Bregar
 
L. 4, Št. 1-2 (1998) Tržno gospodarstvo in izobraževanje zaposlenih Povzetek   PDF
Angelca Ivančič
 
L. 5, Št. 1 (1999) Tudi naši možgani potrebujejo energijo Povzetek   PDF
Nina Mazi
 
L. 13, Št. 3 (2007) U. Beck in E. Beck-Gernsheim: POPOLNOMA NORMALNI KAOS LJUBEZNI Podrobnosti   PDF
Tanja Šulak
 
L. 11, Št. 1 (2005) Učeča se družina - tudi starši potrebujejo šolo Povzetek   PDF
Andreja Jereb
 
L. 9, Št. 1 (2003) Učeča se družina. Možnosti za neformalno izobraževanje v družinah Povzetek   PDF
Katjuša Ferletič
 
L. 12, Št. 1 (2006) Učeča se organizacija - Element razvoja zaposlenih v podjetjih Povzetek   PDF
Zdenka Birman Forjanič
 
L. 7, Št. 1 (2001) Učeča se organizacija in delavci znanja Povzetek   PDF
Danijela Brečko
 
L. 6, Št. 3 (2000) Učeče se organizacije Povzetek   PDF
Sabina Jelenc Krašovec
 
L. 2, Št. 1 (1996) Učenje in znanost za prihodnost Povzetek   PDF
Nada Mulej
 
L. 9, Št. 2 (2003) Učenje iz izkušenj. Revidiran model učenja iz izkušenj Povzetek   PDF
Peter Jarvis
 
L. 20, Št. 4 (2014) Učenje najdemo povsod! Revija naj to odslikava! Intervju s prof. dr. Ano Krajnc ob 20-letnici revije Andragoška spoznanja Povzetek   PDF   YouTube   HTML
Polona Kelava
 
L. 3, Št. 1 (1997) Učenje odraslih: ključ za 21. stoletje Povzetek   PDF
Vida A. Mohorčič - Špolar
 
L. 14, Št. 3-4 (2008) Učenje plesa, učenje s plesom Podrobnosti   PDF
Nives Ličen
 
L. 1, Št. 1-2 (1995) Učenje po metodi AVS Povzetek   PDF
Karmen Špilek Štumberger
 
L. 19, Št. 2 (2013) Učenje v poznejših letih: univerze, poučevanje, medgeneracijsko učenje in kohezivnost skupnosti Povzetek   PDF (English)
Keith Percy
 
L. 1, Št. 3-4 (1995) Učenje za družino Povzetek   PDF
Nives Ličen
 
L. 8, Št. 2 (2002) Učinki študijskih krožkov. Kjer se srečata nacionalni interes in potrebe posameznika Podrobnosti   PDF
Nevenka Bogataj
 
L. 10, Št. 4 (2004) Učinki vpeljevanja modela kakovosti POKI na šolo Povzetek   PDF
Jasna Kržin Stepišnik
 
L. 19, Št. 1 (2013) Učinkovit menedžment znanja kot podlaga za celosten znanjski inženiring - Znanje kot ključni kapital organizacije Povzetek   PDF
Svetlana Lazović
 
L. 10, Št. 4 (2004) Učitelj odraslih kot v spodbujevalec kritičnega v mišljenja Povzetek   PDF
Sabina Jelenc Krašovec
 
L. 13, Št. 2 (2007) Učitelj – mentor v sistemu pripravništva Podrobnosti   PDF
Nives Ličen
 
L. 10, Št. 3 (2004) Učitelji v 19. stoletju v boju za slovensko identiteto Povzetek   PDF
Monika Govekar-Okoliš
 
L. 8, Št. 1 (2002) Učna okolja Podrobnosti   PDF
Ana Krajnc
 
L. 9, Št. 2 (2003) Učna pogodba - novo orodje v izobraževanju odraslih Povzetek   PDF
Danijela Brečko
 
L. 12, Št. 3 (2006) Učni izzivi starševstva Povzetek   PDF
Matej Torkar
 
L. 2, Št. 1 (1996) Učni potni list Povzetek   PDF
Ana Krajnc
 
L. 2, Št. 2 (1996) Učni potni list Povzetek   PDF
Bogdan Jug
 
L. 14, Št. 1-2 (2008) Učno krmiljenje (coaching) kot uspešna metoda usposabljanja in izobraževanja posameznika Povzetek   PDF
Ana Krajnc
 
L. 8, Št. 1 (2002) Udeležba prebivalcev Slovenije v izobraževanju odraslih 2001. Andragoški center Republike Slovenije Podrobnosti   PDF
Slavica Černoša
 
L. 7, Št. 4 (2001) Ugotavljanje in merjenje uspešnosti izobraževanja - primer podjetja Revoz Povzetek   PDF
Marta Poreber
 
L. 4, Št. 1-2 (1998) Ugotavljanje in potrjevanje znanja Povzetek   PDF
Nataša E. Jelenc
 
L. 7, Št. 1 (2001) Ugotavljanje in razvoj kakovosti v izobraževanju odraslih Povzetek   PDF
Tanja Možina
 
L. 3, Št. 2 (1997) Ugotavljanje potreb po visokošolskem izobraževanju odraslih Povzetek   PDF
Darka Podmenik
 
L. 17, Št. 1 (2011) Ugotovitve in spoznanja z izobraževanja mentorjev za praktično usposabljanje študentov Povzetek   PDF
Monika Govekar Okoliš, Urška Gruden
 
L. 21, Št. 1 (2015) Uničevanje mišljenja Povzetek   PDF
Tomaž Sajovic
 
L. 7, Št. 4 (2001) Univerza kot del učeče se družbe Povzetek   PDF
Sabina Jelenc Krašovec
 
L. 21, Št. 1 (2015) Univerza v primežu neoliberalne politike Povzetek   PDF
Sonja Kump
 
L. 20, Št. 4 (2014) Univerza za tretje življenjsko obdobje 30 let pozneje Povzetek   PDF
Alijana Šantej
 
L. 11, Št. 2 (2005) Upajmo si biti starši. Praktično delovanje dveh sol za starše Povzetek   PDF
Andreja Jereb
 
L. 7, Št. 2 (2001) Uporaba metode globalnega učenja pri poučevanju tujih jezikov Povzetek   PDF
Tatjana Dragovič, Jelica Pegan Šternberger
 
L. 19, Št. 1 (2013) Uporaba osebnega izobraževalnega načrta v formalnem izobraževanju odraslih – rezultati evalvacijske študije Povzetek   PDF
Sonja Kump, Sabina Jelenc Krašovec, Marko Radovan
 
L. 22, Št. 3 (2016) Uporabnost filma pri verskem izobraževanju Povzetek   PDF (English)
Andraž Arko
 
L. 7, Št. 4 (2001) Upoštevanje izkušenj pri programiranju izobraževanja zaposlenih Povzetek   PDF
Nena Mijoč
 
L. 8, Št. 2 (2002) Upravljanje znanja Podrobnosti   PDF
Danijela Brečko
 
L. 9, Št. 2 (2003) Upravljanje znanja v organizacijah Povzetek   PDF
Maja Barbara Muc
 
L. 14, Št. 3-4 (2008) Uresničevanje potencialov e-izobraževanja v izobraževanju odraslih Povzetek   PDF
Lea Bregar
 
L. 23, Št. 2 (2017): Tematska številka: Antirasistične perspektive v izobraževanju Uršula Lipovec Čebron (ur.) Kulturne kompetence in zdravstvena oskrba: Priročnik za razvijanje kulturnih kompetenc zdravstvenih delavcev Ljubljana, Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2016 Povzetek   PDF
Majda Pahor
 
L. 15, Št. 2 (2009) Usmeritev k ustvarjalnemu vseživljenjskemu okolju Podrobnosti   PDF
Zdravko Mlinar
 
L. 8, Št. 3-4 (2002) Uspešno vključevanje v socialno okolje Povzetek   PDF
Darka Podmenik
 
L. 19, Št. 3 (2013) Uspešnost mentorstva v izobraževanju starejših odraslih Povzetek   PDF
Monika Govekar Okoliš, Renata Kranjčec
 
L. 7, Št. 2 (2001) Usposabljanje bodočih učiteljev angleščine Povzetek   PDF
Janez Skela
 
L. 2, Št. 2 (1996) Usposabljanje duševnih ljudi Povzetek   PDF
Špela Zgonc, Marinka Kapelj
 
L. 16, Št. 3 (2010) Usposabljanje in identiteta izobraževalcev odraslih Povzetek   PDF
Zoran Jelenc
 
L. 16, Št. 3 (2010) Usposabljanje svetovalcev v svetovalnih središčih za izobraževanje odraslih Povzetek   PDF
Tanja Vilič Klenovšek
 
L. 1, Št. 3-4 (1995) Usposabljanje učiteljev za razvijanje komunikacijskih spretnosti Povzetek   PDF
Tatjana Kadunc
 
L. 2, Št. 2 (1996) Usposabljanje za načrtovanje kariere Povzetek   PDF
Aleksandra Kovač
 
L. 20, Št. 1 (2014) Usposabljanje za psihološko pomoč v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami Povzetek   PDF
Andreja Lavrič
 
L. 12, Št. 3 (2006) Usposabljanje za življenjsko uspešnost. Programi UŽU izzivi podeželja Povzetek   PDF
Ana Ileršič, Livija Knaflič
 
L. 11, Št. 4 (2005) Usposabljanje zaposlenih za premagovanje stresa Povzetek   PDF
Sonja Treven
 
L. 7, Št. 4 (2001) Usposabljanje zaposlenih za prenos znanja - interno izobraževanje in izobraževanje izobraževalcev Povzetek   PDF
Nevenka Bevk
 
L. 15, Št. 4 (2009) Usposobljenost in potrebe trga dela prihodnosti - odgovornost sedanjosti Povzetek   PDF
Magda Zupančič
 
L. 16, Št. 3 (2010) Usposobljenost za delo v izobraževanju odraslih in razvoj kariere Povzetek   PDF
Petra Javrh
 
L. 14, Št. 3-4 (2008) Ustanovitev sekcije za učenje in izobraževanje odraslih z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju pri Andragoškem društvu Slovenije Podrobnosti   PDF
Alenka Golob
 
L. 21, Št. 1 (2015) Utrinek iz imigrantske šole v Atenah Povzetek   PDF
Katja Lihtenvalner
 
L. 6, Št. 4 (2000) Utrinki s konference "Sistemi in trendi v izobraževanju odraslih" Povzetek   PDF
Dušana Findeisen
 
L. 18, Št. 2 (2012) Utrinki z obiska Inštituta za vseživljenjsko učenje Univerze v Leicestru in ob evropskem projektu/mreži FORAGE Podrobnosti   PDF
Dušana Findeisen
 
L. 6, Št. 4 (2000) Uvajanje standarda kakovosti ISO 9000 v izobraževanje odraslih Povzetek   PDF
Andrej Sotošek
 
L. 4, Št. 1-2 (1998) Uvodnik Povzetek   PDF
Ana Krajnc
 
L. 22, Št. 4 (2016) Uvodnik Podrobnosti   PDF
Marko Radovan
 
L. 23, Št. 3 (2017) Uvodnik: Vloga andragoga pri spodbujanju priložnostnega učenja v skupnosti Podrobnosti   PDF   PDF (English)
Sabina Jelenc Krašovec
 
L. 11, Št. 4 (2005) Vaupotič, Mirko (ur.): Evropska unija. Priložnost tudi za starejše (Ljubljana, ZOTKS, 2004) Podrobnosti   PDF
Tanja Šulak
 
L. 10, Št. 4 (2004) Več pozornosti našemu strokovnemu izrazju. Pravilna raba izrazoslovja krepi stroko Povzetek   PDF
Zoran Jelenc
 
L. 12, Št. 3 (2006) Več pozornosti v našemu strokovnemu izrazju Podrobnosti   PDF
Zoran Jelenc
 
L. 13, Št. 4 (2007) Vedoželjnost pri otrocih, starših, vzgojiteljicah in učiteljicah Povzetek   PDF
Anita Jug
 
L. 4, Št. 3-4 (1998) Vid Pečjak: Psihologija tretjega življenjskega obdobja Povzetek   PDF
Tanja Šulak
 
L. 14, Št. 3-4 (2008) Videolectures.net Podrobnosti   PDF
Davor Orlič
 
L. 13, Št. 4 (2006) Vidik navezanosti - pomembna komponenta v izobraževanju za medsebojne odnose v družini Povzetek   PDF
Barbara Mahnič
 
L. 13, Št. 4 (2006) Višanje ravni znanja v vseh življenjskih obdobjih Podrobnosti   PDF
Milan Zver
 
L. 6, Št. 3 (2000) Višja šola za poslovne sekretarje na daljavo Povzetek   PDF
Mateja Geder, Ema Perme
 
L. 3, Št. 3-4 (1997) Visokošolsko izobraževanje in vseživljenjsko učenje Povzetek   PDF
Hans G. Schuetze
 
L. 3, Št. 2 (1997) Visokošolsko izobraževanje odraslih v Sloveniji - s strategijo ali brez nje Povzetek   PDF
Zoran Jelenc
 
L. 20, Št. 2 (2014) Vključenost in ovire pri izobraževanju odraslih v evropski uniji ob začetku gospodarske recesije Povzetek   PDF
Dejan Hozjan, Nina Krmac
 
L. 18, Št. 3 (2012) Vključenost odraslih v izobraževanje ter materialne spodbude za izobraževanje v Sloveniji in izbranih državah EU Povzetek   PDF
Tanja Čelebič
 
L. 14, Št. 3-4 (2008) Vključenost odraslih v izobraževanje v Sloveniji z mednarodno primerjavo Povzetek   PDF
Tanja Čelebič
 
L. 11, Št. 4 (2005) Vključenost odraslih v v izobraževanje. Koliko nas dejavnosti vsakdanjega življenja spodbujajo k temu Povzetek   PDF
Jasmina Mirčeva
 
L. 4, Št. 3-4 (1998) Vloga izobraževanja odraslih v razvoju lokalne identitete Povzetek   PDF
Monika Govekar Okoliš
 
L. 13, Št. 4 (2006) Vloga izobraževanja starejših odraslih pri spodbujanju njihove družbene vključenosti Povzetek   PDF
Sabina Jelenc Krašovec, Sonja Kump
 
L. 2, Št. 3 (1996) Vloga javnih občil v praksi Borze znanja Povzetek   PDF
Manica Žmauc
 
L. 22, Št. 2 (2016) Vloga mentorja pri umetniškem ustvarjanju v skupini odraslih z motnjo v duševnem razvoju Povzetek   PDF
Katja Palčič
 
L. 7, Št. 4 (2001) Vloga mentorja v e-izobraževanju Povzetek   PDF
Ema Perme
 
L. 18, Št. 2 (2012) Vloga mentorja v izobraževanju starejših odraslih in razvoj mentorskega odnosa Povzetek   PDF
Monika Govekar-Okoliš, Renata Kranjčec
 
L. 8, Št. 2 (2002) Vloga posameznikovega samorazumevanja pri v uresničevanju vseživljenjskosti izobraževanja Povzetek   PDF
Irena Lesar
 
L. 7, Št. 3 (2001) Vloga raziskav pri načrtovanju usposabljanja Povzetek   PDF
Gozdana Miglič
 
L. 18, Št. 2 (2012) Vloga raziskovalca praktika v akcijskem raziskovanju Povzetek   PDF
Jelena Maksimović
 
L. 9, Št. 4 (2003) Vloga samospoštovanja pri razvijanju izobraževalne poti Povzetek   PDF
Petra Stepišek
 
L. 8, Št. 1 (2002) Vloga socialnega kapitala v izobraževanju odraslih Povzetek   PDF
Sonja Kump
 
L. 2, Št. 2 (1996) Vloga teleinformacijskih storitev v vseživljenjskem izobraievanju Povzetek   PDF
Jože Rugelj
 
L. 4, Št. 3-4 (1998) Vloga učbenika v izobraževanju na daljavo Povzetek   PDF
Nadja Dobnik
 
L. 2, Št. 2 (1996) Vloga znanja v politični resocializaciji odraslih Povzetek   PDF
Bogomir Novak
 
L. 9, Št. 4 (2003) Vodenje evidenc o procesu izobraževanja Podrobnosti   PDF
Nataša Kegelj Kovačič
 
L. 21, Št. 4 (2015) Vojko Kavčič (2015). Umovadba za bistre možgane v poznih letih. Dob pri Domžalah, Miš Povzetek   PDF
Tanja Šulak
 
L. 2, Št. 2 (1996) Vpeljevanje strategije vseživljenjskosti učenja Povzetek   PDF
Zoran Jelenc
 
L. 21, Št. 2 (2015) Vpliv izobrazbe in spretnosti starejših na individualno in družbeno blaginjo Povzetek   PDF
Sonja Kump
 
L. 8, Št. 1 (2002) Vpliv izobraževanja na prebujanje nacionalne identitete v 19. stoletju Povzetek   PDF
Monika Govekar-Okoliš
 
L. 15, Št. 3 (2009) Vpliv izobraževanja starejših na motivacijo za izobraževanje ostalih generacij Povzetek   PDF
Ana Krajnc
 
L. 14, Št. 3-4 (2008) Vpliv jomtienske deklaracije na izobraževanje v Indiji Povzetek   PDF
Marta Gregorčič
 
L. 15, Št. 2 (2009) Vpliv konfucija na sodobno izobraževanje na Kitajskem Povzetek   PDF
Katja Skitek
 
L. 18, Št. 1 (2012) Vpliv migracij na izobraževanje odraslih na Hrvaškem med Hrvaško osamosvojitveno vojno in v povojnem obdobju Povzetek   PDF (English)
Anita Klapan, Siniša Kušić, Danijela Rogić
 
L. 16, Št. 1 (2010) Vpliv neformalne in formalne izobrazbe staršev na učni uspeh mladostnika – Družinske značilnosti in izobrazba Povzetek   PDF
Snežana Lešnik
 
L. 21, Št. 2 (2015) Vpliv neformalnega izobraževanja na razvoj spretnosti in kompetenc Povzetek   PDF
Janko Muršak, Marko Radovan
 
L. 16, Št. 1 (2010) Vpliv šole in okolja na odnos odraslih srednješolcev do podjetništva Povzetek   PDF
Jaka Vadnjal, Dejan Jelovac, Janez Damjan
 
L. 12, Št. 2 (2006) Vrednote mladih in vseživljenjsko v izobraževanje Povzetek   PDF
Mirjana Petković
 
L. 6, Št. 4 (2000) Vrednotenje kakovosti kot podpora odločanju in vodenju Povzetek   PDF
Lili Štefanič
 
L. 5, Št. 4 (1999) Vsebina in pomen pojma državljanstvo Povzetek   PDF
Vida A. Mohorčič Špolar
 
L. 19, Št. 1 (2013) Vseživljenjska karierna orientacija se gradi na vedno novih znanjih Podrobnosti   PDF
Miša Hrovath Derganc
 
L. 5, Št. 2-3 (1999) Vseživljenjski razvoj osebnosti - teorija osebnostnega razvoja kot osnova za vzgojo odraslih (1. del) Povzetek   PDF
Daniela Brečko
 
L. 3, Št. 3-4 (1997) Vseživljenjsko izobraževanje ali vseživljenjsko učenje? Povzetek   PDF
Ana Krajnc
 
L. 2, Št. 2 (1996) Vseživljenjsko izobraževanje in osnovna šola Povzetek   PDF
Martin Kramar
 
L. 6, Št. 3 (2000) Vseživljenjsko izobraževanje na varilskem področju Povzetek   PDF
Janez Tušek
 
L. 7, Št. 1 (2001) Vseživljenjsko izobraževanje za pravičnost in socialno kohezivnost nov izziv visokega šolstva Podrobnosti   PDF
Ana Krajnc
 
L. 9, Št. 2 (2003) Vseživljenjsko svetovanje. Življenjska zgodba in njen pomen v svetovanju odraslim Povzetek   PDF
Dušana Findeisen
 
L. 14, Št. 1-2 (2008) Vseživljenjsko učenje in izobraževanje Povzetek   PDF
Aljana Lepšina
 
L. 20, Št. 4 (2014) Vseživljenjsko učenje in zaposljivost – vloga neformalne izobrazbe Povzetek   PDF (English)
Višnja Perin, Matilda Karamatić Brčić
 
L. 2, Št. 3 (1996) Vseživljenjsko učenje, pogoj za preživetje in kakovost Povzetek   PDF
Vida A. Mohorčič-Špolar
 
L. 11, Št. 3 (2005) Vseživljenjsko učenje v in vseživljenjsko v izobraževanje. Sodobna pedagogika 2/2005 (tematska številka) Podrobnosti   PDF
Tanja Šulak
 
L. 2, Št. 2 (1996) Vseživljenjsko učenje v knjižnici Povzetek   PDF
Tomaž Pevec
 
L. 10, Št. 2 (2004) Vseživljenjsko učenje v visokem šolstvu - grožnja ali izziv? Podrobnosti   PDF
Sonja Kump
 
L. 5, Št. 4 (1999) Vseživljenjsko učenje za aktivno demokracijo: Razširitev političnega diskurza Povzetek   PDF
Ian Martin
 
L. 14, Št. 3-4 (2008) Vseživljenjskost učenja in strokovno izrazje v vzgoji in izobraževanju Povzetek   PDF
Zoran Jelenc
 
L. 21, Št. 4 (2015) Vseživljenjskost učenja ter raziskovanje vzgoje in izobraževanja. Ob 50-letnici Pedagoškega inštituta Povzetek   PDF
Zoran Jelenc
 
L. 7, Št. 4 (2001) Vseživljensko izobraževanje med vizijo in utopijo - memorandum Povzetek   PDF
Franc Križaj
 
L. 6, Št. 3 (2000) Vzglbl spontanega izobraževanja Povzetek   PDF
Monika Govekar Okoliš
 
L. 5, Št. 1 (1999) Vzgoja in izobraževanje voznikov Povzetek   PDF
Andrej Justinek
 
L. 15, Št. 2 (2009) Vzgoja in izobraževanje za trajnostni razvoj kot vseživljenjski proces Povzetek   PDF
Nika Golob
 
L. 7, Št. 2 (2001) Vzgoja za multikulturainost Povzetek   PDF
Nevenka Tatković
 
L. 4, Št. 1-2 (1998) Vzgoja za prožno osebnost Povzetek   PDF
Bogomir Novak
 
L. 17, Št. 3 (2011) Vzgojne metode – zakaj in zakaj ne? Povzetek   PDF
Karmen Novak
 
L. 6, Št. 2 (2000) Vzgojno-izobraževalna vloga medicinske sestre Povzetek   PDF
Lidija Žnidarec Žagar
 
L. 17, Št. 3 (2011) Vzpostavljanje varne navezanosti kot temelj dela s posamezniki, pari in družino Povzetek   PDF
Tomaž Erzar, Katarina Kompan Erzar
 
L. 22, Št. 4 (2016) Wikiji v izobraževanju - Po desetih letih izkušenj Povzetek   PDF
Miran Hladnik, Jernej Polajnar
 
L. 9, Št. 2 (2003) William A. Draves - O prihodnosti učenja in dela Podrobnosti   PDF
Tomaž Simon
 
L. 22, Št. 4 (2016) Z dogovorom do poenotene rabe strokovnega izrazja na področju vzgoje in izobraževanja – primer PIAAC Povzetek   PDF
Janko Muršak
 
L. 20, Št. 3 (2014) Z ramo ob rami? Moškost in neformalno učenje v kasnejšem življenju Povzetek   Untitled (English)
António Fragoso, Rute Ricardo, Nélia Tavares, Aurora Coelho
 
L. 12, Št. 2 (2006) Z umetnostjo za demokracijo Povzetek   PDF
Nena Mijoč
 
L. 5, Št. 4 (1999) Za aktivno državljanstvo je potrebna vzgoja: Kjer se stroka in politika srečata z roko v roki Povzetek   PDF
Nada Salobir
 
L. 18, Št. 1 (2012) Za koncept vseživljenjskega izobraževanja in vseživljenjskega učenja je koncept izobraževanja odraslih vitalnega pomena Povzetek   PDF
Dušana Findeisen
 
L. 11, Št. 2 (2005) Za premagovanje poklicne izgorelosti potrebujemo v izobraževanje - Osebni izobraževalni moduli za preprečevanje in zdravljenje izgorelosti (1. del) Povzetek   PDF
Dušana Findeisen
 
L. 20, Št. 3 (2014) Žagar Ž., Igor in Kelava, Polona (ur.): From Formal to Non-Formal: Education, Learning and Knowledge. Cambridge, Cambridge Scholars Publishing, 2014 Povzetek   PDF
Nataša Rijavec Klobučar
 
L. 21, Št. 4 (2015) Zaposljivost – izziv za izobraževanje Povzetek   PDF
Polona Kelava
 
L. 8, Št. 1 (2002) Zbor hrvaških andragogov "Izobraževanje odraslih v Republiki Hrvaški znotraj vseživljenjskega izobraževanja" Lovran, 14.-16. februar 2002 Podrobnosti   PDF
Ana Krajnc
 
L. 6, Št. 1 (2000) Zdenka Šadl: Usoda čustev v zahodni civilizaciji Povzetek   PDF
Tanja Šulak
 
L. 21, Št. 1 (2015) Zeleno izobraževanje na ljudski univerzi v Ajdovščini Povzetek   PDF
Mojca Volk
 
L. 21, Št. 3 (2015) Ženske in migracije Povzetek   PDF
Klara Kožar Rosulnik
 
L. 2, Št. 2 (1996) Ženske v izobraževanju odraslih Povzetek   PDF
Vida A. Mohorčič Špolar
 
L. 2, Št. 3 (1996) Ženske v izobraževanju odraslih Povzetek   PDF
Vera Kozmik
 
L. 19, Št. 3 (2013) Zgodbe o ustvarjalnem učenju med utopijo in vsakdanjostjo Povzetek   PDF
Nives Ličen
 
L. 22, Št. 3 (2016) Življenje z več jeziki: razvoj večjezičnih govorcev s perspektive vseživljenjskega učenja Povzetek   PDF
Maja Mezgec
 
L. 23, Št. 1 (2017) Življenjski slog starejših v domovih za starejše Povzetek   PDF
Bojan Macuh
 
L. 16, Št. 2 (2010) Življenjsko svetovanje in izobraževanje odraslih za razvoj kariere in osebnostni razvoj Povzetek   PDF
Katarina Majerhold
 
L. 2, Št. 1 (1996) Zmanjševanje odpora in čustvenih blokad pri pisanju Povzetek   PDF
Majda Cencič
 
L. 1, Št. 1-2 (1995) Značilnosti izobraževalne ponudbe za odrasle Povzetek   PDF
Colin Titmus
 
L. 19, Št. 2 (2013) Značilnosti postmoderne ter vpliv virtualnosti na kulturni turizem in izobraževanje odraslih Povzetek   PDF
Vanda Sousa
 
L. 18, Št. 1 (2012) Značilnosti vodenja v slovenskih osnovnih šolah Povzetek   PDF
Katarina Dolgan
 
L. 16, Št. 2 (2010) Znanje in izobraževanje kot sredstvo za izhod iz krize Podrobnosti   PDF
Vida Mohorčič Špolar
 
L. 7, Št. 1 (2001) Znanje in razvoj v Sloveniji v razmerah nove ekonomije Povzetek   PDF
Lojze Sočan
 
L. 9, Št. 3 (2003) Znanje je naložba v prihodnost. Primer SKB banke Podrobnosti   PDF
Darja Zorko Mencin
 
L. 13, Št. 1 (2007) Znanje kot strateški element konkurenčne prednosti - primer Krke Povzetek   PDF
Boris Dular
 
L. 16, Št. 1 (2010) Znanje ni bilo še nikoli toliko vredno kot danes! Podrobnosti   PDF
Jaka Vadnjal
 
L. 5, Št. 1 (1999) Znanje, pridobljeno z izkustvenim učenjem Povzetek   PDF
Nena Mijoč
 
L. 2, Št. 2 (1996) Znati živeti! Povzetek   PDF
Jasna Dominko Baloh
 
L. 13, Št. 3 (2007) Znova podelili priznanja top 10 izobraževalni management 2007 in razglasili top 10 lestvico predavateljev Podrobnosti   PDF
Danijela Brečko, Katja Žižek
 
L. 5, Št. 1 (1999) Zofijin svet Povzetek   PDF
Nadja Dobnik
 
L. 23, Št. 3 (2017) Zoran Jelenc - Vseživljenjskost učenja in izobraževanje odraslih (Educa, 2016) Podrobnosti   PDF
Petra Javrh
 
L. 4, Št. 3-4 (1998) Zoran Jelenc: Vseživljenjsko izobraževanje in vseživljenjsko učenje Povzetek   PDF
Tanja Šulak
 
L. 21, Št. 1 (2015) ZViS in nadaljnji elementi utrjevanja logike kapitala - Odcepljena podjetja in vseživljenjsko učenje Povzetek   PDF
Lilijana Burcar
 
L. 21, Št. 2 (2015) »BOJ ZA ZNANJE BO V 21. STOLETJU HUJŠI, KOT JE BIL NEKOČ BOJ ZA OZEMLJA« Umrl je profesor Dušan Savićević Povzetek   PDF
Zoran Jelenc
 
L. 19, Št. 1 (2013) »Če želim, da bi bilo drugače, moram nekaj spremeniti« - svetovalna delavnica za (dolgotrajno) brezposelne osebe Povzetek   PDF
Peter Gabor
 
L. 21, Št. 1 (2015) »ČISTO VSEENO JE, ALI JE PLESALEC NA VOZIČKU ALI NE, SAJ USTVARJAM UMETNOST«. Intervju z učiteljem inkluzivne plesne skupine o učenju plesa na invalidskem vozičku Povzetek   PDF
Monika Požek
 
L. 17, Št. 1 (2011) »Kriza ima več podob, rešitev je ena: dajte ljudi na prvo mesto« Podrobnosti   PDF
Ana Krajnc
 
L. 21, Št. 3 (2015) »Pred tremi desetletji je bila evropa drugačna« - Srečanje z Lauretto Macauley Povzetek   PDF
Katja Lihtenvalner
 
L. 12, Št. 3 (2006) »Vzgajamo orle in ne kur.« II. mednarodna v konferenca o specifičnih učnih težavah v Sloveniji Podrobnosti   PDF
Ana Krajnc
 
L. 21, Št. 1 (2015) »ZAVEDAM SE, DA SO STVARI, KI JIH LAHKO NAREDIM ZADNJIČ« Od režiserke do plesalke Povzetek   PDF
Monika Požek
 
1 - 968 od 968 predmetov