Brskaj kazalo naslovov


 
Izvod Naslov
 
L. 23, Št. 3 (2017) The importance of informal learning in the community for older men: men’s sheds as a case study (Interview with Prof. Barry Golding) Podrobnosti   PDF (English)
Sabina Jelenc Krašovec
 
L. 7, Št. 3 (2001) 10. obletnica Andragoškega centra RS Povzetek   PDF
Vlado Dimovski
 
L. 10, Št. 3 (2004) 10. Svetovni kongres kadrovskega menedžmenta (Rio de Janeiro, Brazilija, 2004) Podrobnosti   PDF
Danijela Brečko
 
L. 3, Št. 2 (1997) 3. andragoška poletna šola (Ajdovščina, 9. - 13. junij 1997) Povzetek   PDF
Nadja Dobnik
 
L. 6, Št. 4 (2000) 3. slovenska konferenca: Ravnanje z ljudmi pri delu (Human Resource Management) Velenje, 2G. in 27 oktobra 2000 Povzetek   PDF
Daniela Brečko
 
L. 20, Št. 2 (2014) 33. Poletna šola slovenskega jezika Povzetek   PDF
Branka Gradišar, Tanja Jerman
 
L. 7, Št. 2 (2001) 33. svetovna konferenca "Human Resources Management" (Barcelona, 4.-6. april 2001) Podrobnosti   PDF
Danijela Brečko
 
L. 10, Št. 4 (2004) 4. konferenca izobraževalni management 2004 Podrobnosti   PDF
Melanija Končina
 
L. 4, Št. 1-2 (1998) 41. Salzburški pogovori "Izobraževanje v kulturi - kultura izobraževanja" Povzetek   PDF
Dušana Findeisen
 
L. 5, Št. 2-3 (1999) 5. Andragoška šola: Postavitev in razvoj projektov Povzetek   PDF
Petja Fajdiga - Sever
 
L. 10, Št. 2 (2004) 5.posvet Dnevi kadrovskih delavcev 2004 Podrobnosti   PDF
Monika Zalokar
 
L. 6, Št. 3 (2000) 6. Andragoška poletna šola: Izobraževalno svetovanje in učni projekti odraslih - temelj regionalnega razvoja Povzetek   PDF
Nives Ličen
 
L. 19, Št. 4 (2013) 7. EVROPSKA RAZISKOVALNA KONFERENCA ESREA, Berlin, 4.–7. september 2013 Povzetek   PDF
Sabina Jelenc Krašovec
 
L. 11, Št. 3 (2005) 8. konferenca o ravnanju z ljudmi pri delu (HRM) v Novi Gorici in najboljši projekt HRM 2005 Podrobnosti   PDF
Danijela Brečko
 
L. 11, Št. 2 (2005) 9. dnevi kadrovskih delavcev Slovenije. Povežimo strategije z ljudmi Portorož, 13.-15. april 2005 Podrobnosti   PDF
Danijela Brečko
 
L. 21, Št. 2 (2015) A. Cindrič: OD IMATRIKULACIJE DO PROMOCIJE Ljubljana, Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015 Povzetek   PDF
Nives Ličen
 
L. 7, Št. 4 (2001) A hočemo, kar potrebujemo - znanje za programiranje odločanja Povzetek   PDF
Bogdan Lipičnik
 
L. 2, Št. 4 (1996) ABC izobraževanja odraslih Povzetek   PDF
Daniela Brečko
 
L. 7, Št. 3 (2001) Across cultures (Nada Šabec in Limon David) Povzetek   PDF
Marija Sonja Pezdirc
 
L. 6, Št. 4 (2000) Akcijsko raziskovanje kot pot h kakovosti Povzetek   PDF
Marija Velikonja
 
L. 3, Št. 1 (1997) Akcijsko raziskovanje v izobraževanju odraslih Povzetek   PDF
Daniela Brečko
 
L. 5, Št. 4 (1999) Aktiven odnos do politike vključevanja v EU: Kmetje potrebujejo več informacij o vključevanju slovenskega kmetijstva v EU Povzetek   PDF
Franc Sunčič
 
L. 5, Št. 4 (1999) Aktivno državljanstvo - pa kaj še! Povzetek   PDF
Janko Berlogar
 
L. 5, Št. 4 (1999) Aktivno življenje in skrb za lasten razvoj Povzetek   PDF
Marta Božič
 
L. 16, Št. 4 (2010) Aktualne dejavnosti na področju medgeneracijskega sodelovanja v Sloveniji Povzetek   PDF
Tanja Hozjan
 
L. 20, Št. 4 (2014) Albert in Leonida Mrgole: Izštekani najstniki in starši, ki štekajo (Vezal, 2014) Povzetek   PDF
Nives Ličen
 
L. 13, Št. 1 (2007) Alfabetska in funkcionalna (ne)pismenost Povzetek   PDF
Anja Loberger
 
L. 6, Št. 1 (2000) Ali bodo izobraževalni centri v podjetjih povsem izginili? Povzetek   PDF
Monika Govekar Okoliš
 
L. 22, Št. 1 (2016) Ali je potrebno premisliti antirasistične perspektive za izobraževanje? Povzetek   PDF
Marta Gregorčič
 
L. 7, Št. 4 (2001) Ali je več razlik ali več podobnosti v izobraževanju v velikih, srednjih manjših podjetjih Povzetek   PDF
Marjana Merkač
 
L. 13, Št. 4 (2007) Ali lahko znanje, pridobljeno po neformalni poti, formalno ovrednotimo? Povzetek   PDF
Vesna Podgornik
 
L. 2, Št. 4 (1996) Ali naj moj problem brezposelnosti rešujejo drugi? Povzetek   PDF
Dušanka Lužar
 
L. 9, Št. 2 (2003) Ali so brezposelni motivirani za izobraževanje? Povzetek   PDF
Marko Radovan
 
L. 20, Št. 3 (2014) Ali so društva pomembna za učenje starejših v skupnosti? Povzetek   PDF
Sabina Jelenc Krašovec, Marko Radovan, Špela Močilnikar, Sabina Šegula
 
L. 21, Št. 3 (2015) Allen Tough – raziskovalec učenja in spreminjanja odraslih ter vizionar Povzetek   PDF
Zoran Jelenc
 
L. 23, Št. 2 (2017): Antirasistične perspektive v izobraževanju Ana Krajnc: Starejši se učimo: Izobraževanje starejših v teoriji in praksi Ljubljana, Univerza za tretje življenjsko obdobje, združenje za izobraževanje in družbeno vključenost, 2016 Povzetek   PDF
Marta Gregorčič
 
L. 17, Št. 2 (2011) Analiza brezposelnosti mladih diplomantov z visoko izobrazbo Povzetek   PDF
Karmen Novak
 
L. 3, Št. 2 (1997) Analiza delovanja študijskih krožkov v Sloveniji Povzetek   PDF
Slavica Černoša
 
L. 19, Št. 3 (2013) Analiza koncepta rezilientnosti v kontekstu vzgoje in izobraževanja Povzetek   PDF   PDF (English)
Vanja Kiswarday
 
L. 6, Št. 2 (2000) Andragogika in razvoj človeških virov v (navideznem) nasprotju Povzetek   PDF
Daniela Brečko
 
L. 6, Št. 3 (2000) Andragogika kot "trojanski konj" pedagogike? Povzetek   PDF
Janko Muršak
 
L. 14, Št. 3-4 (2008) Andragogika vsakdanjega življenja – učenje ob doživljanju smrti Povzetek   Untitled
Nives Ličen, Maja Furlan, Simona Šinko
 
L. 14, Št. 3-4 (2008) Andragogika vsakdanjega življenja – učenje ob doživljanju smrti Povzetek   PDF
Nives Ličen, Maja Furlan, Simona Šinko
 
L. 3, Št. 2 (1997) Andragoška poletna šola kot model interakcijskega izobraževanja Povzetek   PDF
Ana Krajnc
 
L. 17, Št. 4 (2011) Andragoško spopolnjevanje in strokovni razvoj izobraževalcev odraslih Povzetek   PDF
Tanja Možina
 
L. 17, Št. 4 (2011) Andragoško spopolnjevanje v prepletu različnih vlog izobraževalcev odraslih Podrobnosti   PDF
Sonja Klemenčič
 
L. 9, Št. 4 (2003) Andragoško svetovalno delo. Jelenc Krašovec, S., Jelenc, Z.. Ljubljana, Filozofska fakulteta, oddelek za pedagogiko in andragogiko, 2003. Podrobnosti   PDF
Tanja Šulak
 
L. 15, Št. 4 (2009) Andragoško svetovalno delo kot dejavnik spodbujanja družbene vključenosti odraslih Povzetek   PDF
Sabina Jelenc Krašovec
 
L. 17, Št. 4 (2011) Andragoško svetovalno delo – ključ do uspešnega izobraževanja odraslih Povzetek   PDF
Sabina Jelenc Krašovec
 
L. 8, Št. 1 (2002) Animacija študijskih krožkov. "Beremo z Manco Košir" Podrobnosti   PDF
Vilma Malečkar
 
L. 23, Št. 2 (2017): Antirasistične perspektive v izobraževanju Antirasistične perspektive v izobraževanju Podrobnosti   PDF
Marta Gregorčič
 
L. 23, Št. 2 (2017): Antirasistične perspektive v izobraževanju Antirasistično opismenjevanje: epistemologije juga in protihegemonska postajanja Povzetek   PDF
Marta Gregorčič
 
L. 16, Št. 4 (2010) Arhitekti postmoderne informacijske družbe in priložnosti njenih uporabnikov Povzetek   PDF
Senka Hočevar Ciuha
 
L. 5, Št. 2-3 (1999) Atlas svetovne literature (uredil Malcolm Bradbury) Povzetek   PDF
Daniela Brečko
 
L. 17, Št. 2 (2011) Avtomatizirani e-test pri merjenju znanja odraslih Povzetek   PDF
Vanda Rebolj
 
L. 21, Št. 1 (2015) Beg iz anonimnega pisanja – Delavnice dr. Noaha Charneyja na Filozofski fakulteti v Ljubljani Povzetek   PDF
Mirjana Petković
 
L. 18, Št. 2 (2012) Bi bil moj mentor? Naučiti se moram... Podrobnosti   PDF
Ana Krajnc
 
L. 10, Št. 2 (2004) Bi radi imeli znanje vedno pri roki? Mobilno izobraževanje kot odziv na hitro rast potreb po znanju Povzetek   PDF
Ana Krajnc
 
L. 6, Št. 4 (2000) Bivati v družini - učiti se v družini Povzetek   PDF
Nives Ličen
 
L. 23, Št. 2 (2017): Antirasistične perspektive v izobraževanju Boaventura de Sousa Santos: Epistemologies of the south: Justice against epistemicide. New York in London, Routledge, 2014 Povzetek   PDF
Manca Marolt
 
L. 3, Št. 2 (1997) Bodimo soodgovorni za razvoj Povzetek   PDF
Dušana Findeisen
 
L. 23, Št. 4 (2017): Globalizacija in evropeizacija izobraževanja odraslih Bogata in zgledna praksa, a žal sistemska zapostavljenost. Ob Andragoškem kolokviju in strokovnem posvetu v Ajdovščini Povzetek   PDF
Zoran Jelenc
 
L. 21, Št. 4 (2015) Bogataj in Del Gobbo (ur.) (2015). Lifelong learning devices for sustainable local development. Gorizia, Comitato regionale dell‘Enfap del Friuli Venezia Giulia Povzetek   PDF
Janko Muršak
 
L. 19, Št. 3 (2013) Bogataj, Nevenka (ur.): Znamenja trajnosti. Ljubljana, Andragoški center Slovenije, 2013 Podrobnosti   PDF
Peter Skoberne
 
L. 12, Št. 3 (2006) Boj za znanje v precepu »biti ali imeti« Podrobnosti   PDF
Ana Krajnc
 
L. 1, Št. 1-2 (1995) Borza znanja Povzetek   PDF
Ema Perme
 
L. 23, Št. 1 (2017) Boštjan Bajec, Eva Boštjančič, Sara Tement ČLOVEK, DELO IN ORGANIZACIJA: Pregled psiholoških področij in perspektiv Ljubljana, Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016 Povzetek   PDF
Eva Boštjančič
 
L. 12, Št. 3 (2006) Bralne navade staršev in vzpodbujanje otrok pri branju Povzetek   PDF
Marija Horvat
 
L. 18, Št. 4 (2012) BRANJE, KI POVEZUJE GENERACIJE - Medgeneracijske karaoke branja »Vidimo, slišimo, beremo … skupaj« in videorazstava »Bereš lahko, kjer ti srce poželi« Povzetek   PDF
Meta Žgur, Katja Rakovec, Alja Šircelj
 
L. 3, Št. 3-4 (1997) Branje strokovnih besedil v tujem jeziku Povzetek   PDF
Metka Brkan
 
L. 11, Št. 1 (2005) Brezplačno kosilo za vse? (J. Cohen in J Rogers, Ljubljana: Krtina, 2004) Podrobnosti   PDF
Tanja Šulak
 
L. 2, Št. 2 (1996) Brezposelnost, priložnost za spremembe Povzetek   PDF
Aleksa Gajšek Krajnc
 
L. 7, Št. 3 (2001) Brezposelnost v mlajsih odraslih Povzetek   PDF
Andreja Marinšek
 
L. 5, Št. 2-3 (1999) Brian Duncalf: Kako uspešno opravimo vsak izpit Povzetek   PDF
Tanja Šulak
 
L. 10, Št. 2 (2004) Brian Mckechnie ali 'starajmo se pozitivno' Podrobnosti   PDF
Dušana Findeisen
 
L. 20, Št. 3 (2014) Burcar, Lilijana: AMERICAN LITERATURE AND ITS SOCIO-POLITICAL CONTEXT. Ljubljana, Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2014 Povzetek   PDF
Branislava Vičar
 
L. 11, Št. 4 (2005) Če ne bomo brali, nas bo pobralo Podrobnosti   PDF
Manca Košir
 
L. 14, Št. 1-2 (2008) Celostni svetovalni pristop za odrasle v izobraževanju Povzetek   PDF
Katja Košir
 
L. 1, Št. 1-2 (1995) Celovit pristop k izobraževanju zaposlenih Povzetek   PDF
Milena Ažman
 
L. 1, Št. 3-4 (1995) Celovit pristop k izobraževanju zaposlenih (nadaljevanje) Povzetek   PDF
Milena Ažman
 
L. 6, Št. 4 (2000) Celovito obvladovanje kakovosti v izobraževalnih organizacijah Povzetek   PDF
Edvard Konrad
 
L. 17, Št. 1 (2011) Čemu (ali sploh čemu) služi diploma iz družboslovja ali humanistike in pomen izobraževanja odraslih Povzetek   PDF
Dušana Findeisen
 
L. 3, Št. 3-4 (1997) Čemu vzgoja odraslih? Povzetek   PDF
Andrej Justinek
 
L. 20, Št. 2 (2014) Center za pedagoško izobraževanje Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani – »starosta« med ponudniki dopolnilnega izobraževanja Povzetek   PDF
Urška Gruden, Mihaela Hojker, Luka Hrovat, Meta Lah
 
L. 20, Št. 2 (2014) Centri medgeneracijskega učenja na ljudskih univerzah Povzetek   PDF
Maja Radinovič Hajdič
 
L. 4, Št. 1-2 (1998) Četrta andragoška poletna šola Povzetek   PDF
Nives Ličen
 
L. 4, Št. 3-4 (1998) Četrta konferenca o izobraževanju in učenju starejših Povzetek   PDF
Dušana Findeisen
 
L. 2, Št. 4 (1996) Christen Kold, ustanovitelj danske ljudske srednje šole Povzetek   PDF
Jindra Kulich
 
L. 8, Št. 1 (2002) Ciril Stanič, najstarejši učeči se Slovenec Podrobnosti   PDF
Milica Prešeren
 
L. 16, Št. 4 (2010) CLIL – Pot k avtonomiji v izobraževanju Povzetek   PDF (English)
Maria Badinska, Dagmar Kokavcova
 
L. 1, Št. 3-4 (1995) Condorcetov prispevek k razmišljanju o vlogi učenja v človekovem in družbenem življenju Povzetek   PDF
Dušana Findeisen
 
L. 18, Št. 1 (2012) Čustva, učenje in zavzetost - pogovor z Vero Kodrič Povzetek   PDF
Dušana Findeisen
 
L. 22, Št. 1 (2016) Daljša življenjska doba in učenje s pomočjo biografske perspektive Povzetek   PDF (English)
Małgorzata Malec Rawiński
 
L. 7, Št. 4 (2001) Dejavniki, ki ovirajo zaposlene pri izobraževanju Povzetek   PDF
Jasmina Starc, Ana Blažič
 
L. 20, Št. 4 (2014) Dejavniki vključenosti aktivne populacije v programe formalnega in neformalnega izobraževanja Povzetek   PDF
Jasmina Mirčeva, Marko Radovan
 
L. 1, Št. 1-2 (1995) Delavnica za moške in ženske ali s tresorjem do poslovne prosvetljenosti Podrobnosti   PDF
Dušana Findeisen
 
L. 19, Št. 2 (2013) Delo z nadarjenimi učenci: kako uspešni so lahko študijski krožki v osnovni šoli Povzetek   PDF
Vilma Malečkar
 
L. 7, Št. 4 (2001) Delovni proces kot osnova za izbiro metod in tehnik internega izobraževanja Povzetek   PDF
Anton Grebenšek
 
L. 20, Št. 1 (2014) Delovno aktivno življenje po 60. letu v luči »avtentičnega poklica«. Delo(vanje) kot dejavnik zadovoljstva z življenjem pri posamezniku Povzetek   PDF
Bernarda Potočnik
 
L. 5, Št. 4 (1999) Demokracija 21. stoletja se začenja v družinah Povzetek   PDF
Vida A. Mohorčič Špolar
 
L. 4, Št. 3-4 (1998) Demokratizacija 21. stoletja se začenja v družinah Povzetek   PDF
Nives Ličen
 
L. 21, Št. 1 (2015) DEMOLA - Globalni primer dobre prakse za inovacije in prenos znanja v prakso Povzetek   PDF
Argene Superina, Emilija Stojmenova
 
L. 23, Št. 2 (2017): Antirasistične perspektive v izobraževanju Determinante antirasističnega izobraževanja Povzetek   PDF
Darij Zadnikar
 
L. 7, Št. 3 (2001) Didaktika (Strmčnik, France) Povzetek   PDF
Tanja Šulak
 
L. 21, Št. 2 (2015) Digitalna pismenost in reševanje problemov v tehnološko bogatih okoljih Povzetek   PDF
Vesna Dolničar, Maja Mrzel
 
L. 18, Št. 4 (2012) Digitalne razlike in e-izobraževanje Povzetek   PDF
Marko Radovan, Dejan Dinevski
 
L. 7, Št. 1 (2001) Dileme današnjega sveta so tudi dileme v izobraževanja odraslih. Vzgajati potrošnike ali državljane? Povzetek   PDF
Dušana Findeisen
 
L. 16, Št. 4 (2010) Disleksija Podrobnosti   PDF
Saša Pavček
 
L. 12, Št. 2 (2006) Disleksija med odraslimi - Razvoj osebnih strategij in talentov Povzetek   PDF
Ana Krajnc
 
L. 6, Št. 2 (2000) Dnevi kadrovskih delavcev 2000 (v Portorožu od 13. do 15. aprila) Povzetek   PDF
Daniela Brečko
 
L. 12, Št. 1 (2006) Dogovor o v samoizobraževanju - Dogovor o samoizobraževanju, osebni učni načrt, učni dogovor ali učna pogodba? Povzetek   PDF
Nena Mijoč, Lili Mistral
 
L. 18, Št. 4 (2012) Dojemanje materinstva in starševstva skozi čas ‒ preliminarna študija Povzetek   PDF
Anita Jug Došler, Metka Skubic
 
L. 2, Št. 2 (1996) Dopolnilno izobraževanje strokovnjakov kot dejavnik tehnološkega razvoja Povzetek   PDF
Janko Černetič, Tanja Urbančič
 
L. 6, Št. 4 (2000) Dr. Barica Marentič Požarnik: Psihologija učenja in pouka Povzetek   PDF
Sabina Jelenc Krašovec
 
L. 21, Št. 3 (2015) Dragan Petrovec: »Nasilje pod masko«. Ljubljana, Sanje, 2015 Povzetek   PDF
Nataša Rijavec Klobučar
 
L. 1, Št. 1-2 (1995) Drage bralke in bralci Podrobnosti   PDF
Ana Krajnc
 
L. 14, Št. 3-4 (2008) Dramske delavnice kot pot osebnostnega razvoja Povzetek   PDF
Alenka Vidrih
 
L. 5, Št. 1 (1999) Driekant pomeni trikotnik Povzetek   PDF
Dušana Findeisen
 
L. 2, Št. 3 (1996) Druga Andragoška poletna šola Povzetek   PDF
Nives Ličen
 
L. 2, Št. 3 (1996) Društva nekoč in danes z vidika skupnostnega izobraževanja Povzetek   PDF
Nives Ličen
 
L. 22, Št. 2 (2016) Družbene podobe o mladih kot izziv za mentorsko delo Povzetek   PDF (English)
Katja Jeznik
 
L. 19, Št. 4 (2013) Družbene spremembe in vseživljenjsko učenje Povzetek   PDF
Borut Mikulec
 
L. 5, Št. 2-3 (1999) Družbeni položaj in vloga društev Povzetek   PDF
Sonja Kump
 
L. 19, Št. 2 (2013) Družbeni vidiki zlorabe in nasilja: teoretske podlage za svetovalce v izobraževanju odraslih Povzetek   PDF
Alenka Janko Spreizer
 
L. 20, Št. 3 (2014) "Druženje, vedoželjnost, širina …", učinki neformalnega izobraževanja odraslih v projektu Bell Povzetek   PDF
Natalija Vrečer
 
L. 2, Št. 1 (1996) Družina kot učna izkušnja Povzetek   PDF
Nives Ličen
 
L. 19, Št. 2 (2013) Družina ostaja pomembna za medgeneracijsko sodelovanje in učenje Povzetek   PDF
Sonja Kump, Sabina Jelenc Krašovec
 
L. 5, Št. 2-3 (1999) Družinska nepismenost Povzetek   PDF
Livija Knaflič
 
L. 17, Št. 3 (2011) Družinske prakse v poznejših letih kot izziv za učenje in raziskovanje Povzetek   PDF
Nives Ličen
 
L. 5, Št. 2-3 (1999) Družinski koncept prevzgoje odvisnikov Povzetek   PDF
Irena Lesar
 
L. 17, Št. 3 (2011) Družinsko izobraževanje in učenje v iskanju prikrite harmonije Podrobnosti   PDF
Nives Ličen
 
L. 6, Št. 2 (2000) Država, mati ali mačeha izobraževanju odraslih Povzetek   PDF
Zoran Jelenc
 
L. 5, Št. 4 (1999) Državljanska kultura v poklicnih šolah Povzetek   PDF
Jožica Pika Gramc
 
L. 1, Št. 3-4 (1995) Državljansko izobraževanje odraslih v nekdanjih socialističnih državah v prehodnem obdobju Povzetek   PDF
Zoran Jelenc
 
L. 20, Št. 4 (2014) Dvajset let refleksivne prakse Podrobnosti   PDF   HTML
Nives Ličen
 
L. 9, Št. 2 (2003) Dvigovanje ravni pismenosti prebivalstva. Tuje izkušnje in predlogi Povzetek
Jasmina Mirčeva
 
L. 10, Št. 1 (2004) EDUCATA.NET. Bogatejši smo za novo spletno informacijsko središče Podrobnosti   PDF
Danijela Brečko
 
L. 8, Št. 3-4 (2002) E-izobraževanje v mednarodnem univerzitetnem okolju Povzetek   PDF
Margerita Zagmajster
 
L. 7, Št. 4 (2001) E-izobraževanje: sodoben način investiranja v zaposlene Povzetek   PDF
Aleksander Kustec Perenič
 
L. 11, Št. 2 (2005) Eksplicitno in tiho znanje v gostinstvu Povzetek   PDF
Andrej Šuligoj
 
L. 5, Št. 2-3 (1999) Elektronske knjižnice Povzetek   PDF
Vida Močnik
 
L. 9, Št. 1 (2003) Elektronsko izobraževanje v praksi. Primer programa LOLA Povzetek   PDF
Lea Bregar, Margerita Zagmajster
 
L. 23, Št. 2 (2017): Antirasistične perspektive v izobraževanju Emancipatorne prakse s perspektive študentske populacije Povzetek   PDF
Špela Razpotnik
 
L. 21, Št. 3 (2015) Empatija v izobraževanju odraslih Povzetek   PDF (English)
Natalija Vrečer
 
L. 4, Št. 3-4 (1998) Ene Käpp ali optimizem Povzetek   PDF
Dušana Findeisen
 
L. 23, Št. 4 (2017): Globalizacija in evropeizacija izobraževanja odraslih Erasmus+ s podporo mednarodnemu sodelovanju odpira vrata v svet izobraževalcem odraslih v Sloveniji Povzetek   PDF
Maruša Bajt, Ana Stanovnik Perčič
 
L. 23, Št. 2 (2017): Antirasistične perspektive v izobraževanju Etnična diskriminacija med šolanjem v RS: stanje in izzivi Povzetek   PDF
Sara Brezigar
 
L. 5, Št. 1 (1999) Etnografski pristop k raziskovanju pismenosti Povzetek   PDF
Alenka Janko Spreizer
 
L. 12, Št. 1 (2006) Evalvacija didaktične izvedbe predmeta Poslovodenje Povzetek   PDF
Mirjana Ivanuša Bezjak
 
L. 6, Št. 3 (2000) Evalvacija izobraževanja odraslih Povzetek   PDF
Sonja Kump
 
L. 10, Št. 2 (2004) Evalvacija v izobraževanju odraslih Povzetek   PDF
Milena Zorić
 
L. 16, Št. 2 (2010) Evalvacija v neformalnem izobraževanju odraslih Povzetek   PDF
Simona Šinko
 
L. 21, Št. 1 (2015) Evritmija v delovnem procesu - Proces jaz-ti-mi kot nova metoda za izobraževanje na delovnem mestu Povzetek   PDF
Primož Kočar
 
L. 22, Št. 2 (2016) Evropeizacija izobraževanja in priznavanje rezultatov učenja. Ocena doktorskega dela Boruta Mikulca Povzetek   PDF
Sonja Kump
 
L. 20, Št. 2 (2014) Evropska nota v izobraževanju odraslih Povzetek   PDF
Dejan Hozjan
 
L. 6, Št. 2 (2000) Ferdo Rečnik: Pedagoško-andragoško usposabljanje Povzetek   PDF
F. R.
 
L. 22, Št. 3 (2016) Film na zavodu za izobraževanje in kulturo Črnomelj Povzetek   PDF
Tadej Fink
 
L. 17, Št. 1 (2011) Finančni položaj ljudskih univerz v obdobju 2004–2008 Povzetek   PDF
Olga Drofenik, Eva Zver
 
L. 19, Št. 1 (2013) Findeisen, D.: Koraki v prostovoljstvo (Društvo za tretje življenjsko obdobje, 2012) Povzetek   PDF
Tanja Šulak
 
L. 17, Št. 2 (2011) Findeisen, D.: Univerza za tretje življenjsko obdobje v Ljubljani (2010) Podrobnosti   PDF
Tanja Šulak
 
L. 22, Št. 1 (2016) Findsen in Formosa (ur.): International perspectives on older adult education - Research, Policies and Practice Povzetek   PDF
Nives Ličen
 
L. 12, Št. 3 (2006) Frankl, V. E. - Človek pred vprašanjem o smislu (Ljubljana, Pasadena, 2005) Podrobnosti   PDF
Tanja Šulak
 
L. 4, Št. 3-4 (1998) Funkcionalna nepismenost in kako jo rešujejo Francozi Povzetek   PDF
Dušana Findeisen
 
L. 6, Št. 3 (2000) Funkcionalna pismenost Povzetek   PDF
Fani Nolimal
 
L. 4, Št. 3-4 (1998) Funkcionalna pismenost na prelomu tisočletja Povzetek   PDF
Alenka Janko Spreizer
 
L. 7, Št. 3 (2001) Funkcionalna pismenost voznikov osebnih vozil Povzetek   PDF
Zoran Jelenc
 
L. 17, Št. 3 (2011) Gabb, J.: Researching Intimacy in Families Basingstoke (Palgrave Macmillan, 2010) Podrobnosti   PDF
Nives Ličen
 
L. 22, Št. 3 (2016) Gledati, misliti in razumeti film skozi filmsko glasbo Povzetek   PDF
Mitja Reichenberg
 
L. 23, Št. 4 (2017): Globalizacija in evropeizacija izobraževanja odraslih Globalizacija in evropeizacija izobraževanja odraslih Povzetek   PDF   PDF (English)
Mikulec Borut
 
L. 10, Št. 2 (2004) Globoki humanizem profesorja Petra Maya Podrobnosti   PDF
Ana Krajnc
 
L. 4, Št. 1-2 (1998) Gospodarski razvoj in razvoj človekovih zmožnosti Povzetek   PDF
Metod Černetič
 
L. 13, Št. 4 (2007) Graditi dostojanstvo in tkati družbene vezi Povzetek   PDF
Dušana Findeisen
 
L. 5, Št. 4 (1999) Hannah Arendt in aktivno državljanstvo: Izobraževanje odraslih kot osnova za polnopravno državljanstvo Povzetek   PDF
Eva Cendon
 
L. 9, Št. 2 (2003) Hladna vojna znanja? Podrobnosti   PDF
Danijela Brečko
 
L. 10, Št. 2 (2004) Howard Rheingold: Ne-vidne množice Podrobnosti   PDF
Duška Mervar
 
L. 13, Št. 2 (2007) HRM za top management - 19. junija 2007 na Brdu pri Kranju Podrobnosti   PDF
Danijela Brečko
 
L. 22, Št. 4 (2016): Nove tehnologije v izobraževanju odraslih IBM Slovenija in e-izobraževanje - Primeri dobre prakse Povzetek   PDF
Tadeja Ozebek
 
L. 1, Št. 1-2 (1995) Ideja permanentnega izobraževanja pri J. A. Komenskem v delu Pampaedia Povzetek   PDF
Tadej Vidmar
 
L. 9, Št. 4 (2003) Identiteta, spoštovanje samega sebe in učljivost Podrobnosti   PDF
Dušana Findeisen
 
L. 23, Št. 1 (2017) Ideologija starostizma kot operativna kategorija kapitalizma: primer pokojninske blagajne Povzetek   PDF
Lilijana Burcar
 
L. 20, Št. 1 (2014) IN MEMORIAM Povzetek   PDF
Zoran Jelenc
 
L. 17, Št. 3 (2011) In memoriam: Jindra Kulich Podrobnosti
Zoran Jelenc
 
L. 18, Št. 2 (2012) Individualizacija izobraževanja vodi v mentorsko gibanje Znaš, nauči drugega Povzetek   PDF
Ana Krajnc
 
L. 7, Št. 2 (2001) Individualni izobraževalni račun Povzetek   PDF
Peter Beltram
 
L. 18, Št. 2 (2012) Individualno mentorstvo, most med posameznikom in izzivom učeče se družbe Povzetek   PDF
Senka Hočevar Ciuha
 
L. 23, Št. 3 (2017) Iniciative članov skupnosti v javnih odprtih prostorih: dve študiji primera iz Slovenije Povzetek   PDF (English)
Sabina Jelenc Krašovec, Željka Bosanac, Sara Dalila Hočevar, Neža Vrhovec, Nuša Zankolič, Sonja Kump
 
L. 22, Št. 3 (2016) Inovativni model integriranega mentorstva v filmski produkciji. Poučevanje za ustvarjanje filma Povzetek   PDF
Boštjan Miha Jambrek
 
L. 11, Št. 2 (2005) "Insights" pristop k v učnim stilom Povzetek   PDF
Darja Zorko-Mencin
 
L. 23, Št. 4 (2017): Globalizacija in evropeizacija izobraževanja odraslih Internacionalizacija študija v izobraževanju odraslih – primer projekta COMPALL: primerjalne študije v izobraževanju odraslih in vseživljenjskem učenju Povzetek   PDF (English)
Regina Egetenmeyer
 
L. 21, Št. 3 (2015) Intervju z Eniso Murgić, udeleženko programa Začetna integracija priseljencev (ZIP) Povzetek   PDF
Maja Regina
 
L. 7, Št. 4 (2001) Introducing E-leaming into Companies Povzetek   PDF
Mateja Geder
 
L. 17, Št. 1 (2011) Ivančič A., Mohorčič Špolar V. in Radovan M.: Formalno izobraževanje odraslih v Sloveniji (Ljubljana, Andragoški center Slovenije, 2010) Podrobnosti   PDF
Tanja Šulak
 
L. 6, Št. 4 (2000) Izboljševanje poslovanja v izobraževalnih ustanovah Povzetek   PDF
Peter Mlakar
 
L. 6, Št. 1 (2000) Izkušenjsko učenje - učenje z delovanjem Povzetek   PDF
Karmen Špilek Štumberger
 
L. 21, Št. 3 (2015) Izkušnje učiteljev s poučevanjem dijakov migrantskega ozadja v poklicnem izobraževanju Povzetek   PDF
Klara Skubic Ermenc
 
L. 19, Št. 4 (2013) Izkušnje z uporabo Evropskega jezikovnega listovnika (EJL) pri odraslih učencih v Sloveniji Povzetek   PDF (English)
Janez Skela
 
L. 1, Št. 1-2 (1995) Izkustveno učenje - enakovredna pot do znanja Povzetek   PDF
Nena Mijoč
 
L. 2, Št. 3 (1996) Izkustveno učenje in lokalni razvoj Povzetek   PDF
Nena Mijoč
 
L. 16, Št. 1 (2010) Izkustveno učenje kot praksa in teorija izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vrtcu Trnovo Povzetek   PDF
Mojca Garvas
 
L. 7, Št. 4 (2001) Izmenjava učnega gradiva za potrebe e-izobraževanja Povzetek   PDF
Gorazd Vrabič, Tomaž Klobučar
 
L. 16, Št. 1 (2010) Izobrazba in inovativnost zaposlenih v slovenskih hotelskih organizacijah Povzetek   PDF
Metod Šuligoj
 
L. 6, Št. 4 (2000) Izobraževalna biografija Povzetek   PDF
Monika Govekar Okoliš
 
L. 20, Št. 2 (2014) Izobraževalna podpora za migrante Povzetek   PDF
Klara Kožar Rosulnik
 
L. 11, Št. 1 (2005) Izobraževalna zapuščina Danila Dolcija Povzetek   PDF
Nives Ličen
 
L. 19, Št. 4 (2013) Izobraževalne metode in pristopi v času študija ter pridobljene kompetence v očeh študentov Povzetek   PDF
Danijela Makovec, Jasna Mažgon, Marko Radovan
 
L. 13, Št. 2 (2007) Izobraževalne potrebe v turizmu Povzetek   PDF
Karmen Šturmberger
 
L. 10, Št. 4 (2004) Izobraževalne potrebe zaposlenih in ponudba na trgu Povzetek   PDF
Patrick Vesel, Vesna Žabkar
 
L. 19, Št. 4 (2013) Izobraževalni filmi kot del učnega gradiva za ranljive ciljne skupine Povzetek   PDF
Petra Javrh
 
L. 7, Št. 4 (2001) Izobraževalni management - izobraževanje v gospodarstvu Povzetek   PDF
Daniela Brečko
 
L. 13, Št. 4 (2006) Izobraževalni menedžment Povzetek   PDF
Patrick Vesel
 
L. 18, Št. 3 (2012) Izobraževalni program »UŽU Izzivi podeželja« v luči socialnega kapitala Povzetek   PDF
Eva Mermolja
 
L. 19, Št. 3 (2013) Izobraževalni vidiki človeškega zdravja v odraslosti Povzetek   PDF
Anna Gaweł
 
L. 15, Št. 3 (2009) Izobraževalno svetovanje starejših Povzetek   PDF
Maša Bizovičar
 
L. 15, Št. 1 (2009) Izobraževanje in gospodarska kriza Podrobnosti   PDF
Ana Krajc
 
L. 6, Št. 3 (2000) Izobraževanje in razvoj kariere Povzetek   PDF
Daniela Brečko
 
L. 20, Št. 3 (2014) Izobraževanje in skupnost Povzetek   PDF
Zoran Jelenc
 
L. 21, Št. 2 (2015) Izobraževanje in usposabljanje starejših delavcev – mednarodna primerjava Povzetek   PDF
Sabina Jelenc Krašovec
 
L. 3, Št. 2 (1997) Izobraževanje in usposabljanje v podjetništvu Povzetek   PDF
Jordan Berginc
 
L. 11, Št. 3 (2005) Izobraževanje in v usposabljanje - Družbena in individualna vrednota? Podrobnosti   PDF
Vida A. Mohorčič Špolar
 
L. 16, Št. 3 (2010) Izobraževanje izobraževalcev odraslih temeljna naloga sodobne izobraževalne politike pri načrtovanju vseživljenjskega učenja Povzetek   PDF
Natalija Žalec
 
L. 2, Št. 1 (1996) Izobraževanje kadrov v varilstvu Povzetek   PDF
Janez Tušek
 
L. 23, Št. 3 (2017) Izobraževanje kot habilitacija: empirični primeri prilagojenega izobraževanja za udeležence z visokofunkcionalnim avtizmom na Švedskem Povzetek   PDF (English)
Martin Hugo, Joel Hedegaard
 
L. 7, Št. 4 (2001) Izobraževanje managerjev za delo v tujini Povzetek   PDF
Sonja Treven
 
L. 11, Št. 1 (2005) Izobraževanje menedžerjev Povzetek   PDF
Gabi Ogulin
 
L. 15, Št. 1 (2009) Izobraževanje mentorjev za praktično usposabljanje študentov v različnih delovnih organizacijah Povzetek   PDF
Monika Govekar Okoliš
 
L. 13, Št. 4 (2007) Izobraževanje natakarjev za pridobivanje višjih napitnin Povzetek   PDF
Andrej Raspor
 
L. 5, Št. 4 (1999) Izobraževanje odraslih in diskurzi o državljanstvu: Ekonomski in politični diskurz Povzetek   PDF
Ian Martin
 
L. 19, Št. 1 (2013) Izobraževanje odraslih v evropskem letu državljanov Povzetek   PDF
Sonja Kump
 
L. 9, Št. 3 (2003) Izobraževanje odraslih v zamejstvu Povzetek   PDF
Maja Mezgec
 
L. 6, Št. 2 (2000) Izobraževanje odraslih z motnjo v duševnem razvoju Povzetek   PDF
Dora Jelenc, Egidija Novljan
 
L. 5, Št. 4 (1999) Izobraževanje odraslih za aktivno državljanstvo - nujnost ali utopija? Povzetek   PDF
Sonja Klemenčič
 
L. 4, Št. 1-2 (1998) Izobraževanje odraslih za duševno zdravje Povzetek   PDF
Ladi Škerbinek
 
L. 20, Št. 1 (2014) Izobraževanje odraslih za razvoj lokalne skupnosti: izkušnje čezmejnih študijskih krožkov Povzetek   PDF
Giovanna Del Gobbo, Nevenka Bogataj
 
L. 14, Št. 1-2 (2008) Izobraževanje odraslih – najbolj dinamičen naboj teorije vzgoje in izobraževanja - dr. Franc Pediček (1922-2008) Povzetek   PDF
Zoran Jelenc
 
L. 11, Št. 1 (2005) Izobraževanje podjetnikov Povzetek   PDF
Jaka Vadnjal
 
L. 9, Št. 1 (2003) Izobraževanje ravnateljev in učiteljev razrednega pouka Povzetek   PDF
Katica Pevec Semec
 
L. 14, Št. 1-2 (2008) Izobraževanje starejših kot možnost za dejavno staranje in osebnostno rast Povzetek   PDF
Sabina Knežević, Sabina Jelenc Krašovec
 
L. 15, Št. 3 (2009) Izobraževanje starejših odraslih in pomen njihovega izobraževanja za njih same ter družbo Povzetek   PDF
Dušana Findeisen
 
L. 15, Št. 2 (2009) Izobraževanje starejših v luči trga dela in strategije aktivnega staranja Povzetek   PDF
Mateja Sedej
 
L. 15, Št. 3 (2009) Izobraževanje starejših za prostovoljno delo v muzejih in spreminjajoča se vloga muzeja v (starajoči se) družbi Povzetek   PDF
Rajka Bračun Sova
 
L. 14, Št. 3-4 (2008) Izobraževanje svojcev bolnikov – pomemben del rehabilitacijskih programov Povzetek   PDF
Maja Povše
 
L. 23, Št. 1 (2017) Izobraževanje v muzeju: animiranje za kulturne spremembe. Pogovarjali smo se s Sonjo Kogej Rus Povzetek   PDF
Dušana Findeisen
 
L. 9, Št. 1 (2003) Izobraževanje v obdobju poklicne socializacije Povzetek   PDF
Danijela Brečko
 
L. 5, Št. 2-3 (1999) Izobraževanje v podjetjih ~ nujnost ali privilegij? Povzetek   PDF
Verena Kogoj
 
L. 7, Št. 3 (2001) Izobraževanje v prostovoljski humanitarni organizaciji Povzetek   PDF
Zoran Jelenc
 
L. 9, Št. 1 (2003) Izobraževanje v učeči se organizaciji Povzetek   PDF
Henrik Dovžan
 
L. 4, Št. 3-4 (1998) Izobraževanje v zaporih Povzetek   PDF
J. W. Cosman
 
L. 11, Št. 2 (2005) IZOBRAžEVANJE Z ZABAVO Edutanement- nov izraz s strokovnih konferenc in iz novejše literature Podrobnosti   PDF
Ana Krajnc
 
L. 5, Št. 4 (1999) Izobraževanje za aktivno državljanstvo - Kako se lahko naučimo aktivne demokracije? Povzetek   PDF
Roseanne Benn
 
L. 11, Št. 2 (2005) Izobraževanje za čustveno ozaveščanje (starih) staršev Povzetek   PDF
Alenka Rebar
 
L. 8, Št. 1 (2002) Izobraževanje za partnerske odnose kot izhodišče spreminjanja družine Podrobnosti   PDF
Nataša Rijavec Klobučar
 
L. 13, Št. 2 (2007) Izobraževanje za preprečevanje poklicne izgorelosti Povzetek   PDF
Jana Nusdorfer
 
L. 19, Št. 2 (2013) Izobraževanje za toleranco, sožitje in skupni razvoj Podrobnosti   PDF
Jasmina Mirčeva
 
L. 6, Št. 1 (2000) Izobraževanje za upravljanje osebnega premoženja Povzetek
Janez Balkovec
 
L. 7, Št. 1 (2001) Izobraževanje za vse Podrobnosti   PDF
Ana Krajnc
 
L. 8, Št. 1 (2002) Izobraževanje zapornikov. Zaznavne, spoznavne in druge značilnosti zapornikov Povzetek   PDF
Dušana Findeisen
 
L. 5, Št. 2-3 (1999) Izobraževanje zaposlenih v tranzicijskem gospodarstvu Povzetek   PDF
Jasmina Mirčeva
 
L. 1, Št. 1-2 (1995) Izpiti angleških univerz v Sloveniji Podrobnosti   PDF
Marina Štros
 
L. 16, Št. 2 (2010) Izzivi prihodnosti – holistična strategija in sinergija vednosti Povzetek   PDF
Senka Hočevar Ciuha
 
L. 21, Št. 1 (2015) Izzivi usposabljanja za delo s posebnimi ciljnimi skupinami na področju kulture - Projekt AKTIV Povzetek   PDF
Katja Sudec
 
L. 17, Št. 3 (2011) Izzivi za kakovostno izobraževanje v pripravi na porod in starševstvo Povzetek   PDF
Metka Skubic, Polona Mivšek
 
L. 15, Št. 4 (2009) Jakob Horn (1935-2009). Pro memoriam Podrobnosti   PDF
Ana Krajnc
 
L. 4, Št. 3-4 (1998) Jane Bluestein: Kako otroku postaviti meje Povzetek   PDF
Daniela Brečko
 
L. 5, Št. 4 (1999) Janek Musek: Uvod v psihologijo Povzetek   PDF
Tanja Šulak
 
L. 6, Št. 3 (2000) Janez Musek: Nova psihološka teorija vrednot Povzetek   PDF
Tanja Šulak
 
L. 18, Št. 1 (2012) Javrh, P. (ur.) - Obrazi pismenosti (Ljubljana, Andragoški center Slovenije, 2011) Povzetek   PDF
Nives Ličen
 
L. 23, Št. 3 (2017) Jezikovna izobraževanja za odrasle priseljence na primeru francoskega nevladnega sektorja Povzetek   PDF
Vesna Gorenc
 
L. 2, Št. 4 (1996) Jezikovna kultura in jezikovni kotiček Povzetek   PDF
Tomo Korošec
 
L. 3, Št. 1 (1997) Jezikovni inštitut Britanskega sveta Povzetek   PDF
Andrew Glass
 
L. 5, Št. 1 (1999) Josef W. Seifert: Vizualizacija, prezentacija, moderacija Povzetek   PDF
Tanja Šulak
 
L. 3, Št. 1 (1997) K teoriji brezposelnosti mladih Povzetek   PDF
Albert Mrgole
 
L. 9, Št. 1 (2003) Kadrovski forum javne uprave 2003 Podrobnosti   PDF
Danijela Brečko
 
L. 20, Št. 3 (2014) Kaj lahko med študijem naredim za svojo večjo zaposljivost? Povzetek   PDF
Andreja Jurček, Aleksandra Radusinović
 
L. 4, Št. 3-4 (1998) Kaj menijo bralci o reviji Andragoška spoznanja Povzetek   PDF
Daniela Brečko
 
L. 22, Št. 3 (2016) Kaj morajo vedeti o filmu tisti, ki se učijo? film kot učno orodje v izobraževanju odraslih Povzetek   PDF (English)
Vanda de Sousa
 
L. 3, Št. 1 (1997) Kaj napravi manj izobražene odrasle drugačne? Povzetek   PDF
Dušana Findeisen
 
L. 7, Št. 1 (2001) Kaj poraja funkcionalno nepismenost? Prva opozorila na funkcionalno nepismenost v Sloveniji Povzetek   PDF
Ana Krajnc
 
L. 2, Št. 2 (1996) Kaj vidite v kozarcu, ko ga izpraznile do polovice? Povzetek   PDF
Alenka Godec Vovk
 
L. 13, Št. 2 (2007) Kaj za posameznika pomeni pismenost? Povzetek   PDF
Ana Ileršič
 
L. 5, Št. 4 (1999) Kako bomo izvajali izobraževanje za aktivno državljanstvo? Povzetek   PDF
Tanja Vilič Klenovšek
 
L. 17, Št. 1 (2011) Kako do dodatnih znanj, ko diplome ne zagotavljajo (več) ustrezne zaposlitve? Povzetek   PDF
Darka Podmenik
 
L. 4, Št. 3-4 (1998) Kako do vizije izobraževanja odraslih Povzetek   PDF
Jordan Berginc
 
L. 10, Št. 1 (2004) Kako do znanja v ekonomiji v znanja - Razmišljanje ob branju Podrobnosti   PDF
Dušana Findeisen
 
L. 3, Št. 2 (1997) Kako izboljšati izobrazbeno strukturo zaposlenih? Povzetek   PDF
Marjeta Potrč
 
L. 21, Št. 4 (2015) Kako izboljšati zavedanje starejših o tem, da so državljani Evrope? Brescia, 1.–8. oktober 2015 Povzetek   PDF
Dušana Findeisen
 
L. 5, Št. 4 (1999) Kako lahko posameznik izraža svoje aktivno državljanstvo? Povzetek   PDF
Natalija Žalec
 
L. 22, Št. 2 (2016) Kako mladim delavcem približati varnost in zdravje pri usposabljanju za delo Povzetek   PDF
Helena Mesarič
 
L. 23, Št. 4 (2017): Globalizacija in evropeizacija izobraževanja odraslih Kako poimenovati sodobne strukture in procese oblikovanja ter izvajanja izobraževalnih politik in praks? Razmislek o slovenjenju termina »governance« Povzetek   PDF
Urška Štremfel
 
L. 18, Št. 4 (2012) Kako pripomoči k učinkovitejšemu učenju in spreminjanju življenjskega sloga oseb s kronično boleznijo Povzetek   PDF
Irena Lesar
 
L. 18, Št. 2 (2012) Kako razumeti mentorsko razmerje in njegove posledice Povzetek   PDF
Dušana Findeisen
 
L. 12, Št. 3 (2006) Kako reševati nasilje v vzgojno-izobraževalnih institucijah? Povzetek   PDF
Vlasta Nussdorfer, Milan Krajnc Pavlica
 
L. 4, Št. 1-2 (1998) Kako se odrasli spreminjamo: Osebnostni razvoj in socialna komunikacija Povzetek   PDF
Daniela Brečko
 
L. 18, Št. 1 (2012) Kako se odrasli učijo Podrobnosti   PDF
Marko Radovan
 
L. 8, Št. 1 (2002) Kako smo programirali v učbenik za študij na daljavo? Podrobnosti   PDF
Nadja Dobnik
 
L. 22, Št. 1 (2016) Kako strokovni delavci vrtca vrednotijo stalno strokovno izpopolnjevanje kot element svojega profesionalnega razvoja Povzetek   PDF
Tina Štemberger, Nevenka Vesel
 
L. 10, Št. 4 (2004) Kako živeti skupaj? Podrobnosti   PDF
Nives Ličen
 
L. 7, Št. 1 (2001) Kakovost človeškega kapitala v Sloveniji Povzetek   PDF
Vida A. Mohorčič Špolar
 
L. 6, Št. 4 (2000) Kakovost in sistem izobraževanja za francoski jezik v Revozu Povzetek   PDF
Nataša Kočevar Gabrič
 
L. 8, Št. 2 (2002) "Kakovost izpeljave Programa 5000" "Brezposelni v srednješolskem izobraževanju" Povzetek   PDF
Tanja Možina
 
L. 6, Št. 4 (2000) Kakovost jezikovnega izobraževanja za odrasle Povzetek   PDF
Neda Pavlin
 
L. 6, Št. 3 (2000) Kakovost podjetniškega izobraževanja Povzetek   PDF
Franc Vidic
 
L. 2, Št. 2 (1996) Kakovost usposabljanja samozaposlovalcev Povzetek   PDF
Neva Maher
 
L. 3, Št. 3-4 (1997) Kakovost v izobraževalni dejavnosti Povzetek   PDF
Bogomir Kovač
 
L. 6, Št. 4 (2000) Kakovost v izobraževanju bodočih izobraževalcev odraslih Povzetek   PDF
Nives Ličen
 
L. 9, Št. 3 (2003) Kakovost v izobraževanju. Od tradicionalnih do sodobnih modelov ugotavljanja in razvijanja kakovosti v izobraževanju odraslih (ACS, 2003) Podrobnosti   PDF
Tanja Možina
 
L. 6, Št. 4 (2000) Kakovost v izobraževanju odraslih Povzetek   PDF
Tanja Možina
 
L. 6, Št. 4 (2000) Kakovost v procesih preverjanja in ocenjevanja Povzetek   PDF
Vera Jakara
 
L. 9, Št. 1 (2003) Kakovostno jezikovno izobraževanje v organizacijah Povzetek   PDF
Darja Zorko Mencin
 
L. 22, Št. 3 (2016) Kakršenkoli film delaš, ga pravzaprav delaš o sebi. Pogovor s Heleno Koder Povzetek   PDF
Dušana Findeisen
 
L. 10, Št. 3 (2004) Kakšne kompetence potrebujejo andragogi? Povzetek   PDF
Nives Ličen
 
L. 2, Št. 3 (1996) Kakšno znanje potrebuje sodobni človek Povzetek   PDF
Ana Krajnc
 
L. 3, Št. 3-4 (1997) Kam s knjižnico ... v nacionalni program izobraževanja odraslih Povzetek   PDF
Tomaž Pevec
 
L. 19, Št. 2 (2013) Kapital znanja – temelj kreiranja znanja pri podjetnikih Povzetek   PDF
Franci Vidic
 
L. 15, Št. 1 (2009) "Kar se Janezek nauči…", je premalo Povzetek   PDF
Maca Jogan
 
L. 12, Št. 1 (2006) Karierna sidra in načrtovanje izobraževanja (I. del) Povzetek   PDF
Daniela Brečko
 
L. 12, Št. 2 (2006) Karierna sidra in načrtovanje izobraževanja (II. del) Povzetek   PDF
Daniela Brečko
 
L. 12, Št. 3 (2006) Karierna sidra in načrtovanje izobraževanja (III. del) Povzetek   PDF
Daniela Brečko
 
L. 21, Št. 1 (2015) Karierni centri na univerzi – prostori neformalnega učenja za študente Povzetek   PDF
Sabina Žnidaršič Žagar
 
L. 9, Št. 4 (2003) Karierni vzorci v v globalni družbi Podrobnosti   PDF
Barbara Brečko
 
L. 19, Št. 2 (2013) Karierno izobraževanje za ljudi v poznejših letih - Kvantitativna analiza rezultatov raziskave o kariernem izobraževanju Povzetek   PDF
Marija Turnšek Mikačić
 
L. 7, Št. 4 (2001) Kdaj je izobraževanje učinkovito - pogled in mnenje izvajalca Povzetek   PDF
Miran Morano
 
L. 13, Št. 1 (2007) Kdaj se postavljajo temelji vseživljenjskemu izobraževanju Povzetek   PDF
Ana Krajnc
 
L. 1, Št. 3-4 (1995) Kdo naj odloča o tem, česa naj se ljudje učijo? Povzetek   PDF
Ana Krajnc
 
L. 9, Št. 3 (2003) Kdo obiskuje svetovalna središča za odrasle Podrobnosti   PDF
Ana Granda Jakše
 
L. 6, Št. 2 (2000) Kdo odloča o tem, česa se bodo ljudje učili? Povzetek   PDF
Ana Krajnc
 
L. 2, Št. 4 (1996) Kdo se boji disleksije? Povzetek   PDF
Dušana Findeisen
 
L. 10, Št. 2 (2004) Kdo se izobražuje za partnerske odnose? Povzetek   PDF
Natasa Rijavec Klobučar
 
L. 13, Št. 4 (2006) Kdo so bili moji mentorji? kdo mi je lahko mentor? Povzetek   PDF
Ana Krajnc
 
L. 16, Št. 3 (2010) Kdo so izobraževalci, ki usposabljajo učitelje Povzetek   PDF
Brigita Žarkovič Adlešič
 
L. 20, Št. 2 (2014) Kelava, Polona (ur.): Neformalno učenje? Kaj pa je to? (Pedagoški inštitut, 2013) Povzetek   PDF
Natalija Vrečer
 
L. 22, Št. 3 (2016) Kino-katedra za pedagoge v Slovenski kinoteki Povzetek   PDF
Andrej Šprah
 
L. 1, Št. 1-2 (1995) Kje se lahko učimo demokracije? Povzetek   PDF
Ana Krajnc
 
L. 6, Št. 4 (2000) Knjiga - zakladnica in vir znanja Povzetek   PDF
Tanja Jeras
 
L. 1, Št. 3-4 (1995) Knjižnica v izobraževanju odraslih Povzetek   PDF
Nada Češnovar
 
L. 16, Št. 4 (2010) Ko gledališče postane način izobraževanja Povzetek   PDF
Ada Bačar
 
L. 1, Št. 3-4 (1995) Ko spregovorijo argumenti in zvoki besed (O učenju retorike) Povzetek   PDF
Tatjana Zidar
 
L. 10, Št. 4 (2004) Kognitivne, socialne in druge potrebe ljudi v domski oskrbi Povzetek   PDF
Anita Šoštarič
 
L. 20, Št. 1 (2014) Kolegialni coaching: priročnik za strokovni in osebni razvoj (ocena knjige) Povzetek   PDF
Karin Elena Sánchez
 
L. 5, Št. 1 (1999) Koliko je funkcionalno nepismenih v Sloveniji Povzetek   PDF
Ester Možina
 
L. 8, Št. 3-4 (2002) Koliko šola spodbuja in razvija temeljne spretnosti in sposobnosti, potrebne ljudem v 21. stoletju? Povzetek   PDF
Tatjana Ažman
 
L. 11, Št. 1 (2005) KOMENTAR K PRISPEVKU "Več pozornosti našemu strokovnemu izrazju ali kako do poenotenja raznolikega" Podrobnosti   PDF
Janko Muršak
 
L. 10, Št. 3 (2004) Komparativna andragogija (D. Savičević, Beograd: Institut za pedagogiju i andragogiju, 2003) Podrobnosti   PDF
Nives Ličen
 
L. 11, Št. 2 (2005) Kompetence v kadrovski praksi (skupina avtorjev GV izobraževanje, 2005) Podrobnosti   PDF
Marija Sonja Pezdirc
 
L. 9, Št. 3 (2003) Komunikacija in pisne spretnosti (1. del) Povzetek   PDF
Polona Kelava
 
L. 9, Št. 4 (2003) Komunikacija in pisne spretnosti (2. del) - Spreminjajoče se zahteve pismenosti Povzetek   PDF
Polona Kelava
 
L. 3, Št. 2 (1997) Komunikacija v izobraževanju odraslih Povzetek   PDF
Mihaela Časar, Mojca Guček
 
L. 8, Št. 3-4 (2002) Koncepti razvoja kariere Povzetek   PDF
Danijela Brečko
 
L. 14, Št. 1-2 (2008) Konec dela - Jeremy Rifkin, Krtina 2007 Podrobnosti   PDF
Tanja Šulak
 
L. 23, Št. 1 (2017) Konec varčevanja? Javno financiranje izobraževanja odraslih Povzetek   PDF
Sonja Kump
 
L. 10, Št. 1 (2004) Konferenca o kakovosti v izobraževanju. Birmingham, 16.-17. februar 2004 Podrobnosti   PDF
Darja Zorko Mencin
 
L. 17, Št. 2 (2011) Konferenci "Leto dejavncega staranja in solidarnosti med generacijami" na rob Podrobnosti   PDF
Dušana Findeisen
 
L. 10, Št. 3 (2004) Konstruktivizem v šoli in v izobraževanje učiteljev (Center za pedagoško izobraževanje Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2004) Podrobnosti   PDF
Marija Velikonja
 
L. 10, Št. 2 (2004) Konstruktivni pristop k v načrtovanju osebne kariere Povzetek   PDF
Danijela Brečko
 
L. 17, Št. 3 (2011) Korelacija med družinsko interakcijo in stališči mladoletnikov Povzetek   PDF (English)
Rozana Petani
 
L. 13, Št. 4 (2007) Kraj, kjer se naučimo zaupati zamislim Podrobnosti   PDF
Dušana Findeisen
 
L. 3, Št. 3-4 (1997) Kritična interpretacija kakovosti v izobraževanju odraslih Povzetek   PDF
Janko Berlogar
 
L. 9, Št. 1 (2003) Kritična moč Ivana Illicha. In memoriam Podrobnosti   PDF
Dušana Findeisen
 
L. 23, Št. 2 (2017): Antirasistične perspektive v izobraževanju Kritična pismenost: Pogovarjali smo se z Urško Breznik Povzetek   PDF
Marta Gregorčič
 
L. 21, Št. 4 (2015) Kritični pogled na upravljanje kulturne različnosti v delovnih okoljih v Sloveniji Povzetek   PDF (English)
Sara Brezigar
 
L. 8, Št. 1 (2002) Krovno združenje za izobraževanje odraslih. Okrepiti vpliv civilne družbe in partnersko sodelovanje z državo Podrobnosti   PDF
Zoran Jelenc
 
L. 7, Št. 2 (2001) Kulturna in jezikovna raznolikost Podrobnosti   PDF
Dušana Findeisen
 
L. 3, Št. 3-4 (1997) Kurikularna prenova tujih jezikov za odrasle Povzetek   PDF
Sonja Klemenčič
 
L. 3, Št. 1 (1997) Kurikulum - Raznovrstnost kurikularnega načrtovanja Povzetek   PDF
Robi Kroflič
 
L. 7, Št. 4 (2001) Kvalitativni vidiki ponudbe jezikovnih tečajev v Sloveniji - kako izbrati Povzetek   PDF
Darja Zorko Mencin
 
L. 17, Št. 3 (2011) Kvaliteta učenja je kvaliteta življenja Povzetek   PDF
Karin Elena Sánchez
 
L. 11, Št. 3 (2005) Le strategija zagotavlja trden sistem Podrobnosti   PDF
Zoran Jelenc
 
L. 3, Št. 2 (1997) Letni posvet Andragoškega društva Slovenije Povzetek   PDF
Ema Perme, Daniela Brečko
 
L. 22, Št. 4 (2016): Nove tehnologije v izobraževanju odraslih Lilijana Burcar: Restavracija kapitalizma: Repatriarhalizacija družb (Založba Sophia, 2015) Povzetek   PDF
Metka Mencin Čeplak
 
L. 6, Št. 1 (2000) Lindemanovi filozofski temelji andragogike Povzetek   PDF
Dušana Findeisen
 
L. 14, Št. 1-2 (2008) Ljudske univerze in javna mreža ustanov za izobraževanje odraslih Podrobnosti   PDF
Ema Perme
 
L. 2, Št. 3 (1996) lzobraževanje odraslih in lokalni razvoj Povzetek   PDF
Ana Krajnc
 
L. 1, Št. 3-4 (1995) lzobraževanje žensk in težave, s katerimi se srečujejo Povzetek   PDF
Sabina Jelenc Krašovec
 
L. 4, Št. 1-2 (1998) Makota JamaBuchi: Živeti z izobraževanjem odraslih Povzetek   PDF
Dušana Findeisen
 
L. 6, Št. 4 (2000) Management v izobraževalnih ustanovah Povzetek   PDF
Karin Jurše
 
L. 3, Št. 3-4 (1997) Managersko izobraževanje na Ekonomski fakulteti v Ljubljani Povzetek   PDF
Marijana Jazbec
 
L. 16, Št. 4 (2010) Manipulacije na osebni ravni v medosebnih odnosih Povzetek   PDF
Andreja Hribernik
 
L. 23, Št. 4 (2017): Globalizacija in evropeizacija izobraževanja odraslih Marcella Milana in Tom Nesbit (ur.) GLOBAL PERSPECTIVES ON ADULT EDUCATION AND LEARNING POLICY Hampshire, Palgrave Macmillan, 2015 Povzetek   PDF (English)
Sonja Kump
 
L. 9, Št. 1 (2003) Marketing izobraževalnih storitev (Gabrijel Devetak, Goran Vukovič) Podrobnosti   PDF
Danijela Brečko
 
L. 2, Št. 4 (1996) Marketinški pristop v izobraževanju odraslih Povzetek   PDF
Daniela Brečko
 
L. 17, Št. 4 (2011) Matematična pismenost kot temelj za vseživljenjsko učenje in družbeno vključenost Povzetek   PDF (English)
Mieke van Groenestijn
 
L. 21, Št. 3 (2015) Matevž Rudolf: »Ko beseda podobo najde: slovenska literatura in film v teoriji in praksi (1984–2012)«. Ljubljana, Slovenska kinoteka, 2013 Povzetek   PDF
Barbara Zorman
 
L. 8, Št. 2 (2002) Matija Vertovec - Ljudski učitelj in vzgojitelj 19. stoletja Povzetek   PDF
Petra Kodre
 
L. 2, Št. 1 (1996) Med humanističnim in poklicnim izobraževanjem ali kaj terja od nas prihodnost Povzetek   PDF
Dušana Findeisen
 
L. 18, Št. 1 (2012) Med kovčiranjem in socialnim svetovanjem Povzetek   PDF
Toni Vrana
 
L. 20, Št. 3 (2014) Med lokalnim in globalnim: nanoturizem in poletna šola arhitekture kot primer mednarodnega učenja v lokalni skupnosti Povzetek   PDF
Jurij Ličen
 
L. 5, Št. 4 (1999) Medijska pismenost in aktivno državljanstvo Povzetek   PDF
Karmen Erjavec
 
L. 11, Št. 4 (2005) Medkulturno usposabljanje za mednarodno poslovanje. Kulturne razlike in kulturno usposabljanje menedžerjev Povzetek   PDF
Daša Lukas
 
L. 21, Št. 3 (2015) Medkulturnost v izobraževanju odraslih Povzetek   PDF   HTML
Natalija Vrečer, Maja Mezgec
 
L. 2, Št. 3 (1996) Mednarodna poletna šola managementa za mlade diplomante Povzetek   PDF
Marjana Cerar
 
L. 11, Št. 3 (2005) Mednarodne aktivnosti univerz v pogojih naraščajoče tekmovalnosti. Regulative svobodnega trženja WTO-GATS Povzetek   PDF
Sonja Kump
 
L. 21, Št. 2 (2015) Mednarodni teden babištva in razliČne oblike izobraževanja in ozaveščanja Povzetek   PDF
Anita Jug Došler, Petra Petročnik, Tita Stanek Zidarič, Metka Skubic, Ana Polona Mivšek
 
L. 1, Št. 1-2 (1995) Medosebno komuniciranje in kontaktna kultura Podrobnosti   PDF
Ana Krajnc
 
L. 19, Št. 1 (2013) Mehke veščine v visokošolskem izobraževanju Povzetek   PDF
Jaka Vadnjal
 
L. 10, Št. 3 (2004) Menedžer znanja - poklic prihodnosti Povzetek   PDF
Renata Mihelič
 
L. 11, Št. 4 (2005) Menedžerske igre. Izobraževalne storitve za menedžerje Povzetek   PDF
Andreja Banič Zebec
 
L. 1, Št. 1-2 (1995) Menedžerske šole Povzetek   PDF
Danica Purg
 
L. 8, Št. 3-4 (2002) Menedžment intelektualnega kapitala Povzetek   PDF
Renata Mihalič
 
L. 13, Št. 3 (2007) Menedžment kompetenc v slovenskih podjetjih Povzetek   PDF
Renata Mihalič
 
L. 2, Št. 1 (1996) Menedžment v vzgoji in izobraževanju Povzetek   PDF
Marija Velikonja
 
L. 8, Št. 3-4 (2002) Menedžment znanja. Nova modrost ali minljiva moda Povzetek   PDF
Edvard Konrad
 
L. 10, Št. 3 (2004) Mentor mora biti kot oče v svojim učencem. Intervju z Rajkom Koritnikom Podrobnosti   PDF
Ana Krajnc
 
L. 11, Št. 4 (2005) Mentor mora v nekem trenutku opustiti vodenje v študentove roke. Pogovor z Miranom Eričem o skupini želva in o tem, kako postati mentor Podrobnosti   PDF
Dušana Findeisen
 
L. 11, Št. 1 (2005) Mentorstvo kot pot učenja in osebnega razvoja Povzetek   PDF
Renata Kranjčec
 
L. 22, Št. 2 (2016) Mentorstvo nekoč in danes – pomembna oblika izobraževanja ter prenosa znanja in izkušenj Povzetek   PDF
Monika Govekar-Okoliš
 
L. 18, Št. 2 (2012) Mentorstvo – znanje preteklosti za ideje prihodnosti Povzetek   PDF
Magda Zupančič
 
L. 11, Št. 3 (2005) Metoda poslovnega primera. Didaktično orodje za večjo povezanost izobraževalnega sistema z gospodarstvom Povzetek   PDF
Otmar Lajh
 
L. 4, Št. 3-4 (1998) Metode izobraževanja odraslih - l. del Povzetek   PDF
Daniela Brečko
 
L. 5, Št. 1 (1999) Metode izobraževanja odraslih (11.) Povzetek   PDF
Daniela Brečko
 
L. 19, Št. 4 (2013) Metode v izobraževanju odraslih Povzetek   PDF
Marko Radovan
 
L. 2, Št. 4 (1996) Metodologija evalvacije izobraževalnega programa Povzetek   PDF
Tanja Vilič-Klenovšek
 
L. 11, Št. 3 (2005) Metodologija pedagoškega raziskovanja novodobnih religij. Med resnico in racionalnostjo v raziskovanju novodobnih religij Povzetek   PDF
Andrej Pavletič
 
L. 19, Št. 4 (2013) MEZGEC, Maja: Funkcionalna pismenost v manjšinskem jeziku. Koper, Univerza na Primorskem, 2012 Povzetek   PDF
Jadranka Cergol
 
L. 10, Št. 4 (2004) Michael J. Gelb: Postanite ustvarjalni kot Leonardo da Vinci (Tangram, Ljubljana 2003) Podrobnosti   PDF
Tanja Šulak
 
L. 22, Št. 3 (2016) Michalinos Zembylas in Paul Schutz (ur.) - METHODOLOGICAL ADVANCES IN RESEARCH ON EMOTION AND EDUCATION. Cham, Springer, 2016 Povzetek   PDF
Nives Ličen
 
L. 2, Št. 4 (1996) Michel Serres od komunikacijske družbe k učeči se družbi Povzetek   PDF
Nadja Dobnik
 
L. 3, Št. 3-4 (1997) Mladi v izobraževanju odraslih Povzetek   PDF
Albert Mrgole
 
L. 23, Št. 3 (2017) Mladi v ujetništvu vseživljenjskega učenja - Predstavitev izsledkov raziskave o doživljanju zahtev po vseživljenjskem učenju med mladimi odraslimi Povzetek   PDF
Leonida Brezovec
 
L. 11, Št. 2 (2005) Mnenje drugih potrebujemo zato, v da smo boljši. Študentsko ocenjevanje predavateljev višjih strokovnih šol Povzetek   PDF
Vanda Rebolj
 
L. 18, Št. 1 (2012) Model dinamičnega učenja ustvarjalnosti,inovativnosti in podjetnosti Povzetek   PDF
Franc Vidic
 
L. 18, Št. 3 (2012) Model skupnosti prakse in situacijsko učenje Povzetek   PDF
Nives Ličen
 
L. 22, Št. 4 (2016): Nove tehnologije v izobraževanju odraslih Modeliranje dimenzij digitalne kompetence študentov prvega letnika izbranih pedagoških smeri Povzetek   PDF
Juvan Natalija, Irena Nančovska Šerbec, Alenka Žirovnik
 
L. 21, Št. 4 (2015) Modularno usposabljanje kariernih svetovalcev – MUKS Povzetek   PDF
Maruša Goršak
 
L. 20, Št. 1 (2014) Moje (poklicne) poti: mnogovrstna znanja med pravom in jogo Povzetek   PDF
Alenka Košorok Humar
 
L. 23, Št. 1 (2017) Monika Govekar-Okoliš in Renata Kranjčec MENTORSTVO V PRAKTIČNEM USPOSABLJANJU V DELOVNIH ORGANIZACIJAH, Ljubljana, Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016 Povzetek   PDF
Vesna Podgornik
 
L. 5, Št. 1 (1999) Monique Le Poncin: Možganska telovadba Povzetek   PDF
Daniela Brečko
 
L. 4, Št. 1-2 (1998) Moralni razvoj osebnosti Povzetek   PDF
Jana Kalin
 
L. 10, Št. 1 (2004) Most do izobrazbe. Izobraževalni program za odrasle z desetimi ali manj leti šolanja Povzetek   PDF
Livija Knaflič
 
L. 20, Št. 2 (2014) Motivacija delovno aktivnih starejših pri učenju tujih jezikov Povzetek   PDF
Mateja Letnar, Klemen Širok
 
L. 2, Št. 1 (1996) Motivacija pri izobraževanju na daljavo Povzetek
Daniela Brečko
 
L. 14, Št. 1-2 (2008) Motivacijski profili odraslih v formalnem izobraževanju Povzetek   PDF
Marko Radovan
 
L. 10, Št. 1 (2004) Motivi za izobraževanje učiteljev. Zakaj se učitelji srednjih šol formalno dopolnilno izobražujejo Povzetek   PDF
Helena Halas
 
L. 20, Št. 2 (2014) Možina, T. in Klemenčič, S.: Kazalniki kakovosti v izobraževanju odraslih (ACS, 2013) Povzetek   PDF
Bernarda Mori Rudolf
 
L. 2, Št. 2 (1996) Možnost za uporabo standarda standarda ISO 9001 v izobraievalnlh organizacijah Povzetek   PDF
Lijana Kunc, Peter Kunc
 
L. 13, Št. 3 (2007) Na krilih v e-izobraževanja Povzetek   PDF
Ana Krajnc
 
L. 11, Št. 4 (2005) Na poti do spodbudnega v študijskega okolja. 0 ločenosti in prežemanju akademske in bivalne sfere v univerzitetnih središčih Povzetek   PDF
Zdravko Mlinar
 
L. 8, Št. 1 (2002) Na vas po znanje Podrobnosti   PDF
Ana Krajnc
 
L. 19, Št. 4 (2013) Nacionalna energetska pot Slovenija kot interaktivna metoda učenja Povzetek   PDF
Bojan Žnidaršič
 
L. 6, Št. 2 (2000) Nacionalne strategije izobraževanja odraslih Povzetek   PDF
Zoran Jelenc
 
L. 17, Št. 4 (2011) Nacionalne prioritete in usposabljanje strokovnih delavcev za izobraževanje odraslih v Sloveniji Povzetek   PDF (English)
Ema Perme
 
L. 3, Št. 3-4 (1997) Nacionalni program izobraževanja odraslih Povzetek   PDF
Olga Drofenik
 
L. 20, Št. 4 (2014) Načrtovanje kariere invalidov – Želje in ovire Povzetek   PDF
Valentina Brecelj, Gaj Vidmar, Eva Boštjančič
 
L. 2, Št. 2 (1996) Načrtovanje računalniško podprtega izobraievanJa na daljavo Povzetek   PDF
Nadja Dobnik, Tomaž Turk
 
L. 14, Št. 1-2 (2008) Nadaljnje poklicno izobraževanje in usposabljanje v Sloveniji z mednarodno primerjavo Povzetek   PDF
Tanja Čelebič
 
L. 19, Št. 1 (2013) Najino srečanje - Špela Terpin, direktorica trženja, Gospodarsko Povzetek   PDF
Dušana Findeisen
 
L. 9, Št. 4 (2003) "Najnevarnejša iluzija je, da v je izobraževanje kdajkoli v končano." Intervju z mag. Daniela Brečko Podrobnosti   PDF
Marija Vrhovnik
 
L. 20, Št. 2 (2014) Najstvo in kajstvo - Človeški viri v Sloveniji danes, jutri in leta 2020 Povzetek   PDF
Peter Beltram
 
L. 2, Št. 1 (1996) Naloge prosvetne oblasti v Sloveniji in Evropi Povzetek   PDF
Ana Krajnc
 
L. 8, Št. 2 (2002) Naložbe v starejše so naložbe v prihodnost Podrobnosti   PDF
Dušana Findeisen
 
L. 4, Št. 1-2 (1998) Nam strokovna literatura lahko pomaga pri razvoju programa? Povzetek   PDF
Žiga Stupica
 
L. 13, Št. 2 (2007) Narava – Vir inovativnosti in ustvarjalnosti v izobraževalnih organizacijah Podrobnosti   PDF
Danijela Brečko
 
L. 13, Št. 1 (2007) Nasilje vsakdanjega življenja Povzetek   PDF
Andreja Pšeničny, Luna Jurančič Šribar
 
L. 5, Št. 2-3 (1999) Nastanek in organizacija izobraževalnih centrov Povzetek   PDF
Ana Krajnc
 
L. 5, Št. 4 (1999) Nefiks - Neformalni indeks kot pomoč za aktivno državljanstvo Povzetek
Rafo Pinosa
 
L. 13, Št. 1 (2007) Neformalno izobraževanje - odraslih nova možnost ali zgolj nova obveznost Podrobnosti   PDF
Tanja Šulak
 
L. 13, Št. 4 (2006) Neformalno izobraževanje dijakov in izobraževalne naloge družine Povzetek   PDF
Sanja Berčnik
 
L. 1, Št. 1-2 (1995) Neformalno izobraževanje odraslih v organizacijah Povzetek   PDF
Zoran Jelenc
 
L. 3, Št. 1 (1997) Neformalno izobraževanje odraslih v projektu Dežela suhe robe Povzetek   PDF
Bojan Žnidaršič
 
L. 13, Št. 3 (2007) Neformalno izobraževanje v družinah na Jesenicah Povzetek   PDF
Manca Vovk
 
L. 6, Št. 1 (2000) Neformalno izobraževanje v Kostanjevici na Krki Povzetek   PDF
Natalija Goričar
 
L. 11, Št. 2 (2005) Neformalno izobraževanje v mlajših odraslih - Teoretična in praktična načela neformalnega izobraževanja mlajših odraslih Povzetek   PDF
Matej Cepin
 
L. 16, Št. 3 (2010) Neformalno izobraževanje v Sloveniji z mednarodno primerjavo po anketi o izobraževanju odraslih Povzetek   PDF
Tanja Čelebič
 
L. 15, Št. 1 (2009) Neformalno mentorstvo Povzetek   PDF
Nataša Kermavnar
 
L. 16, Št. 2 (2010) Neformalno pridobivanje znanja tujega jezika Povzetek   PDF
Katarina Bizjak
 
L. 20, Št. 2 (2014) Neformalno učenje oseb z nezgodno pridobljeno možgansko poškodbo: ko ti prometna nesreča spremeni življenje Povzetek   PDF
Tomaž Klemenc
 
L. 2, Št. 2 (1996) Neizobraževanje zaposlenih - izvirni greh menedžmenta Povzetek   PDF
Janko Berlogar
 
L. 1, Št. 3-4 (1995) Nekaj teoretično metodoloških problemov proučevanja prihodnosti izobraževanja odraslih Povzetek   PDF
Ilija Lavrnja
 
L. 4, Št. 1-2 (1998) Nekateri sociološki vidiki spreminjanja vloge izobraževanja odraslih v družbi Povzetek   PDF
Sabina Jelenc Krašovec
 
L. 15, Št. 1 (2009) Nekateri temeljni pojmi z vidika andragoške didaktike Povzetek   PDF
Nena Mijoč
 
L. 19, Št. 3 (2013) Nevidni učinki programa PUM Povzetek   PDF
Manuel Kuran
 
L. 2, Št. 4 (1996) Nevrolingvistično programiranje Povzetek   PDF
Suzana Padežanin
 
L. 13, Št. 3 (2007) (Ne)znanje in (ne) uspešnost slovenskih gostincev Povzetek   PDF
Metod Šuligoj
 
L. 5, Št. 1 (1999) Neznosna lahkotnost nove tehnologije učenja Povzetek   PDF
Dušana Findeisen
 
L. 11, Št. 1 (2005) Ni pomembno, da delaš stvari prav, ampak da delaš prave stvari Povzetek   PDF
Jaka Vadnjal
 
L. 1, Št. 3-4 (1995) Nov izobraževalni program: Odkrivanje poklicnega cilja Povzetek   PDF
Peter Baloh
 
L. 23, Št. 4 (2017): Globalizacija in evropeizacija izobraževanja odraslih Nova oblika vladavine v Evropski uniji in njeni izrazi na področju izobraževanja odraslih v Sloveniji Povzetek   PDF
Urška Štremfel
 
L. 14, Št. 3-4 (2008) Nova paradigma medgeneracijskega učenja Povzetek   PDF
Sonja Kump
 
L. 5, Št. 4 (1999) Nove možnosti izobraževanja v Sloveniji Povzetek   PDF
Jasna Dominko-Baloh, Mateja Geder
 
L. 13, Št. 4 (2007) Nove paradigme vseživljenjskega izobraževanja Povzetek   PDF
Ana Krajnc
 
L. 12, Št. 3 (2006) Novi mediji – nova kakovost študija na daljavo_ dinamična izobraževalna praksa Povzetek   PDF
Katarina Pucelj
 
L. 5, Št. 4 (1999) Novi nemško-slovenski slovar Povzetek   PDF
Kasilda Bedenk
 
L. 6, Št. 4 (2000) Novi vididiki svetovanja v izobraževanju odraslih Povzetek   PDF
Zdenka Nanut Planinšek
 
L. 21, Št. 3 (2015) Novosti, ki jih je vpeljala v letu 2013 sprejeta Resolucija o nacionalnem programu izobraževanja odraslih za obdobje 2013–2020 (ReNPIO 2013–2020) Povzetek   PDF
Peter Beltram
 
L. 13, Št. 4 (2006) O izposoji kulture in o nadvladi tuje kulture v dopolnilnem izobraževanju Povzetek   PDF
Colin Titmus
 
L. 18, Št. 3 (2012) O krizi in odgovornosti Podrobnosti   PDF
Sonja Klemenčič
 
L. 4, Št. 1-2 (1998) O kulturi in izobraževanju odraslih Povzetek   PDF
Dušana Findeisen
 
L. 22, Št. 2 (2016) O mentorstvu v slovenskem šolskem muzeju Povzetek   PDF
Marjetka Balkovec Debevec
 
L. 19, Št. 4 (2013) O povezljivosti elementov različnih načinov učenja, metod in znanja Povzetek   PDF
Dušana Findeisen
 
L. 2, Št. 3 (1996) O skupnostnem izobraževanju in razvoju kraja Povzetek   PDF
Dušana Findeisen
 
L. 17, Št. 3 (2011) O usmerjanju staršev v iskanje lastne poti pri vzgoji (pogovor z Ivano Gradišnik) Podrobnosti   PDF
Nives Ličen
 
L. 12, Št. 2 (2006) Ob 80-letnici prof. dr. Dušana Savićevića Podrobnosti   PDF
Zoran Jelenc
 
L. 21, Št. 4 (2015) Ocena medkulturnih kompetenc učiteljev poklicnih šol na Hrvaškem Povzetek   PDF (English)
Višnja Rajić, Tomislav Rajić
 
L. 9, Št. 1 (2003) Od e-izobraževanja k m-izobraževanju Podrobnosti   PDF
Ana Krajnc
 
L. 7, Št. 3 (2001) Od prvih slutenj do velikega podjetja. Intervju Anton Majzel (Mobitel) Povzetek   PDF
Danijela Brečko
 
L. 6, Št. 1 (2000) Od psihologije k sociologiji učenja Povzetek   PDF
Marko Radovan
 
L. 22, Št. 4 (2016): Nove tehnologije v izobraževanju odraslih Odnos dijakov in študentov do vseživljenjskega učenja Povzetek   PDF (English)
Marijeta Mašić, Anita Zovko, Tihana Kovačić Samaržija
 
L. 12, Št. 2 (2006) Odnosi med odraslimi brati in sestrami kot polje naključnega in priložnostnega učenja Povzetek   PDF
Nives Ličen
 
L. 18, Št. 4 (2012) Odprt dostop do znanja za vse ljudi je danes temeljna zahteva sodobne družbe – kaj ga omogoča in kje so ovire? Povzetek   PDF
Ana Krajnc
 
L. 22, Št. 4 (2016): Nove tehnologije v izobraževanju odraslih Odprto izobraževanje v zdravstvu – tehnologija in metoda Povzetek   PDF
Marjeta Pučko, Bojan Jurca, Mitja Jermol
 
L. 14, Št. 3-4 (2008) Odprtost dostopa do izobraževanja in e-učenje Povzetek   PDF
Ana Krajnc
 
L. 11, Št. 1 (2005) Odrasli in e-izobraževanje povzetek - motivi odraslih za vključitev v e-izobraževanje Povzetek   PDF
Polona Baloh
 
L. 1, Št. 1-2 (1995) Odrasli se lahko jezika učijo z delom Povzetek   PDF
Dušana Findeisen
 
L. 2, Št. 3 (1996) Odrasli se učimo drugače Povzetek   PDF
Ema Perme
 
L. 6, Št. 3 (2000) Odrasli se učimo z delovanjem Povzetek   PDF
Nena Mijoč
 
L. 8, Št. 3-4 (2002) Odvisni od podob? Podrobnosti   PDF
Dušana Findeisen
 
L. 6, Št. 4 (2000) Odvisni od učenja Povzetek   PDF
Dušana Findeisen
 
L. 7, Št. 2 (2001) Odziv višjega in visokega v v šolstva na vseživljenjsko izobraževanje Povzetek   PDF
Ana Krajnc
 
L. 18, Št. 4 (2012) Ohranjanje kulturne dediščine na presečišču med andragogiko in kulturno antropologijo - Študija primera: društvo Anbot Povzetek   PDF
Nives Ličen, Maja Tomšič, Natalija Planinc
 
L. 17, Št. 3 (2011) Okoljska etika in izobraževanje za trajnostni razvoj Povzetek   PDF
Ljubo Mohorič
 
L. 8, Št. 2 (2002) Okrogla miza - "Celostna obravnava pomoči starejšim Podrobnosti   PDF
Vesna Kopač
 
L. 21, Št. 3 (2015) Opolnomočenje z medkulturnim učenjem. Prispevek staroselcev in staroselk v Latinski Ameriki Povzetek   PDF (English)
Beate Schmidt-Behlau
 
L. 6, Št. 4 (2000) Optimalna učinkovitost delavcev Povzetek   PDF
Marta Pureber
 
L. 12, Št. 1 (2006) Osebni človeški kapital ali kdo bo preživljal funkcionalno nepismene in nezaposljive ljudi Podrobnosti   PDF
Ana Krajnc
 
L. 6, Št. 3 (2000) Osebni izobraževalni načrt Povzetek   PDF
Nadja Dobnik
 
L. 3, Št. 1 (1997) Osebnostne lastnosti voznikov motornih vozil Povzetek   PDF
Andrej Justinek
 
L. 1, Št. 1-2 (1995) Osebnostni razvoi in učenie odraslih Povzetek   PDF
Danijela Brečko
 
L. 22, Št. 1 (2016) Osnovna šola kot središče socialnega in kulturnega življenja v lokalni skupnosti Povzetek   PDF
Jasna Mažgon, Janko Muršak
 
L. 2, Št. 4 (1996) Osnovna šola za odrasle na ljudskih univerzah Povzetek   PDF
Diana Roškar
 
L. 15, Št. 2 (2009) Osnovna šola – izobraževalno in kulturno srce trajnostnega ravnanja za najbolj ranljive? Povzetek   PDF
Dušan Jamšek, Petra Javrh
 
L. 21, Št. 1 (2015) Osnutek novega Zakona o visokem šolstvu in logika kapitalizma - Financiranje zasebnega na račun javnega šolstva Povzetek   PDF
Lilijana Burcar
 
L. 12, Št. 1 (2006) Osredotočena interakcija v izobraževanju odraslih. Pedagogika ali terapija Povzetek   PDF
Katra Lesjak
 
L. 12, Št. 1 (2006) Osredotočena interakcija v v izobraževanju odraslih - Pedagogika ali terapija Povzetek   PDF
Katra Lesjak
 
L. 21, Št. 1 (2015) Ostrouch-Kamińska Joanna in Vieira, Cristina C. (ur.): PRIVATE WORLD(S) Rotterdam, Sense, 2015 Povzetek   PDF
Nives Ličen
 
L. 8, Št. 1 (2002) Ovire odraslih pri vključevanju v izobraževanje Povzetek   PDF
Marko Radovan
 
L. 17, Št. 2 (2011) Paleta izbire na področju izobraževanja odraslih - resničnost in obeti Podrobnosti   PDF
Sabina Jelenc Krašovec
 
L. 7, Št. 2 (2001) Pametne odločitve Podrobnosti   PDF
Alenka Krapež
 
L. 3, Št. 2 (1997) Paolo Freire ( 1921 ~ 1997) Povzetek   PDF
Ana Krajnc
 
L. 16, Št. 1 (2010) Par v času prehoda v upokojitev - Kvalitativna študija na podlagi utemeljene teorije Povzetek   PDF
Sabine Buchebner-Ferstl
 
L. 20, Št. 3 (2014) Parada učenja - Dnevi učečih se skupnosti Povzetek   PDF
Zvonka Pangerc Pahernik
 
L. 15, Št. 4 (2009) Paradigma izobraževanja za dobrobit posameznika in skupnosti Povzetek   PDF
Sonja Kump, Katarina Majerhold
 
L. 15, Št. 1 (2009) Paradigma, ki bo spremenila tudi izobraževanje odraslih Povzetek   PDF
Petra Javrh
 
L. 19, Št. 3 (2013) Paradoksi narativne metode pri raziskovanju učenja in situ Povzetek   PDF
Nives Ličen
 
L. 23, Št. 3 (2017) Participacija starejših odraslih v praksah skupnosti in v skupnosti prakse Povzetek   PDF
Marta Gregorčič
 
L. 18, Št. 4 (2012) Partnerstvo pri ugotavljanju izobraževalnih potreb in novi izobraževalni programi za brezposelne Povzetek   PDF
Karmen Rajar, Tanja Možina
 
L. 11, Št. 1 (2005) Pavel Skrinjar o Danilu Dolciju Podrobnosti   PDF
Nives Ličen
 
L. 18, Št. 4 (2012) Pavletič, Andrej: Uvod v teorijo vzgoje (Radovljica, Didakta, 2011) Povzetek   PDF
Bogomir Novak
 
L. 11, Št. 1 (2005) Pedagoško-andragoški dnevi 2005 - ocena Podrobnosti   PDF
Tanja Šulak
 
L. 23, Št. 2 (2017): Antirasistične perspektive v izobraževanju Pedagoško-andragoški dnevi 2017: Migracije in izobraževanje Povzetek   PDF
Katja Jeznik
 
L. 22, Št. 3 (2016) Peljhan, Matej (ur.) FOTOTERAPIJA Od konceptov do praks Kamnik, CIRIUS, 2015 Povzetek   PDF
Katja Jeznik
 
L. 2, Št. 2 (1996) Permanentno izobraževanje odraslih v varilstvu Povzetek   PDF
Janez Tušek
 
L. 2, Št. 1 (1996) Pestalozzijeva zamisel vzgoje Povzetek   PDF
Nadja Dobnik
 
L. 1, Št. 3-4 (1995) Pet let Dobe Povzetek   PDF
Jasna Dominko-Baloh
 
L. 6, Št. 1 (2000) Peta obletnica prve slovenske revije za izobrazevanje odraslih Povzetek   PDF
Ana Kranjc
 
L. 9, Št. 3 (2003) Petdeset let Evropskega združenja za izobraževanje odraslih Podrobnosti   PDF
Ana Krajnc
 
L. 10, Št. 3 (2004) Pismenost na delovnem mestu Povzetek   PDF
Angela Ivančič
 
L. 7, Št. 1 (2001) Pismenost odraslih v Sloveniji. lzsledki raziskave o pismenosti odraslih v Sloveniji in njihov pomen za politiko izobraževanja Povzetek   PDF
Albert C. Tuijnman
 
L. 12, Št. 3 (2006) Pismenost – stanje in potrebe na slovenskem podeželju Povzetek   PDF
Livija Knaflič, Ana Ileršič
 
L. 20, Št. 1 (2014) Plesno izobraževanje za invalide in ljudi s posebnimi potrebami ali brez njih - inkluzivni ples v evropi in pri nas Povzetek   PDF
Monika Požek
 
L. 11, Št. 3 (2005) Počutil sem se kot petrolejka, ki v najmočneje zasveti, preden v dokončno ugasne. Pogovor z M. A. (28), ki se je znašel v stanju izgorelosti Podrobnosti   PDF
Andreja Pšeničny
 
L. 8, Št. 3-4 (2002) Podelitev priznanj izobraževalni management 2002 - TOP 10 Primerjalna analiza Podrobnosti   PDF
Danijela Brečko
 
L. 11, Št. 4 (2005) Podelitev priznanj v top 10 - izobraževalni management 2005 Podrobnosti   PDF
Danijela Brečko
 
L. 13, Št. 1 (2007) Podeljena priznanja za razvijanje kakovosti izobraževanja odraslih Podrobnosti   PDF
Sonja Klemenčič, Tanja Možina, Milena Zorić
 
L. 5, Št. 4 (1999) Podeželje potrebuje aktivne državljane Povzetek   PDF
Bojan Žnidaršič
 
L. 11, Št. 3 (2005) Podjetniško v izobraževanje. Za večji zamah podjetniškega gibanja potrebujemo več izobraževanja Povzetek   PDF
Franci Vidic
 
L. 18, Št. 3 (2012) Pogledi in izkušnje Erasmusove mobilnosti učnega osebja na Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru Povzetek   PDF
Nuša Lazar
 
L. 22, Št. 2 (2016) Pogledi mentorjev in študentov zdravstvene nege na praktično usposabljanje Povzetek   PDF
Nataša Kermavnar, Monika Govekar-Okoliš
 
L. 14, Št. 3-4 (2008) Poglej si z novimi očmi! Vodnik za poučevanje tri- do enajstletnih otrok o filmu in televiziji (UMco, 2008) Podrobnosti   PDF
Anita Mikulič
 
L. 12, Št. 2 (2006) Pogovor z Dušanom Savićevićem Podrobnosti   PDF
Zoran Jelenc
 
L. 19, Št. 4 (2013) Pogovor z Ido Srebotnik, novo predsednico Andragoškega društva Slovenije Povzetek
Petra Javrh
 
L. 19, Št. 3 (2013) Pogovor z mentorico Tatjano Bradeško, profesorico zgodovine Povzetek   PDF
Dušana Findeisen
 
L. 7, Št. 2 (2001) Pojmovanja znanja pri bodočih učiteljih Povzetek   PDF
Milena Valenčič Zuljan
 
L. 23, Št. 1 (2017) Poklic mediatorja kot strokovnega nosilca postopka mediacije Povzetek   PDF
Jernej Šoštar
 
L. 11, Št. 3 (2005) Poklicna izgorelost ali zavzetost za delo, to je zdaj vprašanje Osebni in skupinski izobraževalni moduli za preprečevanje poklicne izgorelosti (2. del) Povzetek   PDF
Andreja Pšeničny, Dušana Findeisen
 
L. 2, Št. 4 (1996) Poklicno izobraževanje Povzetek   PDF
Jožko Čuk
 
L. 5, Št. 2-3 (1999) Poklicno izobraževanje v kognitivni ali informacijski družbi Povzetek   PDF
Zdenko Medveš
 
L. 5, Št. 4 (1999) Političnokulturni temelji izobraževanja za državljanstvo Povzetek   PDF
Bogomir Novak
 
L. 18, Št. 3 (2012) Pomembni subjekti evalvacije v praktičnem usposabljanju Povzetek   PDF
Monika Govekar-Okoliš, Renata Kranjčec
 
L. 23, Št. 1 (2017) Pomen dejavnega državljanstva in državljanske vzgoje v času migracij in begunske krize v Evropi Povzetek   PDF
Borut Mikulec
 
L. 20, Št. 2 (2014) Pomen dejavnega in odgovornega državljana za razvoj politike Povzetek   PDF
Anamarija Mežan
 
L. 15, Št. 2 (2009) Pomen e-izobraževanja za odrasle Povzetek   PDF
Suzana Bračič
 
L. 17, Št. 1 (2011) Pomen in izhodišča vseživljenjske karierne orientacije Povzetek   PDF
Denis Grcić
 
L. 15, Št. 2 (2009) Pomen in vloga vseživljenjskega izobraževanja v luči različnih opredelitev nalog prihodnje družbe Povzetek   PDF
Bojan Volf
 
L. 7, Št. 4 (2001) Pomen izobraževanja na daljavo za gospodarstvo Povzetek   PDF
Nadja Dobnik
 
L. 15, Št. 1 (2009) Pomen izobraževanja odraslih v obdobjih gospodarskih in političnih kriz Povzetek   PDF
Sonja Kump, Katarina Majerhold
 
L. 4, Št. 3-4 (1998) Pomen knjižnic za izobraževanje odraslih Povzetek   PDF
Samo Lojk
 
L. 5, Št. 2-3 (1999) Pomen mobilne telefonije v izobraževanju na daljavo Povzetek   PDF
Nadja Dobnik
 
L. 23, Št. 1 (2017) Pomen motivacijskih dejavnikov kariernega razvoja med strokovnimi delavci in delavkami v osnovnih in srednjih šolah Povzetek   PDF
Petra Stepišnik
 
L. 18, Št. 2 (2012) Pomen računalniškega izobraževanja in e-opismenjevanja za starejše Povzetek   PDF
Aleksandra Radojc, Robi Mlakar
 
L. 7, Št. 4 (2001) Pomen vseživljenjskega izobraževanja za sodobno industrijsko proizvodnjo Povzetek   PDF
Janez Tušek
 
L. 15, Št. 3 (2009) Pomen življenjske poti in generacijskih značilnosti za načrtovanje medgeneracijskega izobraževalnega programa Povzetek   PDF
Ana Šajn, Dušana Findeisen
 
L. 6, Št. 2 (2000) Pomoč brezposelnim pri izobraževanju Povzetek   PDF
Sonja Klemenčič
 
L. 22, Št. 4 (2016): Nove tehnologije v izobraževanju odraslih Ponudba e-izobraževanja v Sloveniji v letih 2006 in 2015 Povzetek   PDF
Tina Godina, Neža Vrhovec
 
L. 3, Št. 2 (1997) Ponudba in kakovost visokošolskega izobraževanja odraslih Povzetek   PDF
Sonja Kump
 
L. 13, Št. 2 (2007) Posebnosti andragoške prakse na ljudskih univerzah Povzetek   PDF
Monika Govekar Okoliš
 
L. 2, Št. 2 (1996) Poslušam, torej sem Povzetek   PDF
Andrej Rupnik
 
L. 16, Št. 1 (2010) Pospešeno in kakovostno izobraževanje odraslih je pot iz gospodarske krize - Od funkcionalno nepismenih k razvitim ljudem Povzetek   PDF
Ana Krajnc
 
L. 2, Št. 1 (1996) Potrebe po izobraževanju zaposlenih v podjetjih in drugih organizacijah Povzetek   PDF
Vida A. Mohorčič Špolar
 
L. 23, Št. 1 (2017) Potrebe po magistrskem študiju babištva v Sloveniji Povzetek   PDF
Ana Polona Mivšek, Teja Škodič Zakšek, Petra Petročnik, Anita Jug Došler
 
L. 1, Št. 1-2 (1995) Potrjevanje kvalifikacij v certifikatnem sistemu Povzetek   PDF
Angelca Ivančič
 
L. 21, Št. 4 (2015) Potrjevanje neformalnega izobraževanja in priložnostnega učenja z evropske perspektive – povezovanje postopkov potrjevanja z nacionalnim ogrodjem kvalifikacij Povzetek   PDF (English)
Borut Mikulec
 
L. 16, Št. 2 (2010) Poznavanje dejstev in zmotna prepričanja o starejših: Implikacije za izobraževanje in delo s starejšimi Povzetek   PDF
Maja Zupančič, Blanka Colnerič, Martina Horvat
 
L. 22, Št. 3 (2016) Praktikum kot del študijskih programov na področju bibliotekarske in informacijske znanosti Povzetek   PDF (English)
Primož Južnič, Bob Pymm
 
L. 7, Št. 2 (2001) Predstava o sebi in načrtovanje kariere Povzetek   PDF
Danijela Brečko
 
L. 6, Št. 1 (2000) Pregled izobraževanja odraslih v Sloveniji Povzetek   PDF
Erika Brenk
 
L. 15, Št. 4 (2009) Premislek o namenih izobraževanja odraslih Podrobnosti   PDF
Sonja Kump
 
L. 13, Št. 1 (2007) Premislek o položaju pismenosti v sloveniji Povzetek
Ester Možina
 
L. 13, Št. 3 (2007) Prenosljivost participativnih učnih metod v slovensko okolje Povzetek   PDF
Marjeta Novak
 
L. 3, Št. 2 (1997) Preoblikovanje dopisnega izobraževanja v izobraževanje na daljavo Povzetek   PDF
Marjan Velej
 
L. 8, Št. 2 (2002) Preoblikovanje univerze Povzetek   PDF
Sabina Jelenc Krašovec
 
L. 7, Št. 1 (2001) Preobrazba andragogike. Razvoj koncepta andragogike Povzetek   PDF
James A. Draper
 
L. 20, Št. 1 (2014) Presegati meje, presegati sebe Povzetek   PDF
Maja Furlan
 
L. 6, Št. 2 (2000) Prihodnost dela - prihodnost učenja Povzetek   PDF
Daniela Brečko
 
L. 1, Št. 3-4 (1995) Prihodnost izobraževanja odraslih v Evropi - inovacije v izobraževanju odraslih in oblike sodelovanja z Evropo Povzetek   PDF
Nena Mijoč
 
L. 1, Št. 3-4 (1995) Prihodnost izobraževanja odraslih v Evropi - metodološki pristop in opis vzorca raziskave Povzetek   PDF
Sabina Jelenc Krašovec
 
L. 3, Št. 1 (1997) Prihodnost ustvarjamo ljudje Povzetek   PDF
Daniela Brečko
 
L. 20, Št. 3 (2014) Prihodnost visokošolskih institucij: širitev zunaj Evrope, sodelovanje in mednarodne skupine Podrobnosti   PDF
Polona Baloh
 
L. 22, Št. 1 (2016) Prilagodljivi računalniški sistem za priporočanje učnih objektov v konstruktivističnem učnem okolju – ALECA Povzetek   PDF
Uroš Ocepek, Irena Nančovska Šerbec, Jože Rugelj, Zoran Bosnić
 
L. 20, Št. 2 (2014) Primerjalna analiza korporativnih akademij v slovenskem gospodarstvu Povzetek   PDF
Metod Šuligoj, Lucija Turčić
 
L. 5, Št. 1 (1999) Priporočila za pripravo pisnih učnih gradiv Povzetek   PDF
Gozdana Miglič
 
L. 6, Št. 1 (2000) Priprava na upokojitev Povzetek   PDF
Meta Ušeničnik
 
L. 14, Št. 3-4 (2008) Pripravljenost za izobraževanje v odraslosti se ustvarja v šoli Povzetek   PDF
Sabina Jelenc Krašovec
 
L. 5, Št. 2-3 (1999) Pripravništvo - predpis ali potreba Povzetek   PDF
Tine Kopač
 
L. 11, Št. 4 (2005) Pristopi k učenju pri študentih tehnike. Družbene in tehnološke spremembe zahtevajo spremenjeno učenje Povzetek   PDF
Darjo Zuljan, Milena Valenčič Zuljan
 
L. 6, Št. 2 (2000) Priznanja za posebne dosežke pri učenju odraslih - letos že četrtič Povzetek   PDF
S. B. K.
 
L. 17, Št. 1 (2011) Priznavanje neformalnega in priložnostnega učenja – Rezultati raziskave Povzetek   PDF (English)
Marko Radovan
 
L. 17, Št. 1 (2011) Priznavanje znanja – Korak k optimalizaciji izobraževanja Povzetek   PDF
Vanda Rebolj
 
L. 23, Št. 4 (2017): Globalizacija in evropeizacija izobraževanja odraslih Problematiziranje osnovnošolskega in srednješolskega izobraževanja odraslih v globaliziranem svetu: Od druge možnosti do vnovičnega šolanja Povzetek   PDF (English)
Marcella Milana
 
L. 10, Št. 1 (2004) Problemi sodobnega v starševstva kot izziv za v nadaljnje izobraževanje. Rezultati raziskave Povzetek   PDF
Nives Ličen, Klementina Bajec, Maja Furlan, Senka Jerončič, Ana Jovanovič, Jana Nusdorfer
 
L. 22, Št. 2 (2016) Proces prenove praktičnega usposabljanja: Praktično usposabljanje v bolonjskih študijskih programih Povzetek   PDF
Eva Repe
 
L. 13, Št. 1 (2007) Prof. dr. Jurij Kunaver, o metodi izobraževalne ekskurzije in o razsežnostih prostora Podrobnosti   PDF
Dušana Findeisen
 
L. 7, Št. 2 (2001) Prof. dr. Silvije Pongrac Podrobnosti   PDF
Ana Krajnc
 
L. 13, Št. 2 (2007) Profesionalni razvoj izobraževalcev Povzetek   PDF
Nives Ličen, Alenka Šeliga
 
L. 20, Št. 1 (2014) Profesionalni razvoj vzgojiteljev z vidika vzgojiteljevih pojmovanj Povzetek   PDF
Milena Valenčič Zuljan, Danijela Blanuša Trošelj
 
L. 2, Št. 3 (1996) Program lokalnega razvoja na Irskem Povzetek   PDF
Liam Carey
 
L. 2, Št. 3 (1996) Program lokalnega razvoja na Irskem Povzetek   PDF
Liam Carey
 
L. 19, Št. 3 (2013) Program za mednarodno ocenjevanje kompetenc odraslih PIAAC Povzetek   PDF
Jasmina Mirčeva
 
L. 17, Št. 4 (2011) Programi e-izobraževanja – izkušnje z izvajanjem in načrti Povzetek   PDF
Margerita Zagmajster
 
L. 15, Št. 4 (2009) Programi in oblike izvajanja študija tehnike za zaposlene Povzetek
 
L. 7, Št. 2 (2001) Programiranje v jezikovnem izobraževanju odraslih Povzetek   PDF
Nadja Dobnik
 
L. 3, Št. 3-4 (1997) Programska prenova izobraževalnega sistema v Franciji Povzetek   PDF
Dušana Findeisen
 
L. 22, Št. 3 (2016) Projekt cinage – Evropski film za dejavno staranje Povzetek   PDF
Meta Furlan
 
L. 21, Št. 3 (2015) Projekt EDUKA – vzgajati k različnosti Povzetek   PDF
Zaira Vidau, Norina Bogatec
 
L. 22, Št. 1 (2016) Projekt SHAPE. Izmenjava dobrih praks kot strategija za profesionalni razvoj izobraževalcev odraslih Povzetek   PDF
Aleksandra Radojc
 
L. 13, Št. 3 (2007) Projektna metoda v izobraževanju Povzetek   PDF
Nena Mijoč
 
L. 7, Št. 3 (2001) Projektno učenje za brezposelne Povzetek   PDF
Andreja Dobrovoljc
 
L. 14, Št. 1-2 (2008) Promocija strategije vseživljenjskosti učenja Podrobnosti   PDF
Zoran Jelenc
 
L. 4, Št. 1-2 (1998) Prostovoljne organizacije in izobraževanje odraslih Povzetek   PDF
Konrad Elsdon
 
L. 13, Št. 4 (2007) Prostovoljno animatorstvo kot učno okolje Povzetek   PDF
Jure Babnik
 
L. 9, Št. 4 (2003) Prostovoljstvo kot način in v nadaljevanje življenja. Na rob pogovoru z Liz Burns, predsednico mednarodnega društva za prostovoljska prizadevanja (IAVE) Podrobnosti   PDF
Dušana Findeisen
 
L. 2, Št. 3 (1996) Prosvetna društva in vloga gimnazije v Gorici v letih 1848-1914 Povzetek   PDF
Monika Govekar
 
L. 15, Št. 1 (2009) Prožna varnost (flexicurity) kot izziv realnosti Povzetek   PDF
Magda Zupančič
 
L. 14, Št. 1-2 (2008) Prožna varnost in dohitevanje znanja ter usposobljenosti starejših delavcev Povzetek   PDF
Magda Zupančič
 
L. 1, Št. 3-4 (1995) Prva Poletna andragoška šola v Ajdovščini Povzetek   PDF
Nives Ličen
 
L. 9, Št. 2 (2003) Psihologija odrasle dobi i starenja (Schai, K. W. in Willis, L.S.), Naklada Slap, Jastrebarsko, 2001 Podrobnosti   PDF
Tanja Šulak
 
L. 7, Št. 4 (2001) Psihološki temelji za učinkovito posredovanje znanja zaposlenim Povzetek   PDF
Metka Galič
 
L. 17, Št. 4 (2011) Psihološko-didaktični vidiki tutorske podpore v e-izobraževanju Povzetek   PDF
Marko Radovan
 
L. 20, Št. 4 (2014) Psihoterapija kot možnost razvoja empatije v odraslosti Povzetek   PDF
Barbara Simonič
 
L. 18, Št. 2 (2012) Radej B. et al - Vrednotenje politik – obzorja nove miselnosti (Ljubljana, Vega, 2011) Podrobnosti   PDF
Bojan Radej
 
L. 23, Št. 3 (2017) Radikalizacija državljanske vzgoje Povzetek   PDF (English)
Stuart Moir, Jim Crowther
 
L. 10, Št. 1 (2004) Radikalno izobraževanje odraslih. Integralni del procesa družbenih sprememb Povzetek   PDF
Sonja Kump
 
L. 10, Št. 1 (2004) Razgrnimo skrivnosti disleksije. Odlike in težave ljudi s posebnimi sposobnostmi Povzetek   PDF
Ana Krajnc
 
L. 22, Št. 4 (2016): Nove tehnologije v izobraževanju odraslih Raziskava o biografskem učenju žensk v kontekstu migracij Povzetek   PDF
Klara Kožar Rosulnik
 
L. 22, Št. 1 (2016) Raziskava o izrazu karierna orientacija Povzetek   PDF
Zoran Jelenc
 
L. 3, Št. 2 (1997) Raziskava o visokošolskem izobraževanju odraslih v Sloveniji Povzetek   PDF
Bogomir Mihevc
 
L. 21, Št. 2 (2015) Raziskava PIAAC – vpogled v sedanje spretnosti odraslih Povzetek   PDF
Estera Možina
 
L. 3, Št. 1 (1997) Raziskovanje izobraževanja odraslih v Sloveniji Povzetek   PDF
Zoran Jelenc
 
L. 17, Št. 3 (2011) Raziskovanje kompleksnih upravljavskih problemov – primer vrednotenja politik Povzetek   PDF
Bojan Radej
 
L. 21, Št. 1 (2015) Raziskovanje lastne prakse kot dejavnik profesionalnega razvoja babic in medicinskih sester Povzetek   PDF
Anita Jug Došler, Metka Skubic, Petra Petročnik
 
L. 3, Št. 1 (1997) Raziskovanje uspešnosti Povzetek   PDF
Bogomir Novak
 
L. 22, Št. 3 (2016) Različne dimenzije filma v programu projektno učenje za mlajše odrasle Povzetek   PDF
Simona Hodnik, Andreja Kermc
 
L. 13, Št. 1 (2007) Razprave o kakovosti Povzetek   PDF
Milena Zorić
 
L. 17, Št. 2 (2011) Razumevanje in pomen kaznovanja in kaznovalnih politik nekoč in danes Povzetek   PDF
Marjeta Tesla
 
L. 18, Št. 1 (2012) Razumevanje in zmanjševanje osipa v e-izobraževanju Povzetek   PDF
Marko Radovan
 
L. 17, Št. 2 (2011) Razumevanje učenja odraslih iz ranljivih skupin v okviru kognitivnih teorij učenja Povzetek   PDF
Manuel Kuran
 
L. 19, Št. 4 (2013) Razvijanje pismenosti v maternem jeziku, ko materni jezik ni uradni jezik: vpliv bralnih in pisnih praks Povzetek   PDF
Maja Mezgec
 
L. 16, Št. 4 (2010) Razvijanje potencialov študentov z disleksijo Podrobnosti   PDF
Marija Kavkler
 
L. 6, Št. 3 (2000) Razvijanje učnega stila v izobraževanju odraslih Povzetek   PDF
Antonija Jakop
 
L. 7, Št. 4 (2001) Razvijanje vodstvene kompetentnosti Povzetek   PDF
Edvard Konrad
 
L. 3, Št. 2 (1997) Razvijmo sebe, druge in s tem svoj kraj Povzetek   PDF
Dušana Findeisen
 
L. 14, Št. 1-2 (2008) Razvoj in pomen ljudskih visokih šol na Slovenskem v letih 1918 -1941 Povzetek   PDF
Monika Govekar Okoliš
 
L. 15, Št. 3 (2009) Razvoj in poslanstvo slovenske univerze za tretje življenjsko obdobje Povzetek   PDF
Alijana Šantej
 
L. 6, Št. 1 (2000) Razvoj izobraževanja na področju dela Povzetek   PDF
Jasmina Mirčeva
 
L. 8, Št. 2 (2002) Razvoj kariere kot interakcija med posameznikom in organizacijo ter vloga v izobraževanja. 1. del: predhodna izbira poklica Povzetek   PDF
Danijela Brečko
 
L. 9, Št. 1 (2003) Razvoj kariere menedžerk. Ali imajo ženske enake možnosti za napredovanje? Povzetek   PDF
Gabi Ogulin
 
L. 13, Št. 1 (2007) Razvoj kariere v učeči se organizaciji Povzetek   PDF
Danijela Brečko
 
L. 2, Št. 4 (1996) Razvoj kritičnega mišljenja v obdobju odraslosti Povzetek   PDF
Sabina Jelenc Krašovec
 
L. 21, Št. 4 (2015) Razvoj neformalnega izobraževanja odraslih skozi zgodovino Zasavske ljudske univerze Povzetek   PDF
Monika Govekar-Okoliš, Manja Fakin
 
L. 6, Št. 3 (2000) Razvoj nevladnih organizacij Povzetek   PDF
Bojan Žnidaršič
 
L. 19, Št. 3 (2013) Razvoj odnosa starejših odraslih do sodobne likovne umetnosti Povzetek   PDF
Rajka Bračun Sova
 
L. 6, Št. 2 (2000) Razvoj osebnosti in vseživljenjsko izobraževanje Povzetek
Irena Lesar
 
L. 4, Št. 1-2 (1998) Razvoj prosvetne misli na Slovenskem Povzetek
Ana Krajnc
 
L. 3, Št. 2 (1997) Razvoj samoizobraževalne kulture v družboslovju Povzetek   PDF
Alojzija Židan
 
L. 10, Št. 1 (2004) Razvojna psihologija (uredili Ljubica Marjanovič Umek in Maja Zupančič) Podrobnosti   PDF
Tanja Šulak
 
L. 8, Št. 3-4 (2002) Razvojne možnosti e-izobraževanja v svetu in Sloveniji Povzetek   PDF
Lea Bregar
 
L. 20, Št. 2 (2014) Refleksija o ključnih kompetencah pri vseživljenskem učenju: Strukturna analiza študijskih programov za učitelje v Republiki Hrvaški Povzetek   PDF (English)
Matilda Karamatić Brčić, Višnja Perin
 
L. 20, Št. 1 (2014) Refleksija o reorganizaciji državljanske vzgoje in izobraževanja z dramsko metodo Povzetek   PDF (English)
Gökçen Özbek
 
L. 7, Št. 3 (2001) Regionalni pregled toka kapitala znanja Povzetek   PDF
Tanja Čelebič
 
L. 20, Št. 1 (2014) Religijsko izobraževanje in kateheza odraslih v Katoliški cerkvi Povzetek   PDF
Tadej Stegu
 
L. 20, Št. 4 (2014) Reteoretizacija priznavanja neformalno in priložnostno pridobljenega znanja Povzetek   PDF
Borut Mikulec
 
L. 22, Št. 2 (2016) Rob Evans, Ewa Kurantowicz, Emilio Lucio-Villegas (ur.) Researching and transforming adult learning and communities (Rotterdam, Boston, Sense & ESREA, 2016) Povzetek   PDF
Jasna Fakin Bajec
 
L. 9, Št. 3 (2003) Rosa-Maria Des Falgas - V zrcalu podobe predsednice Katalonskega društva za izobraževanje odraslih ACEFIR Podrobnosti   PDF
Dušana Findeisen
 
L. 10, Št. 3 (2004) Sam se učim Podrobnosti   PDF
Ana Krajnc
 
L. 13, Št. 2 (2007) Samoevalvacija kakovosti izobraževanja odraslih Povzetek   PDF
Tanja Možina
 
L. 13, Št. 1 (2007) Samoevalvacija kakovosti izobraževanja odraslih – 1. del Povzetek   PDF
Tanja Možina, Sonja Klemenčič
 
L. 21, Št. 2 (2015) Samoocena kompetenc za vseživljenjsko učenje študentov Univerze v Mostarju Povzetek   PDF (English)
Anita Klapan, Marija Šaravanja, Marijeta Mašić
 
L. 9, Št. 4 (2003) Samopodoba študentov in učna uspešnost. Vloga samopodobe v teoriji permanentnega izobraževanja Povzetek   PDF
Janez Vogrinc
 
L. 8, Št. 1 (2002) Samostalno učenje. Prof dr. Vlado Andrilović Podrobnosti   PDF
Tanja Šulak
 
L. 8, Št. 3-4 (2002) Samostojno izobraževanje študentov Povzetek   PDF
Zdenka Repanšek
 
L. 2, Št. 2 (1996) Samovzgoja odraslih za osebno rast Povzetek   PDF
Vida Premrl, Tomaž Flajs
 
L. 21, Št. 4 (2015) Sandra Bohlinger, Ulrika Haake … (ur.) (2015). Working and learning in times of uncertainty. Rotterdam, Sense Publishers Povzetek   PDF
Polona Kelava
 
L. 20, Št. 4 (2014) Schmidt-Hertha, Jelenc Krašovec, & Formosa (ur.): Learning across generations in europe: Contemporary issues in older adult education (Sense, 2014) Povzetek   PDF
Nives Ličen
 
L. 22, Št. 1 (2016) Še enkrat o neoliberalizmu I: ekonomija Povzetek   PDF
Primož Krašovec
 
L. 22, Št. 1 (2016) Še enkrat o neoliberalizmu II: politika Povzetek   PDF
Primož Krašovec
 
L. 22, Št. 2 (2016) Še enkrat o neoliberalizmu III: psihoafektivni učinki neoliberalizma in neoliberalna subjektivnost Povzetek   PDF
Primož Krašovec
 
L. 11, Št. 2 (2005) Se odrasli lahko nehamo izobraževati? Vključevanje Slovencev v izobraževanje in primerjava z Evropo Povzetek   PDF
Jadranka Tuš
 
L. 2, Št. 3 (1996) Seniorji se učijo in učijo druge Povzetek   PDF
Jože Jan
 
L. 6, Št. 1 (2000) Silvije Pongrac: Izobraževanje odraslih v hrvaški družbi Povzetek   PDF
Ana Krajnc
 
L. 2, Št. 1 (1996) Sistem DACUM pri sestavljanju strokovnih izobraževalnih programov Povzetek   PDF
Jindra Kulich
 
L. 9, Št. 2 (2003) Sklenimo posel z vladarji znanja: učna pogodba. GV Izobraževanje, Ljubljana, 2003 Brečko, Daniela Podrobnosti   PDF
Tanja Šulak
 
L. 22, Št. 3 (2016) Skočiti v film - Film in učenje v odraslosti Povzetek   PDF
Nives Ličen
 
L. 7, Št. 3 (2001) Skrb za kakovost nacionalnih razvojnih projektov Povzetek   PDF
Sonja Klemenčič
 
L. 23, Št. 1 (2017) Skupnosti prakse kot metodologija za razvijanje inovacij v izobraževanju odraslih za trajnostni razvoj Povzetek   PDF (English)
Nives Ličen, Dušana Findeisen, Jasna Fakin Bajec
 
L. 15, Št. 4 (2009) Skupnostno izobraževanje kot nova oblika izobraževanja odraslih na podeželju Povzetek   PDF
Vesna Močnik
 
L. 5, Št. 1 (1999) Slovenci v procesu pridobivanja formalne izobrazbe Povzetek   PDF
Ana Krajnc
 
L. 10, Št. 1 (2004) Slovenija in evropski visokošolski prostor Podrobnosti
Alojz Kralj
 
L. 14, Št. 3-4 (2008) Slovenščina med divjo raščo in omiko Povzetek   PDF
Vanda Rebolj
 
L. 7, Št. 2 (2001) Slovenska slovnica Podrobnosti   PDF
Marija Sonja Pezdirc
 
L. 12, Št. 2 (2006) Smo (bomo) slovenci za trg delovne sile narod preveč izobraženih? Podrobnosti   PDF
Daniela Brečko
 
L. 5, Št. 2-3 (1999) So naše ciljne skupine res nedosegljive? Povzetek   PDF
Dušana Findeisen
 
L. 4, Št. 1-2 (1998) So pravljice tudi za odrasle? Povzetek   PDF
Nives Ličen
 
L. 5, Št. 4 (1999) So v Sloveniji izpolnjeni pogoji za aktivno državljanstvo? Povzetek   PDF
Ester Možina
 
L. 7, Št. 4 (2001) Socialni kapital in izobraževalne potrebe odraslih v obdobju spreminjanja dela in trženja Povzetek   PDF
Nives Ličen
 
L. 21, Št. 4 (2015) Socioekonomski položaj samozaposlenih v kulturi: oris stanja v Sloveniji Povzetek   PDF
Irena Ograjenšek, Lejla Perviz
 
L. 7, Št. 3 (2001) Sociokronološka izhodišča za načrtovanje kariere Povzetek   PDF
Danijela Brečko
 
L. 15, Št. 4 (2009) Sociokulturna animacija družbi vdihne življenje - O povezovanju družbenega in kulturnega sredi nove kulture Povzetek   PDF
Dušana Findeisen
 
L. 20, Št. 4 (2014) Sociokulturna animacija v bolnišnici in pravica do kulture Povzetek   PDF
Dušana Findeisen
 
L. 7, Št. 4 (2001) Sodobna politika izobraževanja kadrov in razvoj kariere - primer podjeqa Planika Kranj Povzetek   PDF
Renata Mihalič, Roman Nahtigal
 
L. 11, Št. 2 (2005) Sodobna vprašanja v motivacije in učenja odraslih Podrobnosti   PDF
Dušana Findeisen
 
L. 7, Št. 1 (2001) Sodobne identitete v vrtincu diskurzov - Nastran Ule, Mirjana Podrobnosti   PDF
Tanja Šulak
 
L. 14, Št. 1-2 (2008) Sodobni pristopi k analizi potreb v kontekstu jezika stroke Povzetek   PDF
Slavica Čepon
 
L. 6, Št. 4 (2000) Sodobni razvoj kakovosti v izobraževanju odraslih na Finskem Povzetek   PDF
Tiimo Toivianinen
 
L. 9, Št. 4 (2003) Šola kot "pripravljalnica" za nadaljnje učenje. Odnos šole do vseživljenjskega učenja Povzetek   PDF
Maša Mlinarič
 
L. 6, Št. 2 (2000) Šolski management Povzetek   PDF
Ivan Voršnik, Simon Muha
 
L. 23, Št. 2 (2017): Antirasistične perspektive v izobraževanju Soočanje z raznolikostjo in antirazismom v izobraževanju odraslih: Institucionalni pogled Povzetek   PDF (English)   PDF
Annette Sprung
 
L. 13, Št. 3 (2007) Spletna konferenca v učnem procesu Povzetek   PDF
Vanda Rebolj
 
L. 21, Št. 2 (2015) Spletna platforma EPALE – priložnost za izmenjavo in sodelovanje izobraževalcev odraslih Povzetek   PDF
Ajda Turk
 
L. 16, Št. 4 (2010) Splošna knjižnica – priložnost za vseživljenjsko učenje. Ponudba dejavnosti za odrasle v Knjižnici Cirila Kosmača Tolmin Povzetek   PDF
Jožica Štendler
 
L. 18, Št. 3 (2012) Splošne knjižnice in izobraževanje odraslih Povzetek   PDF
Simona Šinko
 
L. 5, Št. 4 (1999) Splošno, neformalno izobraževanje za razvoj civilne družbe Povzetek   PDF
Olga Drofenik
 
L. 3, Št. 2 (1997) Splošno strokovno izpopolnjevanje učiteljev Povzetek   PDF
Cveta Razdevšek Pučko
 
L. 14, Št. 1-2 (2008) Spodbuda k vzgoji za medije Povzetek   PDF
Anita Mikulič
 
L. 1, Št. 3-4 (1995) Spodbude za nadaljne učenje Povzetek   PDF
Daniela Brečko
 
L. 21, Št. 3 (2015) Spodbujanje medkulturnega dialoga Povzetek   PDF
Tina Baloh
 
L. 6, Št. 3 (2000) Spontano individualno izobraževanje Povzetek   PDF
Ana Krajnc
 
L. 16, Št. 3 (2010) Spopolnjevanje izobraževalcev je naša skupna skrb Podrobnosti   PDF
Zdenka Birman Forjanič
 
L. 20, Št. 1 (2014) Spoznaj sebe in druge: človek kot družbeno bitje in medosebni odnosi (ocena knjige) Povzetek   PDF
Dušana Findeisen
 
L. 2, Št. 1 (1996) Spoznajmo retorične sposobnosti Povzetek   PDF
Tatjana Zidar
 
L. 5, Št. 1 (1999) Spoznavna funkcija predavateljevega govora Povzetek   PDF
Tatjana Zidar
 
L. 22, Št. 4 (2016): Nove tehnologije v izobraževanju odraslih Sprejemanje informacijsko-komunikacijske tehnologije - Dejavniki in modeli Povzetek   PDF
Nina Kristl
 
L. 23, Št. 3 (2017) Sprememba dejavnosti študentov, ko postajajo učitelji Povzetek   PDF (English)
Joanna Malinowska
 
L. 22, Št. 4 (2016): Nove tehnologije v izobraževanju odraslih Spremenjene pedagoške prakse z uporabo IKT Povzetek   PDF
Barbara Neža Brečko
 
L. 16, Št. 2 (2010) Spreminjanje družbene strukture in vseživljenjsko izobraževanje – Iz industrijske v družbo znanja Povzetek   PDF
Ana Krajnc
 
L. 8, Št. 2 (2002) Spreminjanje stališč kot del v vseživljenjskega v izobraževanja Povzetek   PDF
Andrej Pavletič
 
L. 7, Št. 4 (2001) Spremljanje učinkovitosti Izobraževanja v podjetjih Povzetek   PDF
Adriana Rejc
 
L. 3, Št. 2 (1997) Spretnosti sporazumevanja in vplivanja Povzetek   PDF
Daniela Brečko
 
L. 3, Št. 3-4 (1997) Sprostitev in ustvarjalnost v šoli (Helena Bizjak) Povzetek   PDF
Daniela Brečko
 
L. 7, Št. 4 (2001) Središče za samostojno učenje v podjetju Povzetek   PDF
Aleksander Pokovec
 
L. 7, Št. 4 (2001) Srednje poklicno izobraževanje odraslih v delovnem okolju Povzetek   PDF
Gvido Melink, Martin Pivk
 
L. 20, Št. 1 (2014) Stališča in predsodki o študentih s posebnimi potrebami Povzetek   PDF
Adrijana Biba Rebolj
 
L. 7, Št. 1 (2001) Standard »Vlagatelji v ljudi« - Dolgoročna naložba v ljudi z visokim donosom Povzetek   PDF
Peter Beltram
 
L. 19, Št. 1 (2013) Standardizacija izobraževanja odraslih v Republiki Hrvaški Povzetek   PDF (English)
Anita Klapan, Sofija Vrcelj, Siniša Kušić
 
L. 15, Št. 3 (2009) Starejši delavci na trgu delovne sile Povzetek   PDF
Sabina Jelenc Krašovec
 
L. 20, Št. 3 (2014) Starejši moški in učenje skozi versko in politično pripadnost: študiji primera z Malte Povzetek   PDF (English)
Marvin Formosa, Roberta Chetcuti Galea, Rosette Farrugia Bonello
 
L. 20, Št. 3 (2014) Starejši moški kot drevesa modrosti z globokimi koreninami Povzetek   PDF
Tiina Tambaum, Helina Kuusk
 
L. 18, Št. 3 (2012) Starejši odrasli kot posebno učno občinstvo Povzetek   PDF
Ana Krajnc
 
L. 23, Št. 1 (2017) Starizem ali starostizem? Povzetek   PDF
Lilijana Burcar
 
L. 13, Št. 1 (2007) Starši se morajo veliko naučiti… Podrobnosti   PDF
Ana Krajnc
 
L. 15, Št. 3 (2009) Ste dejali izobraževanje starejših odraslih, ste dejali dejavna poznejša leta življenja? Podrobnosti   PDF
Dušana Findeisen
 
L. 7, Št. 2 (2001) Sto znamenitih osebnosti v šolstvu na Slovenskem Podrobnosti   PDF
Tanja Šulak
 
L. 7, Št. 4 (2001) Storitve e-izobraževanja za poslovno okolje Povzetek   PDF
Janez Bešter, Matevž Pustišek, Marko Papič
 
L. 7, Št. 4 (2001) Strategija izobraževanja kadrov med gospodarsko recesijo (Primer podjetja Smart Com) Povzetek   PDF
Nataša Kegelj Kovačič
 
L. 17, Št. 2 (2011) Študij andragogike in izobraževanje andragogov Povzetek   PDF   PDF (English)
Ana Krajnc
 
L. 7, Št. 3 (2001) Študijski krožki - vzvod sociokulturne animacije Povzetek   PDF
Vilma Malečkar
 
L. 8, Št. 2 (2002) Svetovanje v izobraževanju odraslih. Ljubljana, Andragoški center Republike Slovenije, 2002 Podrobnosti   PDF
Tanja Šulak
 
L. 7, Št. 4 (2001) SWOT-analiza uporabnosti e-izobraževanja za zaposlene Povzetek   PDF
Mojca Bavdaž Kveder, Lea Bregar, Irena Ograjenšek
 
L. 19, Št. 2 (2013) Tateisi, Nobuo: Podjetje kot dober državljan ‒ v skupnost usmerjen management za 21. stoletje, Velenje, IPAK, 2009 Povzetek   PDF
Ana Krajnc
 
L. 2, Št. 4 (1996) Tečaji retorike za študente Povzetek   PDF
Daniela Brečko
 
L. 22, Št. 1 (2016) Tečaji španščine za starejše odrasle na Univerzi za tretje življenjsko obdobje in v Dnevnih centrih aktivnosti za starejše Povzetek   PDF
Klara Zavrl, Marko Radovan
 
L. 2, Št. 3 (1996) Teden vseživljeniskega učenja v Sloveniji - naš korak v svet Povzetek   PDF
Zoran Jelenc
 
L. 16, Št. 4 (2010) Teoretska izhodišča za pripravo izobraževalnih programov za življenje v multikulturni družbi Povzetek   PDF
Klara Kožar
 
L. 21, Št. 2 (2015) TEORETSKI IN METODOLOŠKI PROBLEMI EVALVACIJE POLITIKE IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH (Ocena doktorskega dela Simone Šinko) Povzetek   PDF
Sonja Kump
 
L. 9, Št. 3 (2003) Teoretski koncepti o čustvih Povzetek   PDF
Nives Ličen
 
L. 11, Št. 2 (2005) Teorije vzgoje in v izobraževanja odraslih (Julius Matulčik) Podrobnosti   PDF
Tanja Šulak
 
L. 8, Št. 3-4 (2002) The power of experimental learning. A handbook for trainers and educators, Beard & Wilson, Kogan Page, London, 2002 Podrobnosti   PDF
Brane Gruban
 
L. 13, Št. 4 (2007) Thomas A. Harris: JAZ SEM V REDU – TI SI V REDU Podrobnosti   PDF
Tanja Šulak
 
L. 5, Št. 1 (1999) Tijana Mandić: Psihologija komunikacije Povzetek   PDF
Daniela Brečko
 
L. 11, Št. 4 (2005) Timsko delo v v izobraževalnih organizacijah in analiza "insights" z metodo vpogleda do učinkovitega dela v timu Povzetek   PDF
Darja Zorko Mencin
 
L. 5, Št. 1 (1999) Tisočletje razuma Povzetek   PDF
Daniela Brečko
 
L. 1, Št. 3-4 (1995) Tradicionalni salzburški pogovori o izobraževanju odraslih Povzetek   PDF
Anita Klapan
 
L. 20, Št. 1 (2014) Transformativna mediacija tudi v Sloveniji Povzetek   PDF
Marko Iršič
 
L. 17, Št. 3 (2011) Transformativno učenje v partnerskih odnosih na prehodu v starševstvo Povzetek   PDF
Nataša Rijavec Klobučar
 
L. 18, Št. 4 (2012) Transitions, generations andinformal learning in later life Povzetek   PDF (English)
John Field
 
L. 21, Št. 3 (2015) Tranzicijsko učenje kot del procesa migracije Povzetek   PDF
Petra Jejčič
 
L. 18, Št. 4 (2012) Travmatični in hujši stresni dogodki udeležencev Programa PUM ‒ Projektnega učenja za mlajše odrasle Povzetek   PDF
Martina Guzelj
 
L. 17, Št. 4 (2011) Trendi v e-izobraževanju ter dejavniki uspešnega in učinkovitega vpeljevanja v izobraževanje odraslih v Sloveniji Povzetek   PDF
Lea Bregar
 
L. 4, Št. 1-2 (1998) Tržno gospodarstvo in izobraževanje zaposlenih Povzetek   PDF
Angelca Ivančič
 
L. 5, Št. 1 (1999) Tudi naši možgani potrebujejo energijo Povzetek   PDF
Nina Mazi
 
L. 13, Št. 3 (2007) U. Beck in E. Beck-Gernsheim: POPOLNOMA NORMALNI KAOS LJUBEZNI Podrobnosti   PDF
Tanja Šulak
 
L. 11, Št. 1 (2005) Učeča se družina - tudi starši potrebujejo šolo Povzetek   PDF
Andreja Jereb
 
L. 9, Št. 1 (2003) Učeča se družina. Možnosti za neformalno izobraževanje v družinah Povzetek   PDF
Katjuša Ferletič
 
L. 12, Št. 1 (2006) Učeča se organizacija - Element razvoja zaposlenih v podjetjih Povzetek   PDF
Zdenka Birman Forjanič
 
L. 7, Št. 1 (2001) Učeča se organizacija in delavci znanja Povzetek   PDF
Danijela Brečko
 
L. 6, Št. 3 (2000) Učeče se organizacije Povzetek   PDF
Sabina Jelenc Krašovec
 
L. 2, Št. 1 (1996) Učenje in znanost za prihodnost Povzetek   PDF
Nada Mulej
 
L. 9, Št. 2 (2003) Učenje iz izkušenj. Revidiran model učenja iz izkušenj Povzetek   PDF
Peter Jarvis
 
L. 20, Št. 4 (2014) Učenje najdemo povsod! Revija naj to odslikava! Intervju s prof. dr. Ano Krajnc ob 20-letnici revije Andragoška spoznanja Povzetek   PDF   YouTube   HTML
Polona Kelava
 
L. 3, Št. 1 (1997) Učenje odraslih: ključ za 21. stoletje Povzetek   PDF
Vida A. Mohorčič - Špolar
 
L. 14, Št. 3-4 (2008) Učenje plesa, učenje s plesom Podrobnosti   PDF
Nives Ličen
 
L. 1, Št. 1-2 (1995) Učenje po metodi AVS Povzetek   PDF
Karmen Špilek Štumberger
 
L. 19, Št. 2 (2013) Učenje v poznejših letih: univerze, poučevanje, medgeneracijsko učenje in kohezivnost skupnosti Povzetek   PDF (English)
Keith Percy
 
L. 1, Št. 3-4 (1995) Učenje za družino Povzetek   PDF
Nives Ličen
 
L. 8, Št. 2 (2002) Učinki študijskih krožkov. Kjer se srečata nacionalni interes in potrebe posameznika Podrobnosti   PDF
Nevenka Bogataj
 
L. 10, Št. 4 (2004) Učinki vpeljevanja modela kakovosti POKI na šolo Povzetek   PDF
Jasna Kržin Stepišnik
 
L. 19, Št. 1 (2013) Učinkovit menedžment znanja kot podlaga za celosten znanjski inženiring - Znanje kot ključni kapital organizacije Povzetek   PDF
Svetlana Lazović
 
L. 10, Št. 4 (2004) Učitelj odraslih kot v spodbujevalec kritičnega v mišljenja Povzetek   PDF
Sabina Jelenc Krašovec
 
L. 13, Št. 2 (2007) Učitelj – mentor v sistemu pripravništva Podrobnosti   PDF
Nives Ličen
 
L. 10, Št. 3 (2004) Učitelji v 19. stoletju v boju za slovensko identiteto Povzetek   PDF
Monika Govekar-Okoliš
 
L. 8, Št. 1 (2002) Učna okolja Podrobnosti   PDF
Ana Krajnc
 
L. 9, Št. 2 (2003) Učna pogodba - novo orodje v izobraževanju odraslih Povzetek   PDF
Danijela Brečko
 
L. 12, Št. 3 (2006) Učni izzivi starševstva Povzetek   PDF
Matej Torkar
 
L. 2, Št. 1 (1996) Učni potni list Povzetek   PDF
Ana Krajnc
 
L. 2, Št. 2 (1996) Učni potni list Povzetek   PDF
Bogdan Jug
 
L. 14, Št. 1-2 (2008) Učno krmiljenje (coaching) kot uspešna metoda usposabljanja in izobraževanja posameznika Povzetek   PDF
Ana Krajnc
 
L. 8, Št. 1 (2002) Udeležba prebivalcev Slovenije v izobraževanju odraslih 2001. Andragoški center Republike Slovenije Podrobnosti   PDF
Slavica Černoša
 
L. 7, Št. 4 (2001) Ugotavljanje in merjenje uspešnosti izobraževanja - primer podjetja Revoz Povzetek   PDF
Marta Poreber
 
L. 4, Št. 1-2 (1998) Ugotavljanje in potrjevanje znanja Povzetek   PDF
Nataša E. Jelenc
 
L. 7, Št. 1 (2001) Ugotavljanje in razvoj kakovosti v izobraževanju odraslih Povzetek   PDF
Tanja Možina
 
L. 3, Št. 2 (1997) Ugotavljanje potreb po visokošolskem izobraževanju odraslih Povzetek   PDF
Darka Podmenik
 
L. 17, Št. 1 (2011) Ugotovitve in spoznanja z izobraževanja mentorjev za praktično usposabljanje študentov Povzetek   PDF
Monika Govekar Okoliš, Urška Gruden
 
L. 21, Št. 1 (2015) Uničevanje mišljenja Povzetek   PDF
Tomaž Sajovic
 
L. 7, Št. 4 (2001) Univerza kot del učeče se družbe Povzetek   PDF
Sabina Jelenc Krašovec
 
L. 21, Št. 1 (2015) Univerza v primežu neoliberalne politike Povzetek   PDF
Sonja Kump
 
L. 20, Št. 4 (2014) Univerza za tretje življenjsko obdobje 30 let pozneje Povzetek   PDF
Alijana Šantej
 
L. 11, Št. 2 (2005) Upajmo si biti starši. Praktično delovanje dveh sol za starše Povzetek   PDF
Andreja Jereb
 
L. 7, Št. 2 (2001) Uporaba metode globalnega učenja pri poučevanju tujih jezikov Povzetek   PDF
Tatjana Dragovič, Jelica Pegan Šternberger
 
L. 19, Št. 1 (2013) Uporaba osebnega izobraževalnega načrta v formalnem izobraževanju odraslih – rezultati evalvacijske študije Povzetek   PDF
Sonja Kump, Sabina Jelenc Krašovec, Marko Radovan
 
L. 22, Št. 3 (2016) Uporabnost filma pri verskem izobraževanju Povzetek   PDF (English)
Andraž Arko
 
L. 23, Št. 4 (2017): Globalizacija in evropeizacija izobraževanja odraslih Uporabnost izobraževanja odraslih: Vseživljenjsko učenje v Evropski uniji in javna politika na Portugalskem Povzetek   PDF (English)
Paula Guimarães
 
L. 7, Št. 4 (2001) Upoštevanje izkušenj pri programiranju izobraževanja zaposlenih Povzetek   PDF
Nena Mijoč
 
L. 8, Št. 2 (2002) Upravljanje znanja Podrobnosti   PDF
Danijela Brečko
 
L. 9, Št. 2 (2003) Upravljanje znanja v organizacijah Povzetek   PDF
Maja Barbara Muc
 
L. 14, Št. 3-4 (2008) Uresničevanje potencialov e-izobraževanja v izobraževanju odraslih Povzetek   PDF
Lea Bregar
 
L. 23, Št. 2 (2017): Antirasistične perspektive v izobraževanju Uršula Lipovec Čebron (ur.) Kulturne kompetence in zdravstvena oskrba: Priročnik za razvijanje kulturnih kompetenc zdravstvenih delavcev Ljubljana, Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2016 Povzetek   PDF
Majda Pahor
 
L. 15, Št. 2 (2009) Usmeritev k ustvarjalnemu vseživljenjskemu okolju Podrobnosti   PDF
Zdravko Mlinar
 
L. 8, Št. 3-4 (2002) Uspešno vključevanje v socialno okolje Povzetek   PDF
Darka Podmenik
 
L. 19, Št. 3 (2013) Uspešnost mentorstva v izobraževanju starejših odraslih Povzetek   PDF
Monika Govekar Okoliš, Renata Kranjčec
 
L. 7, Št. 2 (2001) Usposabljanje bodočih učiteljev angleščine Povzetek   PDF
Janez Skela
 
L. 2, Št. 2 (1996) Usposabljanje duševnih ljudi Povzetek   PDF
Špela Zgonc, Marinka Kapelj
 
L. 16, Št. 3 (2010) Usposabljanje in identiteta izobraževalcev odraslih Povzetek   PDF
Zoran Jelenc
 
L. 16, Št. 3 (2010) Usposabljanje svetovalcev v svetovalnih središčih za izobraževanje odraslih Povzetek   PDF
Tanja Vilič Klenovšek
 
L. 1, Št. 3-4 (1995) Usposabljanje učiteljev za razvijanje komunikacijskih spretnosti Povzetek   PDF
Tatjana Kadunc
 
L. 2, Št. 2 (1996) Usposabljanje za načrtovanje kariere Povzetek   PDF
Aleksandra Kovač
 
L. 20, Št. 1 (2014) Usposabljanje za psihološko pomoč v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami Povzetek   PDF
Andreja Lavrič
 
L. 12, Št. 3 (2006) Usposabljanje za življenjsko uspešnost. Programi UŽU izzivi podeželja Povzetek   PDF
Ana Ileršič, Livija Knaflič
 
L. 11, Št. 4 (2005) Usposabljanje zaposlenih za premagovanje stresa Povzetek   PDF
Sonja Treven
 
L. 7, Št. 4 (2001) Usposabljanje zaposlenih za prenos znanja - interno izobraževanje in izobraževanje izobraževalcev Povzetek   PDF
Nevenka Bevk
 
L. 15, Št. 4 (2009) Usposobljenost in potrebe trga dela prihodnosti - odgovornost sedanjosti Povzetek   PDF
Magda Zupančič
 
L. 16, Št. 3 (2010) Usposobljenost za delo v izobraževanju odraslih in razvoj kariere Povzetek   PDF
Petra Javrh
 
L. 14, Št. 3-4 (2008) Ustanovitev sekcije za učenje in izobraževanje odraslih z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju pri Andragoškem društvu Slovenije Podrobnosti   PDF
Alenka Golob
 
L. 21, Št. 1 (2015) Utrinek iz imigrantske šole v Atenah Povzetek   PDF
Katja Lihtenvalner
 
L. 6, Št. 4 (2000) Utrinki s konference "Sistemi in trendi v izobraževanju odraslih" Povzetek   PDF
Dušana Findeisen
 
L. 18, Št. 2 (2012) Utrinki z obiska Inštituta za vseživljenjsko učenje Univerze v Leicestru in ob evropskem projektu/mreži FORAGE Podrobnosti   PDF
Dušana Findeisen
 
L. 6, Št. 4 (2000) Uvajanje standarda kakovosti ISO 9000 v izobraževanje odraslih Povzetek   PDF
Andrej Sotošek
 
L. 4, Št. 1-2 (1998) Uvodnik Povzetek   PDF
Ana Krajnc
 
L. 22, Št. 4 (2016): Nove tehnologije v izobraževanju odraslih Uvodnik Podrobnosti   PDF
Marko Radovan
 
L. 23, Št. 3 (2017) Uvodnik: Vloga andragoga pri spodbujanju priložnostnega učenja v skupnosti Podrobnosti   PDF   PDF (English)
Sabina Jelenc Krašovec
 
L. 11, Št. 4 (2005) Vaupotič, Mirko (ur.): Evropska unija. Priložnost tudi za starejše (Ljubljana, ZOTKS, 2004) Podrobnosti   PDF
Tanja Šulak
 
L. 10, Št. 4 (2004) Več pozornosti našemu strokovnemu izrazju. Pravilna raba izrazoslovja krepi stroko Povzetek   PDF
Zoran Jelenc
 
L. 12, Št. 3 (2006) Več pozornosti v našemu strokovnemu izrazju Podrobnosti   PDF
Zoran Jelenc
 
L. 13, Št. 4 (2007) Vedoželjnost pri otrocih, starših, vzgojiteljicah in učiteljicah Povzetek   PDF
Anita Jug
 
L. 4, Št. 3-4 (1998) Vid Pečjak: Psihologija tretjega življenjskega obdobja Povzetek   PDF
Tanja Šulak
 
L. 14, Št. 3-4 (2008) Videolectures.net Podrobnosti   PDF
Davor Orlič
 
L. 13, Št. 4 (2006) Vidik navezanosti - pomembna komponenta v izobraževanju za medsebojne odnose v družini Povzetek   PDF
Barbara Mahnič
 
L. 13, Št. 4 (2006) Višanje ravni znanja v vseh življenjskih obdobjih Podrobnosti   PDF
Milan Zver
 
L. 6, Št. 3 (2000) Višja šola za poslovne sekretarje na daljavo Povzetek   PDF
Mateja Geder, Ema Perme
 
L. 3, Št. 3-4 (1997) Visokošolsko izobraževanje in vseživljenjsko učenje Povzetek   PDF
Hans G. Schuetze
 
L. 3, Št. 2 (1997) Visokošolsko izobraževanje odraslih v Sloveniji - s strategijo ali brez nje Povzetek   PDF
Zoran Jelenc
 
L. 20, Št. 2 (2014) Vključenost in ovire pri izobraževanju odraslih v evropski uniji ob začetku gospodarske recesije Povzetek   PDF
Dejan Hozjan, Nina Krmac
 
L. 18, Št. 3 (2012) Vključenost odraslih v izobraževanje ter materialne spodbude za izobraževanje v Sloveniji in izbranih državah EU Povzetek   PDF
Tanja Čelebič
 
L. 14, Št. 3-4 (2008) Vključenost odraslih v izobraževanje v Sloveniji z mednarodno primerjavo Povzetek   PDF
Tanja Čelebič
 
L. 11, Št. 4 (2005) Vključenost odraslih v v izobraževanje. Koliko nas dejavnosti vsakdanjega življenja spodbujajo k temu Povzetek   PDF
Jasmina Mirčeva
 
L. 23, Št. 4 (2017): Globalizacija in evropeizacija izobraževanja odraslih Vloga identitetnih kapitalov v razvoju aktivne odraslosti v globaliziranih družbah Povzetek   PDF
Mirjana Ule
 
L. 4, Št. 3-4 (1998) Vloga izobraževanja odraslih v razvoju lokalne identitete Povzetek   PDF
Monika Govekar Okoliš
 
L. 13, Št. 4 (2006) Vloga izobraževanja starejših odraslih pri spodbujanju njihove družbene vključenosti Povzetek   PDF
Sabina Jelenc Krašovec, Sonja Kump
 
L. 2, Št. 3 (1996) Vloga javnih občil v praksi Borze znanja Povzetek   PDF
Manica Žmauc
 
L. 22, Št. 2 (2016) Vloga mentorja pri umetniškem ustvarjanju v skupini odraslih z motnjo v duševnem razvoju Povzetek   PDF
Katja Palčič
 
L. 7, Št. 4 (2001) Vloga mentorja v e-izobraževanju Povzetek   PDF
Ema Perme
 
L. 18, Št. 2 (2012) Vloga mentorja v izobraževanju starejših odraslih in razvoj mentorskega odnosa Povzetek   PDF
Monika Govekar-Okoliš, Renata Kranjčec
 
L. 8, Št. 2 (2002) Vloga posameznikovega samorazumevanja pri v uresničevanju vseživljenjskosti izobraževanja Povzetek   PDF
Irena Lesar
 
L. 7, Št. 3 (2001) Vloga raziskav pri načrtovanju usposabljanja Povzetek   PDF
Gozdana Miglič
 
L. 18, Št. 2 (2012) Vloga raziskovalca praktika v akcijskem raziskovanju Povzetek   PDF
Jelena Maksimović
 
L. 9, Št. 4 (2003) Vloga samospoštovanja pri razvijanju izobraževalne poti Povzetek   PDF
Petra Stepišek
 
L. 8, Št. 1 (2002) Vloga socialnega kapitala v izobraževanju odraslih Povzetek   PDF
Sonja Kump
 
L. 2, Št. 2 (1996) Vloga teleinformacijskih storitev v vseživljenjskem izobraievanju Povzetek   PDF
Jože Rugelj
 
L. 4, Št. 3-4 (1998) Vloga učbenika v izobraževanju na daljavo Povzetek   PDF
Nadja Dobnik
 
L. 2, Št. 2 (1996) Vloga znanja v politični resocializaciji odraslih Povzetek   PDF
Bogomir Novak
 
L. 9, Št. 4 (2003) Vodenje evidenc o procesu izobraževanja Podrobnosti   PDF
Nataša Kegelj Kovačič
 
L. 21, Št. 4 (2015) Vojko Kavčič (2015). Umovadba za bistre možgane v poznih letih. Dob pri Domžalah, Miš Povzetek   PDF
Tanja Šulak
 
L. 2, Št. 2 (1996) Vpeljevanje strategije vseživljenjskosti učenja Povzetek   PDF
Zoran Jelenc
 
L. 23, Št. 4 (2017): Globalizacija in evropeizacija izobraževanja odraslih Vpliv evropeizacije izobraževanja na potrženje in poblagovljenje politike in prakse izobraževanja odraslih v Sloveniji Povzetek   PDF
Sabina Jelenc Krašovec, Borut Mikulec
 
L. 23, Št. 4 (2017): Globalizacija in evropeizacija izobraževanja odraslih Vpliv globalizacije na neoliberalne oblike internacionalizacije univerze Povzetek   PDF
Tanja Potočnik Mesarić
 
L. 21, Št. 2 (2015) Vpliv izobrazbe in spretnosti starejših na individualno in družbeno blaginjo Povzetek   PDF
Sonja Kump
 
L. 8, Št. 1 (2002) Vpliv izobraževanja na prebujanje nacionalne identitete v 19. stoletju Povzetek   PDF
Monika Govekar-Okoliš
 
L. 15, Št. 3 (2009) Vpliv izobraževanja starejših na motivacijo za izobraževanje ostalih generacij Povzetek   PDF
Ana Krajnc
 
L. 14, Št. 3-4 (2008) Vpliv jomtienske deklaracije na izobraževanje v Indiji Povzetek   PDF
Marta Gregorčič
 
L. 15, Št. 2 (2009) Vpliv konfucija na sodobno izobraževanje na Kitajskem Povzetek   PDF
Katja Skitek
 
L. 18, Št. 1 (2012) Vpliv migracij na izobraževanje odraslih na Hrvaškem med Hrvaško osamosvojitveno vojno in v povojnem obdobju Povzetek   PDF (English)
Anita Klapan, Siniša Kušić, Danijela Rogić
 
L. 16, Št. 1 (2010) Vpliv neformalne in formalne izobrazbe staršev na učni uspeh mladostnika – Družinske značilnosti in izobrazba Povzetek   PDF
Snežana Lešnik
 
L. 21, Št. 2 (2015) Vpliv neformalnega izobraževanja na razvoj spretnosti in kompetenc Povzetek   PDF
Janko Muršak, Marko Radovan
 
L. 16, Št. 1 (2010) Vpliv šole in okolja na odnos odraslih srednješolcev do podjetništva Povzetek   PDF
Jaka Vadnjal, Dejan Jelovac, Janez Damjan
 
L. 12, Št. 2 (2006) Vrednote mladih in vseživljenjsko v izobraževanje Povzetek   PDF
Mirjana Petković
 
L. 6, Št. 4 (2000) Vrednotenje kakovosti kot podpora odločanju in vodenju Povzetek   PDF
Lili Štefanič
 
L. 5, Št. 4 (1999) Vsebina in pomen pojma državljanstvo Povzetek   PDF
Vida A. Mohorčič Špolar
 
L. 19, Št. 1 (2013) Vseživljenjska karierna orientacija se gradi na vedno novih znanjih Podrobnosti   PDF
Miša Hrovath Derganc
 
L. 5, Št. 2-3 (1999) Vseživljenjski razvoj osebnosti - teorija osebnostnega razvoja kot osnova za vzgojo odraslih (1. del) Povzetek   PDF
Daniela Brečko
 
L. 3, Št. 3-4 (1997) Vseživljenjsko izobraževanje ali vseživljenjsko učenje? Povzetek   PDF
Ana Krajnc
 
L. 2, Št. 2 (1996) Vseživljenjsko izobraževanje in osnovna šola Povzetek   PDF
Martin Kramar
 
L. 6, Št. 3 (2000) Vseživljenjsko izobraževanje na varilskem področju Povzetek   PDF
Janez Tušek
 
L. 7, Št. 1 (2001) Vseživljenjsko izobraževanje za pravičnost in socialno kohezivnost nov izziv visokega šolstva Podrobnosti   PDF
Ana Krajnc
 
L. 9, Št. 2 (2003) Vseživljenjsko svetovanje. Življenjska zgodba in njen pomen v svetovanju odraslim Povzetek   PDF
Dušana Findeisen
 
L. 14, Št. 1-2 (2008) Vseživljenjsko učenje in izobraževanje Povzetek   PDF
Aljana Lepšina
 
L. 20, Št. 4 (2014) Vseživljenjsko učenje in zaposljivost – vloga neformalne izobrazbe Povzetek   PDF (English)
Višnja Perin, Matilda Karamatić Brčić
 
L. 2, Št. 3 (1996) Vseživljenjsko učenje, pogoj za preživetje in kakovost Povzetek   PDF
Vida A. Mohorčič-Špolar
 
L. 11, Št. 3 (2005) Vseživljenjsko učenje v in vseživljenjsko v izobraževanje. Sodobna pedagogika 2/2005 (tematska številka) Podrobnosti   PDF
Tanja Šulak
 
L. 2, Št. 2 (1996) Vseživljenjsko učenje v knjižnici Povzetek   PDF
Tomaž Pevec
 
L. 10, Št. 2 (2004) Vseživljenjsko učenje v visokem šolstvu - grožnja ali izziv? Podrobnosti   PDF
Sonja Kump
 
L. 5, Št. 4 (1999) Vseživljenjsko učenje za aktivno demokracijo: Razširitev političnega diskurza Povzetek   PDF
Ian Martin
 
L. 14, Št. 3-4 (2008) Vseživljenjskost učenja in strokovno izrazje v vzgoji in izobraževanju Povzetek   PDF
Zoran Jelenc
 
L. 21, Št. 4 (2015) Vseživljenjskost učenja ter raziskovanje vzgoje in izobraževanja. Ob 50-letnici Pedagoškega inštituta Povzetek   PDF
Zoran Jelenc
 
L. 7, Št. 4 (2001) Vseživljensko izobraževanje med vizijo in utopijo - memorandum Povzetek   PDF
Franc Križaj
 
L. 6, Št. 3 (2000) Vzglbl spontanega izobraževanja Povzetek   PDF
Monika Govekar Okoliš
 
L. 5, Št. 1 (1999) Vzgoja in izobraževanje voznikov Povzetek   PDF
Andrej Justinek
 
L. 15, Št. 2 (2009) Vzgoja in izobraževanje za trajnostni razvoj kot vseživljenjski proces Povzetek   PDF
Nika Golob
 
L. 7, Št. 2 (2001) Vzgoja za multikulturainost Povzetek   PDF
Nevenka Tatković
 
L. 4, Št. 1-2 (1998) Vzgoja za prožno osebnost Povzetek   PDF
Bogomir Novak
 
L. 17, Št. 3 (2011) Vzgojne metode – zakaj in zakaj ne? Povzetek   PDF
Karmen Novak
 
L. 6, Št. 2 (2000) Vzgojno-izobraževalna vloga medicinske sestre Povzetek   PDF
Lidija Žnidarec Žagar
 
L. 17, Št. 3 (2011) Vzpostavljanje varne navezanosti kot temelj dela s posamezniki, pari in družino Povzetek   PDF
Tomaž Erzar, Katarina Kompan Erzar
 
L. 22, Št. 4 (2016): Nove tehnologije v izobraževanju odraslih Wikiji v izobraževanju - Po desetih letih izkušenj Povzetek   PDF
Miran Hladnik, Jernej Polajnar
 
L. 9, Št. 2 (2003) William A. Draves - O prihodnosti učenja in dela Podrobnosti   PDF
Tomaž Simon
 
L. 22, Št. 4 (2016): Nove tehnologije v izobraževanju odraslih Z dogovorom do poenotene rabe strokovnega izrazja na področju vzgoje in izobraževanja – primer PIAAC Povzetek   PDF
Janko Muršak
 
L. 20, Št. 3 (2014) Z ramo ob rami? Moškost in neformalno učenje v kasnejšem življenju Povzetek   Untitled (English)
António Fragoso, Rute Ricardo, Nélia Tavares, Aurora Coelho
 
L. 12, Št. 2 (2006) Z umetnostjo za demokracijo Povzetek   PDF
Nena Mijoč
 
L. 5, Št. 4 (1999) Za aktivno državljanstvo je potrebna vzgoja: Kjer se stroka in politika srečata z roko v roki Povzetek   PDF
Nada Salobir
 
L. 18, Št. 1 (2012) Za koncept vseživljenjskega izobraževanja in vseživljenjskega učenja je koncept izobraževanja odraslih vitalnega pomena Povzetek   PDF
Dušana Findeisen
 
L. 11, Št. 2 (2005) Za premagovanje poklicne izgorelosti potrebujemo v izobraževanje - Osebni izobraževalni moduli za preprečevanje in zdravljenje izgorelosti (1. del) Povzetek   PDF
Dušana Findeisen
 
L. 20, Št. 3 (2014) Žagar Ž., Igor in Kelava, Polona (ur.): From Formal to Non-Formal: Education, Learning and Knowledge. Cambridge, Cambridge Scholars Publishing, 2014 Povzetek   PDF
Nataša Rijavec Klobučar
 
L. 21, Št. 4 (2015) Zaposljivost – izziv za izobraževanje Povzetek   PDF
Polona Kelava
 
L. 8, Št. 1 (2002) Zbor hrvaških andragogov "Izobraževanje odraslih v Republiki Hrvaški znotraj vseživljenjskega izobraževanja" Lovran, 14.-16. februar 2002 Podrobnosti   PDF
Ana Krajnc
 
L. 6, Št. 1 (2000) Zdenka Šadl: Usoda čustev v zahodni civilizaciji Povzetek   PDF
Tanja Šulak
 
L. 21, Št. 1 (2015) Zeleno izobraževanje na ljudski univerzi v Ajdovščini Povzetek   PDF
Mojca Volk
 
L. 21, Št. 3 (2015) Ženske in migracije Povzetek   PDF
Klara Kožar Rosulnik
 
L. 2, Št. 2 (1996) Ženske v izobraževanju odraslih Povzetek   PDF
Vida A. Mohorčič Špolar
 
L. 2, Št. 3 (1996) Ženske v izobraževanju odraslih Povzetek   PDF
Vera Kozmik
 
L. 19, Št. 3 (2013) Zgodbe o ustvarjalnem učenju med utopijo in vsakdanjostjo Povzetek   PDF
Nives Ličen
 
L. 22, Št. 3 (2016) Življenje z več jeziki: razvoj večjezičnih govorcev s perspektive vseživljenjskega učenja Povzetek   PDF
Maja Mezgec
 
L. 23, Št. 1 (2017) Življenjski slog starejših v domovih za starejše Povzetek   PDF
Bojan Macuh
 
L. 16, Št. 2 (2010) Življenjsko svetovanje in izobraževanje odraslih za razvoj kariere in osebnostni razvoj Povzetek   PDF
Katarina Majerhold
 
L. 2, Št. 1 (1996) Zmanjševanje odpora in čustvenih blokad pri pisanju Povzetek   PDF
Majda Cencič
 
L. 1, Št. 1-2 (1995) Značilnosti izobraževalne ponudbe za odrasle Povzetek   PDF
Colin Titmus
 
L. 19, Št. 2 (2013) Značilnosti postmoderne ter vpliv virtualnosti na kulturni turizem in izobraževanje odraslih Povzetek   PDF
Vanda Sousa
 
L. 18, Št. 1 (2012) Značilnosti vodenja v slovenskih osnovnih šolah Povzetek   PDF
Katarina Dolgan
 
L. 16, Št. 2 (2010) Znanje in izobraževanje kot sredstvo za izhod iz krize Podrobnosti   PDF
Vida Mohorčič Špolar
 
L. 7, Št. 1 (2001) Znanje in razvoj v Sloveniji v razmerah nove ekonomije Povzetek   PDF
Lojze Sočan
 
L. 9, Št. 3 (2003) Znanje je naložba v prihodnost. Primer SKB banke Podrobnosti   PDF
Darja Zorko Mencin
 
L. 13, Št. 1 (2007) Znanje kot strateški element konkurenčne prednosti - primer Krke Povzetek   PDF
Boris Dular
 
L. 16, Št. 1 (2010) Znanje ni bilo še nikoli toliko vredno kot danes! Podrobnosti   PDF
Jaka Vadnjal
 
L. 5, Št. 1 (1999) Znanje, pridobljeno z izkustvenim učenjem Povzetek   PDF
Nena Mijoč
 
L. 2, Št. 2 (1996) Znati živeti! Povzetek   PDF
Jasna Dominko Baloh
 
L. 13, Št. 3 (2007) Znova podelili priznanja top 10 izobraževalni management 2007 in razglasili top 10 lestvico predavateljev Podrobnosti   PDF
Danijela Brečko, Katja Žižek
 
L. 5, Št. 1 (1999) Zofijin svet Povzetek   PDF
Nadja Dobnik
 
L. 23, Št. 3 (2017) Zoran Jelenc - Vseživljenjskost učenja in izobraževanje odraslih (Educa, 2016) Podrobnosti   PDF
Petra Javrh
 
L. 4, Št. 3-4 (1998) Zoran Jelenc: Vseživljenjsko izobraževanje in vseživljenjsko učenje Povzetek   PDF
Tanja Šulak
 
L. 21, Št. 1 (2015) ZViS in nadaljnji elementi utrjevanja logike kapitala - Odcepljena podjetja in vseživljenjsko učenje Povzetek   PDF
Lilijana Burcar
 
L. 21, Št. 2 (2015) »BOJ ZA ZNANJE BO V 21. STOLETJU HUJŠI, KOT JE BIL NEKOČ BOJ ZA OZEMLJA« Umrl je profesor Dušan Savićević Povzetek   PDF
Zoran Jelenc
 
L. 19, Št. 1 (2013) »Če želim, da bi bilo drugače, moram nekaj spremeniti« - svetovalna delavnica za (dolgotrajno) brezposelne osebe Povzetek   PDF
Peter Gabor
 
L. 21, Št. 1 (2015) »ČISTO VSEENO JE, ALI JE PLESALEC NA VOZIČKU ALI NE, SAJ USTVARJAM UMETNOST«. Intervju z učiteljem inkluzivne plesne skupine o učenju plesa na invalidskem vozičku Povzetek   PDF
Monika Požek
 
L. 17, Št. 1 (2011) »Kriza ima več podob, rešitev je ena: dajte ljudi na prvo mesto« Podrobnosti   PDF
Ana Krajnc
 
L. 21, Št. 3 (2015) »Pred tremi desetletji je bila evropa drugačna« - Srečanje z Lauretto Macauley Povzetek   PDF
Katja Lihtenvalner
 
L. 12, Št. 3 (2006) »Vzgajamo orle in ne kur.« II. mednarodna v konferenca o specifičnih učnih težavah v Sloveniji Podrobnosti   PDF
Ana Krajnc
 
L. 21, Št. 1 (2015) »ZAVEDAM SE, DA SO STVARI, KI JIH LAHKO NAREDIM ZADNJIČ« Od režiserke do plesalke Povzetek   PDF
Monika Požek
 
1 - 980 od 980 predmetov