Temeljni namen pričujoče tematske številke, h kateri smo povabili avtorje iz vseh republik nekdanje Jugoslavije (Bosne in Hercegovine , Črne gore, Hrvaške, Makedonije, Slovenije in Srbije), je bil proučiti učinke tranzicije in preoblikovanja – prehoda iz enopartijskega političnega sistema in prevladujoče komunistične ideologije v liberalnodemokratičen sistem, podprt s kapitalistično ideologijo – na področju izobraževanja odraslih v nekdanjih socialističnih republikah več kot 25 let po njihovi družbeni in politični tranziciji.

Objavljeno: 2018-12-17

Celotna številka revije