Andragoška spoznanja

Revija Andragoška spoznanja je mednarodna znanstvena revija za izobraževanje in učenje odraslih, ki izhaja štirikrat na leto. 

Revija je namenjena objavi izvirnih znanstvenih člankov (raziskave, razprave, analize), poročil, razmišljanj o strokovni terminologiji in knjižnih ocen predvsem s področja humanistike in družboslovja, ki obravnavajo različne vidike učenja in izobraževanja v odraslosti in starosti ter s tem povezane pojave. Zaželeni so tudi prispevki s področja drugih znanstvenih disciplin, perspektiv in tradicij, ki se povezujejo s področjem učenja in izobraževanja odraslih. Objavljamo raziskave o organiziranem izobraževanju (izobraževalni sistemi, institucije …), neformalnem izobraževanju in vseh pojavnostih priložnostnega učenja, pri čemer spodbujamo raznolikost teoretskih in metodoloških pristopov.

Revija objavlja mednarodne znanstvene in strokovne članke v slovenskem in angleškem jeziku. Vsi članki so recenzirani, recenzentski postopek je anonimen.


Napovedi

 

Open call for papers, Issue 4, 2018

 

OPEN CALL FOR PAPERS

Adult education policies in the territory of the former Yugoslavia (1945-1990): Between the legacy of state Socialism and contemporary Capitalist European/global recommendations and pressures

Deadlines:

  • Abstracts: March 15, 2018
  • Final papers by September 30, 2018.
 
Objavljeno: 2017-11-22 Več...
 

Open call for papers, Issue 2, 2018

 
Open call for papers, Issue 2, 2018  
Objavljeno: 2017-08-16 Več...
 
Več napovedi...

L. 23, Št. 3 (2017)

Kazalo

Uvodnik

Uvodnik: Vloga andragoga pri spodbujanju priložnostnega učenja v skupnosti
Sabina Jelenc Krašovec
3-15

Članki

Stuart Moir, Jim Crowther
17-34
Marta Gregorčič
PDF
35-53
Sabina Jelenc Krašovec, Željka Bosanac, Sara Dalila Hočevar, Neža Vrhovec, Nuša Zankolič, Sonja Kump
55-70
Martin Hugo, Joel Hedegaard
71-87
Joanna Malinowska
89-103
Leonida Brezovec
PDF
105-120
Vesna Gorenc
PDF
121-128

Pogovarjali smo se

The importance of informal learning in the community for older men: men’s sheds as a case study (Interview with Prof. Barry Golding)
Sabina Jelenc Krašovec
129-135

Knjižne novosti

Zoran Jelenc - Vseživljenjskost učenja in izobraževanje odraslih (Educa, 2016)
Petra Javrh
PDF
137-139