1.
Čelebič T. Nadaljnje poklicno izobraževanje in usposabljanje v Sloveniji z mednarodno primerjavo. AS [Internet]. 1. december 2008. [citirano 1. oktober 2020.];14(1-2):57-. Dostopno na: https://revije.ff.uni-lj.si/AndragoskaSpoznanja/article/view/864