1.
Jug Došler A, Petročnik P, Stanek Zidarič T, Skubic M, Mivšek AP. Mednarodni teden babištva in razliČne oblike izobraževanja in ozaveščanja. AS [Internet]. 16. julij 2015 [citirano 24. september 2021];21(2):95-7. Dostopno na: https://revije.ff.uni-lj.si/AndragoskaSpoznanja/article/view/3579