1.
Muršak J, Radovan M. Vpliv neformalnega izobraževanja na razvoj spretnosti in kompetenc. AS [Internet]. 16. julij 2015 [citirano 3. december 2021];21(2):47-64. Dostopno na: https://revije.ff.uni-lj.si/AndragoskaSpoznanja/article/view/3576